Title: Ko hola tyo
Artist: Asmita Adhikari 
Chords used: Capo on first (1st) fret. G, Em, Am. If you want to play without capo then play these chords instead. G=G#, Em=Fm, Am=A#m.

Lyrics and Chords

G………………………………..Em……………
को होला त्यो मसँग आँखा जुधाउने
……..G………………………..Em……………
न चिनेनी म सँग अलि लजाउने
G………………………………..Em……………
को होला त्यो मसँग आँखा जुधाउने
……..G………………………..Em……………
न चिनेनी म सँग अलि लजाउने
 
Em……….Am……G…….
डाँडा पारीको गाउँमा
Em……….Am……G…….
गोधुली त्यो साँझैमा
Em……….Am……G…….
डाँडा पारीको गाउँमा
Em……….Am……G…….
गोधुली त्यो साँझैमा
 
G………..Am……….G………
न भुल्न सके न बोल्न सके
G………..Am……….G………
देखिन फेरि धेरै बेर खोजे
G………..Am……….G………
न भुल्न सके न बोल्न सके
G………..Am……….G………
देखिन फेरि धेरै बेर खोजे
 
G………………………………..Em……………
को होला त्यो मलाई हेरी रहने
……..G………………………..Em……………
आँखा तर्दै पाइला सारी रहने
Em……….Am……G…….
डाँडा पारीको गाउँमा
Em……….Am……G…….
गोधुली त्यो साँझैमा
 
G………..Am……….G………
बोलेको भए हुने थियो मैले
G………..Am……….G………
पछुतो लाग्छ मलाई अहिले
G………..Am……….G………
बोलेको भए हुने थियो मैले
G………..Am……….G………
पछुतो लाग्छ मलाई अहिले
 
G………………………………..Em……………
को होला त्यो मै तिर फर्की रहने
……..G………………………..Em……………
अलि तल पुगेर पर्खी रहने
Em……….Am……G…….
डाँडा पारीको गाउँमा
Em……….Am……G…….
गोधुली त्यो साँझैमा
 
Em……….Am……G…….
डाँडा पारीको गाउँमा
Em……….Am……G…….
गोधुली त्यो साँझैमा
Em……….Am……G…….
डाँडा पारीको गाउँमा
Em……….Am……G…….
गोधुली त्यो साँझैमा
 
G………………………………..Em……………
को होला त्यो मसँग आँखा जुधाउने
……..G………………………..Em……………
न चिनेनी म सँग अलि लजाउने
 
Em……….Am……G…….
डाँडा पारीको गाउँमा
Em……….Am……G…….
गोधुली त्यो साँझैमा
Em……….Am……G…….
डाँडा पारीको गाउँमा
Em……….Am……G…….
गोधुली त्यो साँझैमा

Lyrics and Chords

G………………………………..Em……………
ko hola tyo masanga aankha judhaune
……..G………………………..Em……………
nachine ni masanga ali lajaune
G………………………………..Em……………
ko hola tyo masanga aankha judhaune
……..G………………………..Em……………
nachine ni masanga ali lajaune
 
Em……….Am……G…….
danda pari ko gaunai ma
Em……….Am……G…….
godhuli tyo sanjhai ma
Em……….Am……G…….
danda pari ko gaunai ma
Em……….Am……G…….
godhuli tyo sanjhai ma
 
G………..Am……….G………
navulna sake na bolna sake
G………..Am……….G………
dekhina feri dherai ber khoje
G………..Am……….G………
navulna sake na bolna sake
G………..Am……….G………
dekhina feri dherai ber khoje
 
G………………………………..Em……………
ko hola tyo malai heri rahane
……..G………………………..Em……………
aankha tardai paila sari rahane
Em……….Am……G…….
danda pari ko gaunai ma
Em……….Am……G…….
godhuli tyo sanjhaima
 
G………..Am……….G………
boleko vaye hunethyo maile
G………..Am……….G………
pachuto lagcha malai aahile
G………..Am……….G………
boleko vaye hunethyo maile
G………..Am……….G………
pachuto lagcha malai aahile
 
G………………………………..Em……………
ko hola tyo mai tira farki rahane
……..G………………………..Em……………
ali tala pugera parkhi rahane
Em……….Am……G…….
danda pari ko gaunai ma
Em……….Am……G…….
godhuli tyo sanjhaima
 
Em……….Am……G…….
danda pari ko gaunai ma
Em……….Am……G…….
godhuli tyo sanjhaima
Em……….Am……G…….
danda pari ko gaunai ma
Em……….Am……G…….
godhuli tyo sanjhaima
 
G………………………………..Em……………
ko hola tyo masanga aankha judhaune
……..G………………………..Em……………
nachine ni masanga ali lajaune
 
Em……….Am……G…….
danda pari ko gaunai ma
Em……….Am……G…….
godhuli tyo sanjhai ma
Em……….Am……G…….
danda pari ko gaunai ma
Em……….Am……G…….
godhuli tyo sanjhai ma
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *