• Thu. May 6th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Gulam Ali

  • Home
  • Gulam Ali lolayeka Lyrics and Chords

Gulam Ali lolayeka Lyrics and Chords

Title: Lolayeka Artist: Gulam Ali Chords used: A#m, F, C#, G#. https://youtu.be/2PWZtsVAoA0 Lyrics and Chords A#m……F….C#…..A#m….C# ……….. लोलाएका ति ठुला तिम्रा दुई नजरले A#m……F……..G#…………..C# ………. हेरिदिए मलाई  चाहिन्न अर्को केहि…

Gulam Ali Kina kina timro tasbir Lyrics and Chords

Title: Kina kina timro tasbir Artist: Gulam Ali Chords used: F, Gm, Am, Dm, C. https://youtu.be/urQgsSahy7M Lyrics and Chords F……………….Gm…………….F………………….. किन किन तिम्रो तस्वीर मलाई निको लाग्छ F……………….Gm…………….F………………….. किन किन…

Gulam Ali Gajalu ti thula thula Lyrics and Chords

Title: Gajalu ti  Artist: Gulam Ali Chords used: F, Gm, C, Dm, A#. https://youtu.be/ftEzdVJWdDA Lyrics and Chords F……………………….Gm….C… गाजलु ति ठूला-ठूला आँखा F……….C……Dm…F…. तीर बनि पसे यो दिलैमा F……………………….Gm….C… कालो लामो परेली केश…

error: