Title: Dhoon
Artist: Ujjwal Saagar
Chords used: Put capo on second (2nd) fret and play these chords. C, Em7, Am, F, G, A#. If you want to play without capo then play these chords instead.
C=D, Em7=F#m7, Am=Bm, F=G, G=A, A#=C.

Lyrics and Chords

C…Em7…Am………..F……………G…………….
म देख्छु तिम्रै प्रतिबिम्ब मेरो हरेक धुनमा
C……Em7………Am………..F……………G…………….
हिड्दै छन यी औंलाहरु तिमिलाई खोज्न पियानोमा
C…..…Em7……Am………….G…..……C…………….
आवाज तिमीले बोले जस्तो कतै मनले खोजे जस्तो
Em7………………A#…………G…..……C…………….
आवाज तिमीले बोले जस्तो कतै मनले खोजे जस्तो
 
Am……………F…G………
म धून खोज्नेछु प्यारको
C……Em7….F…..C….
एउटा मिठो संसारको
Am……………F…G………
म धून खोज्नेछु प्यारको
C……Em7….F…..C….
एउटा मिठो संसारको
 
C…………………………………..
मलाइ येतै कतै हुनुछ सधैं
C………………..F……………
तिम्रै नजिक आसपास
F……………G…………….
म चाहन्छु मेरा धुनहरुले
G…….F……C………..
पाउन तिम्रो सास
 
C…………………Em……………..
मलाइ येतै कतै हुनुछ सधैं
A#……………F……………
तिम्रै नजिक आसपास
Dm…………..G…………….
म चाहन्छु मेरा धुनहरुले
..F…………C………
पाउन तिम्रो सास
 
C…Em7…Am………..F……………G…………….
म  सुन्छु  तिम्रै  आवाज  मेरो  हरेक  धुन  मा
C……Em7………Am………..F……………G…………….
हिड्दै छन यी औंला औं हरु तिमिलाई खोज्न पियानोमा
C…..…Em7……Am………….G…..……C…………….
आवाज तिमीले बोले जस्तो कतै मनले खोजे जस्तो
Em7………………A#…………G…..……C…………….
आवाज तिमीले बोले जस्तो कतै मनले खोजे जस्तो
 
Am……………F…G………
म धून खोज्नेछु प्यारको
C……Em7….F…..C….
एउटा मिठो संसारको
Am……………F…G………
म धून खोज्नेछु प्यारको
C……Em7….F…..C….
एउटा मिठो संसारको

Lyrics and Chords

C…Em7…Am………..F……………G…………….
Ma dekchhu timrai pratibimba mero harek dhunma
C……Em7………Am………..F……………G…………….
Hiddai chan yi aula haru timilai khojna pianoma
C…..…Em7……Am………….G…..……C…………….
Aawaj timile bole jasto katai manle khoje jasto
Em7………………A#…………G…..……C…………….
Aawaj timile bole jasto katai manle khoje jasto
 
Am……………F…G………
Ma dhun khojnechhu pyarko
C……Em7….F…..C….
auta mitho sansarko
Am……………F…G………
Ma dhun khojnechhu pyarko
C……Em7….F…..C….
auta mitho sansarko
 
C…………………………………..
Malai yetai katai hunu chha sadhai
C………………..F……………
Timrai najik aaspas
F……………G…………….
Ma chahanchhu mera dhunharule
G…….F……C………..
Paun timro sas
 
C…………………Em……………..
Malai yetai katai hunu chha sadhai
A#……………F……………
Timrai najik aaspas
Dm…………..G…………….
Ma chahanchhu mera dhunharule
..F…………C………
Paun timro sas
 
C…Em7…Am………..F……………G…………….
Ma sunchhu timrai aawaj mero harek dhun ma
C……Em7………Am………..F……………G…………….
Hiddai chan yi aula haru timilai khojna pianoma
C…..…Em7……Am………….G…..……C…………….
Aawaj timile bole jasto katai manle khoje jasto
Em7………………A#…………G…..……C…………….
Aawaj timile bole jasto katai manle khoje jasto
 
Am……………F…G………
Ma dhun khojnechhu pyarko
C……Em7….F…..C….
auta mitho sansarko
Am……………F…G………
Ma dhun khojnechhu pyarko
C……Em7….F…..C….
auta mitho sansarko
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *