• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Sabin Rai

  • Home
  • Sabin Rai and The Pharaoh Timi nai hau Lyrics and Chords

Sabin Rai and The Pharaoh Timi nai hau Lyrics and Chords

Title: Timi nai hau Artist: Sabin Rai Chords used: G, G/F#, Em7, Cadd9, D7, Em7♭13, F#m♭6, Am7, Bm7, C https://youtu.be/__PChVvof1A Lyrics and Chords उपहार  स्वरूप  यो  तस्वीर  माया  गर्ने  हरु …

Sabin Rai & The Pharaoh Timi nai hau Lyrics and Chords Simple Version

Title: Timi nai hau Artist: Sabin Rai  Chords used: G, D, Em, C, Bm, Am https://youtu.be/L6aC_lKIajY Lyrics and Chords G…………………………………………. उपहार  स्वरूप  यो  तस्वीर  ………………….D………. माया  गर्ने  हरु  लाई ……………….Em…………….…

Sabin Rai Komal tyo timro Lyrics and Chords

Title: Komal tyo timro Artist: Sabin Rai Chords used: B, D#m, E, F#, D#, C#m, A, D Lyrics and Chords B…………D#m………..E………. कोमल  त्यो  तिम्रो  बदनमा F#……………….B……. ढल्न  मन  लाग्यो B……………D#….C#m…F#….…

Sabin Rai : Samjhana Harulai Lyrics and Chords

Title: Samjhana haru lai Artist:  Sabin Rai Chords used : Dm, C, A, F, A#, Gm Lyrics and Chords Dm……………..C……………………….Dm सम्झना  हरुलाई  अंगाल्दै  यो  जीवन  बिताउछु   म Dm…………..C…….A……………….Dm के  गर्नु …

Sabin Rai : Sadhai Timi Mero Samu Lyrics and Chords

Title: Sadhai timi mero  Artist: Sabin Rai Chords used : G, C, Em, Bm, D, Am https://youtu.be/71xf_BurWyg Lyrics and Chords G………….C…………………. सधै  तिमी  मेरो  सामु  भइदिए  हुन्थ्यो G…….Em…………….C जस्तो  लाग्छ …

Sabin Rai : Namuna Lyrics and Chords

Title: Namuna Artist: Sabin Rai Chords used : C, Em, F, G, Am, Dm,  Bb, G https://youtu.be/bTCSrtu6tDg Lyrics and Chords C………Em….F…………G सुन्दरता को  तिमी  उदाहरण  हौ …..C…….Em…….F…G परीको  तिमी  एउटा   नमुना …

Sabin Rai : Maya Jalaima Lyrics and Chords

Title: Maya Jalaima  Artist: Sabin Rai Chords used : A, Dsus4, F#min, Bmin, E  https://youtu.be/w0BK1w6ZLfk Lyrics and Chords A…………………………….Dsus4 आउछु  भनेर म  तिम्रो  धेरै  चोटी A……………………………Dsus4 मैले  तिम्रो बाटो  हेरे …

Sabin Rai : Ma Sansar Jitne Lyrics and Chords

Title: Ma sansar jitne Artist: Sabin Rai Chords used : E, C#min, A, B, F, Dmin, A#, C, F Lyrics and Chords E……………………….C#m म संसार  जित्ने  आट  गर्दै  छु A………….B………….E…

Sabin Rai : Jau ki basu Lyrics and Chords

Title: Jau ki basu Artist: Sabin Rai Chords used : Cm, Gm, G#maj7, A#, Gm7, D#5, A#5, G#5, G5, F5,  Cm Gm G#maj7 A# Gm7 D#5 A#5 G#5 G5 F5…

Sabin Rai : Guras ko fed muni Lyrics and chords

Title: Guras ko fed muni Artist: Sabin Rai Chords used : Bm, D, A, G https://youtu.be/0ngMoOWVWuM Lyrics and Chords Bm…………………………………………………D….. गुँराश को  फेद  मुनि  सम्झना  को  छाया ……………………A………………………………….Bm.. जहाँ  गए …

error: