Title: Ek duit teen
Artist: Oasis Thapa
Chords used: G, D/F#, Em, C, Em9. D/F# is regular D chord with F# on the bass. 

Lyrics and Chords

G………………………………..
एक  कुरा  मा  अड्की  
D/F#……………………………..
दुइ  आँखा  जुधाई    
Em…………………………….
तीन  सब्द  बोल्न  खोज्दा
C……………………………………
चार  चोटी  अड्किए  मा  फेरि
 
G………………………………..
पाच  पटक  सम्झाउद  माया
D/F#……………………………..
छ  कि  छैन  भन्दै
Em…………………………….
सात  सप्त  रंगी  तिम्रै
C……………………………………
नाम  गर्न  पुगेछु  माया
G……….D/F#…..Em…..
माया … माया … माया ….
C………………..
हम . हम् …
 
G………………………………..
थोरै  पर्खिदै  थोरै
D/F#……………………………..
ख्याल  तिम्रो  नै  बुन्दै
Em…………………………….
यो  बाटो  कहिले  आउछौ
C……………………………………
भनी  कुरेर  बसेको  छु  म
 
G………………………………..
अलि  अलि  भएनी
D/F#……………………………..
तसल्ली   त  चाहियो  नि
Em…………………………….
भेटीन्छौ  कि  नाइँ  तिम्रो
C……………………………………
गल्ली  वारी  पारी  हिड्दा  म
 
G………………………………..
यो  मन  तिम्रै  मन  रुचाउछ  
D/F#……………………………..
कल्पना   बटुल्छ   
Em………………………C…………..G…………..
तर  देख्दा  तिमीलाई  यो  मन   किन  किन
 
G………………………………..
एक  कुरा  मा  अड्की  
D/F#……………………………..
दुइ  आँखा  जुधाई    
Em…………………………….
तीन  सब्द  बोल्न  खोज्दा
C……………………………………
चार  चोटी  अड्किए  मा  फेरि
 
G………………………………..
पाच  पटक  सम्झाउद  माया
D/F#……………………………..
छ  कि  छैन  भन्दै
Em…………………………….
सात  सप्त  रंगी  तिम्रै
C……………………………………
नाम  गर्न  पुगेछु  माया
G……….D/F#…..Em…..
माया … माया … माया ….
C………………..
हम . हम् …
 
Em9……C……G………
महसुस  गर्ने  गर्छु
D/F#……………………….
आँखा  तिम्र  ती
Em9……C……G………
मलाई  नै  खोजि   रहेको
D/F#……………………….
थाहा  नपाए  झैं
Em9……C……G………
लुकाऊ  छौ  किन  भनिदेउ
D/F#………C……………….
चाहेको  तिमीलाई  मैले
G………..D/F#……………….
मलाइ  तिमीले  तिमी  नि
 
G………………………………..
एक  कुरा  मा  अड्की  
D/F#……………………………..
दुइ  आँखा  जुधाई    
Em…………………………….
तीन  सब्द  बोल्न  खोज्दा
C……………………………………
चार  चोटी  अड्किए  मा  फेरि
 
G………………………………..
पाच  पटक  सम्झाउद  माया
D/F#……………………………..
छ  कि  छैन  भन्दै
Em…………………………….
सात  सप्त  रंगी  तिम्रै
C……………………………………
नाम  गर्न  पुगेछु  माया
G……….D/F#…..Em…..
माया … माया … माया ….
C………………..
हम . हम् …
 
G……….D/F#…..Em…..
माया … माया … माया ….
C………………..
हम . हम् …
G……….D/F#…..Em…..
माया … माया … माया ….
C………………..
हम . हम् …

Lyrics and Chords

G………………………………..
Ek kura maa adki
D/F#……………………………..
Dui Aankha jhudhai
Em…………………………….
Teen Sabda bolna khojda
C……………………………………
Char choti adkiye ma pheri
 
G………………………………..
Paach patak samjhaauda maya
D/F#……………………………..
Chha ki chhaina bhandai
Em…………………………….
Saat sapta rangi timrai
C……………………………………
Naam garna pugechhu maya
G……….D/F#…..Em…..
Maya… maya… maya….
C………………..
Hm.. Hm…
 
G………………………………..
Thorai parkhidai thorai
D/F#……………………………..
Khayal timro nai bundai
Em…………………………….
Yo baato kahile aauchhau
C……………………………………
Bhani kurera baseko chhu ma
 
G………………………………..
Ali ali bhayeni
D/F#……………………………..
Tashalli ta chahiyo ni
Em…………………………….
Bhetinchhau ki naai timro
C……………………………………
Galli wori pari hidda ma
 
G………………………………..
Yo mann timrai mann ruchhauchha
D/F#……………………………..
Kapana batulchha
Em………………………C…………..G…………..
Tara dekhda timilai yo mann Kina kina
 
G………………………………..
Ek kura maa adki
D/F#……………………………..
Dui Aankha jhudhai
Em…………………………….
Teen Sabda bolna khojda
C……………………………………
Char choti adkiye ma pheri
 
G………………………………..
Paach patak samjhaauda maya
D/F#……………………………..
Chha ki chhaina bhandai
Em…………………………….
Saat sapta rangi timrai
C……………………………………
Naam garna pugechhu maya
G……….D/F#…..Em…..
Maya… maya… maya….
C………………..
Hm.. Hm…
 
Em9……C……G………
Mahasus garne garchhu
D/F#……………………….
Aankha timra ti
Em9……C……G………
Malai nai khoji raheko
D/F#……………………….
Thaha napaye jhain
Em9……C……G………
Lukau chhau kina bhanideu
D/F#………C……………….
Chaheko timilai maile
G………..D/F#……………….
Mala timile timi ni
 
G………………………………..
Ek kura maa adki
D/F#……………………………..
Dui Aankha jhudhai
Em…………………………….
Teen Sabda bolna khojda
C……………………………………
Char choti adkiye ma pheri
 
G………………………………..
Paach patak samjhaauda maya
D/F#……………………………..
Chha ki chhaina bhandai
Em…………………………….
Saat sapta rangi timrai
C……………………………………
Naam garna pugechhu maya
G……….D/F#…..Em…..
Maya… maya… maya….
C………………..
Hm.. Hm…
 
G……….D/F#…..Em…..
Maya… maya… maya….
C………………..
Hm.. Hm…
G……….D/F#…..Em…..
Maya… maya… maya….
C………………..
Hm.. Hm…
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *