• Fri. Sep 25th, 2020

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Sukmit Gurung

  • Home
  • Madan Singh Nepali Relimai Relimai Lyrics and Chords

Madan Singh Nepali Relimai Relimai Lyrics and Chords

Title: Relimai relimai Artist: Madan Singh Nepali, Sukmit Gurung Chords used: F, A#, C, Gm. https://youtu.be/1mu72YAqe6c Lyrics and Chords F……………A#……………..C…………F…………… यो हावा यो लहर यो साँझ तिमीलाई F……………A#……………..C…………F…………… यो हावा…

Sukmit Gurung O mero priyatam Lyrics and Chords

Title: O mero priyatam Artist: Sukmit Gurung Chords used: E, F#m, A, C#m, B, G#. https://youtu.be/8VE4IudDIR8 Lyrics and Chords E……………..……… ओ मेरो प्रियतम E……………..F#m…… मेरो प्यार मेरो जीवन …A……………………… रुखो…

error: