Maya Ho Ki Maya Jastai Lyrics and Chords Subani Moktan

Title: Maya ho ki maya jasto Artist: Subani Moktan Chords used: B, F#, C#, A#m, D#m, G#m. https://youtu.be/kF84VhzoP28 Lyrics and Chords B………F#…………B…………C#…………… भन न मनमा के छ, सुनिरहन्छु म B………….F#…………B…………C#…………… शब्दमा जादु छ तिम्रो, भुलिरहन्छु म B…………………..A#m…………. छिनको छिन मै दिन बित्छ, B…………C#……… किन थामिदैन?   F#…………………………..B…………………. हो ……यो ढुकढूकीले खोज्ने  को  हो F…………………D#m…………… माया […]