Title: Fika (Chhin Chhin Chhinmai)
Artist: Kamal Khatri, Melina Mainali
Chords used: C, F, G, Am, Dm.

Lyrics and Chords

C…………F……………G…………….
हम् ………………
C…………F……………G…………….
हम् ………………
 
C………………………………Am…….
तिमी  आएर  यो  मन  मा  छाएर
Am……….F………………..G………………
माया  को  रंग  ले  बनायौ  गाढा  गाढा  
C………………………Am…….
रंगायौ  तिम्रो  माया  ले
Am……….F………………..G………………
थियो  जब  जिन्दगि  सबै  तिर  फिक्का  फिक्का
 
C…………Am………F……………………..G…………
फिक्का  फिक्का , यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई
C…………Am………F……………………..G…………
फिक्का  फिक्का , यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई
C………………Am…………..
तिमी  बाहेक  सबै  कुरा
F…………..…G…………C………..
यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई
C………………Am…………..
तिमी  बाहेक  सबै  कुरा
F…………..…G…………C………..
यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई
 
C…………………………..Dm…………G……..
दिन  दिन  दिन  गन्दै  बित्छ  मेरो  दिन
C……………..F………………………….
न  देख्दा  तिमीलाई  एकै  छिन
C…………………………..Dm…………G……..
दिन  दिन  दिन  गन्दै  बित्छ  मेरो  दिन
C……………..………………………….
न  देख्दा  तिमीलाई  एकै  छिन
 
C…………..…Am………F…..G……..
बाधन  माया  मलाई , अङ्गालन
C…………..…Am………F…..G……..
न  गइ  टाढा  मलाई , सम्हालन
 
C…………Am………F……………………..G…………
फिक्का  फिक्का , यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई
C…………Am………F……………………..G…………
फिक्का  फिक्का , यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई
C………………Am…………..
तिमी  बाहेक  सबै  कुरा
F…………..…G…………C………..
यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई
C………………Am…………..
तिमी  बाहेक  सबै  कुरा
F…………..…G…………C………..
यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई
 
C…………………………..Dm…………G……..
छिन  छिन  छिन  मै  याद  आउछ  किन  हो
C……………..F………………………….
साचेको  माया  कसलाई  हो
C…………………………..Dm…………G……..
छिन  छिन  छिन  मै  याद  आउछ  किन  हो
C……………..………………………….
साचेको  माया  तिमीलाई हो
 
C…………..…Am………F…..G……..
पाएर  तिम्रो  साथ्   सँधै  मा
C…………..…Am………F…..G……..
सहारा  तिम्रै  बनौ  यो  जीवन  मा
 
C…………Am………F……………………..G…………
फिक्का  फिक्का , यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई
C…………Am………F……………………..G…………
फिक्का  फिक्का , यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई
C………………Am…………..
तिमी  बाहेक  सबै  कुरा
F…………..…G…………C………..
यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई
C………………Am…………..
तिमी  बाहेक  सबै  कुरा
F…………..…G…………C………..
यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई
 
C………………Am…………..
तिमी  बाहेक  सबै  कुरा
F…………..…G…………C………..
यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई
C………………Am…………..
तिमी  बाहेक  सबै  कुरा
F…………..…G…………C………..
यहाँ  फिक्का  लाग्छ मलाई

Lyrics and Chords

C…………F……………G…………….
Hmm…
C…………F……………G…………….
Hmm…
 
C………………………………Am…….
Timi aayera yo mann maa chhayera
Am……….F………………..G………………
Maya ko rang le banayau gaada gaada
C………………………………Am…….
Rangayau timro maya le
Am……….F………………..G………………
Thiyo jaba jindagi sabai tira fikka fikka
 
C…………Am………F……………………..G…………
Fikka fikka, yaha fikka lagchha malai
C…………Am………F……………………..G…………
Fikka Fikka, yaha fikka lagchha malai
C………………Am…………..
Timi bahek sabai kura
F…………..…G…………C………..
Yaha fikka lagchha malai
C………………Am…………..
Timi bahek sabai kura
F…………..…G…………C………..
Yaha fikka lagchha malai
 
C…………………………..Dm…………G……..
Din din din gandai bitchha mero din
C……………..F………………………….
Na dekhda timilai ekai chhin
C…………………………..Dm…………G……..
Din din din gandai bitchha mero din
C……………..………………………….
Na dekhda timilai ekai chhin
 
C…………..…Am………F…..G……..
Badhana maya malai, angaalana
C…………..…Am………F…..G……..
Na gai tadha malai, sambhalana
 
C…………Am………F……………………..G…………
Fikka fikka, yaha fikka lagchha malai
C…………Am………F……………………..G…………
Fikka Fikka, yaha fikka lagchha malai
C………………Am…………..
Timi bahek sabai kura
F…………..…G…………C………..
Yaha fikka lagchha malai
C………………Am…………..
Timi bahek sabai kura
F…………..…G…………C………..
Yaha fikka lagchha malai
 
C…………………………..Dm…………G……..
Chhin chhin chhin mai yaad aauchha kina ho
C……………..F………………………….
Saacheko maya kaslai ho
C…………………………..Dm…………G……..
Chhin chhin chhin mai yaad aauchha kina ho
C……………..………………………….
Saacheko maya timilai ho
 
C…………..…Am………F…..G……..
Paayera timro saath sandhai ma
C…………..…Am………F…..G……..
Sahara timrai banau yo jiwan maa
 
C…………Am………F……………………..G…………
Fikka fikka, yaha fikka lagchha malai
C…………Am………F……………………..G…………
Fikka Fikka, yaha fikka lagchha malai
C………………Am…………..
Timi bahek sabai kura
F…………..…G…………C………..
Yaha fikka lagchha malai
C………………Am…………..
Timi bahek sabai kura
F…………..…G…………C………..
Yaha fikka lagchha malai
 
C………………Am…………..
Timi bahek sabai kura
F…………..…G…………C………..
Yaha fikka lagchha malai
C………………Am…………..
Timi bahek sabai kura
F…………..…G…………C………..
Yaha fikka lagchha malai
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *