• Sun. Jun 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Chintu Rimal

  • Home
  • Chintu Churot (Aadha rat ma) Lyrics and Chords

Chintu Churot (Aadha rat ma) Lyrics and Chords

Title: Churot (Aadha rat ma) Artist: Chintu Rimal Chords used: G, D, C. https://youtu.be/HA1ww1HAsOw Lyrics and Chords G…………………………..D……..….………………. आधा रातमा उठेको चुरोट तान्नलाई C…………..D…………………G……………………. यताउति खोजेको सलाई बाल्नलाई G…………………………..D……..….………………. झ्यालबाट…

error: