Title: Gahiro
Artist: Monkey temple
Chords used: Capo first (1st) fret. Cmaj7, F, Am, Dm, Em, A#. If you want to play without capo then play these chords instead. Cmaj7=C#maj7, F=F#, Am=A#m, Dm=D#m, Em=Fm, A#=B.

Lyrics and Chords

Cmaj7…………………..F…………..
गहिरो  निलो  त्यो  सागर  झैँ
Cmaj7…………………..F…………..
बिशाल  अटल  त्यो  हिमाल  झैँ
Cmaj7…………………..F…………..
मेरो  माया  तिमीलाई  नै
Am…………………….F………
मेरो  माया  तिमीलाई  नै
 
Dm…Em….F..G……
सम्हाली     राख न
Dm…Em….F..G……
संगाली  राख   न
 
Am..….F……C..……
यो  मनै  त  हो  नि
Am..….F……C..……
यो  मनै  त  हो  नि
Am..….F…….C..…G……….
यो  मनै  त  हो  नि  यो……………. 
 
Am……..G…..F…..
यो  मनै  त  हो  नि
Am……..G…..F…..
यो  मनै  त  हो  नि
Am……..G…..F…..A#…F….C…
यो  मनै  त  हो  नि  यो……………. 
 
Cmaj7…………………..F…………..
सुरिलो  संगीत  झैँ  यो
Cmaj7…………………..F…………..
अमर  माया  हाम्रो  रहोस
Cmaj7…………………..F…………..
तिम्रो  आखा  मा  मैले  पाए
Am…………………….F………
मन  का  ती  भावना  हरु  लाई
 
Dm…Em….F..G……
सम्हाली     राख न
Dm…Em….F..G……
संगाली  राख   न
 
Am..….F……C..……
यो  मनै  त  हो  नि
Am..….F……C..……
यो  मनै  त  हो  नि
Am..….F…….C..…G……….
यो  मनै  त  हो  नि  यो……………. 
 
Am……..G…..F…..
यो  मनै  त  हो  नि
Am……..G…..F…..
यो  मनै  त  हो  नि
Am……..G…..F…..A#…F….C…
यो  मनै  त  हो  नि  यो……………. 

Lyrics and Chords

Cmaj7…………………..F…………..
Gahiro nilo tyo sagar jhai
Cmaj7…………………..F…………..
Bishal atal tyo himal jhai
Cmaj7…………………..F…………..
Mero maya timilai nai
Am…………………….F………
Mero maya timilai nai
 
Dm…Em….F..G……
Samhalhi rakhana
Dm…Em….F..G……
Sangali rakhana
 
Am..….F……C..……
Yo manai ta ho ni
Am..….F……C..……
yo manai ta ho ni
Am..….F…….C..…G……….
yo manai ta ho ni Yo…….
 
Am……..G…..F…..
Yo maya nai ho ni
Am……..G…..F…..
Yo maya nai ho ni
Am……..G…..F…..A#…F….C…
yo manai ta ho ni Yo…….
 
Cmaj7…………………..F…………..
Surilo sangeet jhai yo
Cmaj7…………………..F…………..
Amar maya hamro rahos
Cmaj7…………………..F…………..
Timro aakha ma maile paye
Am…………………….F………
Man ka ti bhawana haru lai
 
Dm…Em….F..G……
Samhalhi rakhana
Dm…Em….F..G……
Sangali rakhana
 
Am..….F……C..……
Yo manai ta ho ni
Am..….F……C..……
yo manai ta ho ni
Am..….F…….C..…G……….
yo manai ta ho ni Yo…….
 
Am……..G…..F…..
Yo maya nai ho ni
Am……..G…..F…..
Yo maya nai ho ni
Am……..G…..F…..A#…F….C…
yo manai ta ho ni Yo…….
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *