Laijaw Malai Lyrics and Chords – Tribal Rain

Title: Laijaw malai Artist: Tribal Rain Chords used: Capo on fourth (4th) fret. Am, F, D7, Fm, C. If you want to play without capo then play these chords instead. Am=C#m, F=A, D7=F#7, Fm=Am, C=E. https://youtu.be/BB_GHTPRsh4 Lyrics and Chords Am………………..F………………….. के  हुनेछ  तिम्रो  म बिना Am……………………………………. वो ह ह ह …….. D7………………………..…Fm………C………. आफ्नो  मन  लाई  […]

Bhanai Lyrics and Chords – Tribal Rain

Title: Bhanai  Artist: Tribal Rain Chords used: Capo on sixth (6th) fret. C, Bm, A,  Am, G, B7, Em. If you want to play without capo then play these chords instead. C=F#, Bm=F, A=D#,  Am=D#m, G=C#, B7=F, Em=A#m.   https://youtu.be/lPYZWN3O4lM Lyrics and Chords C…………………………………………………………………. हेर, तिम्रो लागि तारा तोडी दिन्छु त भनाइ मात्र हो C…….Bm…………………….. […]

Tribal Rain Narisauna Lyrics and Chords

Title: Narisauna Artist: Tribal Rain Chords used: Put capo on first (1st) fret and play these chords. E, F#m, G#m, Am, C#m, A, B. If you want to play without capo then play these chords instead. E=F, F#m=Gm, G#m=Am, Am=A#m, C#m=Dm, A=A#, B=C. https://youtu.be/-RCmIB0YQRI Lyrics and Chords E………………F#m………………………………. नरिसाउन तिमी बिना मेरो जीवन सुन्य छ […]