Title: Laijaw malai
Artist: Tribal Rain
Chords used: Capo on fourth (4th) fret. Am, F, D7, Fm, C. If you want to play without capo then play these chords instead. Am=C#m, F=A, D7=F#7, Fm=Am, C=E.

Lyrics and Chords

Am………………..F…………………..
के  हुनेछ  तिम्रो  म बिना
Am…………………………………….
वो ह ह ह ……..
D7………………………..…Fm………C……….
आफ्नो  मन  लाई  सोधेर  भन  मलाई
F………C……………………….
हरेक  समय  बित्ने  छ
F………………….Am…………………………..
बदलिन्छ  तिम्रो  मन र  तिम्रो  बोली
 
F………………………..
चाहे  संसार  मा
G………………….
जे  गरे  पनि
F………………………..
चाहे  संसार  मा
G…………F……….
जे  भए  पनि
 
F…………………………Am………..
लैजाऊ  मलाई  तिमी  संग
G…………………………F…………….
लैजाऊ  मलाई  तिमी  संग
 
Am………………..F…………………..
के  रहने  छ  मेरो  तिमी  बिना
Am…………………………………….
वो ह ह ह ……..
D7………………………..…Fm………C……….
जहाँ  तिमी  जाने  छौ लैजाउ  मलाई
F………C……………………….
हरेक  समय  बिताउने  छु
F………………….Am…………………………..
बदलिने  छुइन  दुखमा  पनि
 
F………………………..
चाहे  संसार  मा
G………………….
जे  गरे  पनि
F………………………..
चाहे  संसार  मा
G…………F……….
जे  भए  पनि
 
F…………………………Am………..
लैजाऊ  मलाई  तिमी  संग
G…………………………F…………….
लैजाऊ  मलाई  तिमी  संग
 
F………C……………………….
हरेक  समय  बिताउने  छु
F………………….Am…………………………..
बदलिने  छुइन  दुखमा  पनि
F………C……………………….
हरेक  समय  बित्ने  छ
F………………….Am…………………………..
बदलिन्छ  तिम्रो  मन र  तिम्रो  बोली
 
F………………………..
चाहे  संसार  मा
G………………….
जे  गरे  पनि
F………………………..
चाहे  संसार  मा
G…………F……….
जे  भए  पनि
 
F…………………………Am………..
लैजाऊ  मलाई  तिमी  संग
G…………………………F…………….
लैजाऊ  मलाई  तिमी  संग

Lyrics and Chords

Am………………..F…………………..
Ke hunecha timro mo bina
Am…………………………………….
Woahhh
D7………………………..…Fm………C……….
Afno man lai sodhera bhana malai
F………C……………………….
Harek samay bitney cha
F………………….Am…………………………..
Badlincha timro mann ra timro boli
 
F………………………..
Chahey sansaar ma
G………………….
Je garey pani
F………………………..
Chahey sansaar ma
G…………F……….
Je bhaye pani
 
F…………………………Am………..
Laijaw malai timi sanga
G…………………………F…………….
Laijaw malai timi sanga
 
Am………………..F…………………..
K rahane cha mero timi bina
Am…………………………………….
Woahhhh
D7………………………..…Fm………C……….
Jaha timi janey chaw Laijaw malai
F………C……………………….
Harek samay bitauney chu
F………………….Am…………………………..
Badliney chuina dukhama pani
 
F………………………..
Chahey sansaar ma
G………………….
Je garey pani
F………………………..
Chahey sansaar ma
G…………F……….
Je bhaye pani
 
F…………………………Am………..
Laijaw malai timi sanga
G…………………………F…………….
Laijaw malai timi sanga
 
Am………………..F…………………..
Harek samay bitauney chu
F………………….Am…………………………..
Badliney chuina dukhama pani
F………C……………………….
Harek samay bitney cha
F………………….Am…………………………..
Badlincha timro mann Ra timro boli
 
F………………………..
Chahey sansaar ma
G………………….
Je garey pani
F………………………..
Chahey sansaar ma
G…………F……….
Je bhaye pani
 
F…………………………Am………..
Laijaw malai timi sanga
G…………………………F…………….
Laijaw malai timi sanga
 
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *