• Sun. Jun 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Rafting Bisaune Lyrics and Chords Trisuli Bagera Marsyangdi ma Jharechha

Byadmin.amrit

Jun 7, 2021
Title: Rafting Bisaune/ Trisuli bagera Marsyangdi ma 
Artist: Sambhujeet Baskota
Chords used: F#, D#m, G#m.

Lyrics and Chords

F#……………………………………………………
त्रिशुली  बगेर  मर्स्याङ्गग्दी   मा  झरेछ
F#……………………………………………………
तिम्रो माया  लौ  मलाई  रक्सि  झैँ  चढेछ   
 
F#……………………………………………………
हे….. त्रिशुली  बगेर  मर्स्याङ्गग्दी   मा  झरेछ
F#……………………………………………………
तिम्रो माया  लौ  मलाई  रक्सि  झैँ  चढेछ   
 
D#m……………………………………….
हे ….. र्याफ़टिंग   बिसाउने
D#m……………………………………….
हे ….. र्याफ़टिंग   बिसाउने
G#m………………………..F#………………
बारुली  कम्मर  हेरन  कसरि  हल्लाउने
G#m………………………..F#………………
बारुली  कम्मर  हेरन  कसरि  हल्लाउने
 
F#……………………………………………………
मर्स्याङ्गग्दी   बगेर  नारायणी  मा झरेछ
F#……………………………………………………
पहिलो  पहिलो  माया  ले  यो  छाती पोलेछ
 
F#……………………………………………………
मर्स्याङ्गग्दी   बगेर  नारायणी  मा झरेछ
F#……………………………………………………
पहिलो  पहिलो  माया  ले  यो  छाती पोलेछ
 
D#m……………………………………….
हे ….. र्याफ़टिंग   बिसाउने
D#m……………………………………….
हे ….. र्याफ़टिंग   बिसाउने
G#m………………………..F#………………
पापी  आँखा  हेरन  कसरि  डुलाउने  
G#m………………………..F#………………
पापी  आँखा  हेरन  कसरि  डुलाउने  
 
D#m…………………….G#m………….F#……………………
ए  भन्छन सिकारीको  निसानाले  छोड्दै छोडदैन
D#m…………………….G#m………….F#……………………
ए  भन्छन चखेवा  झैँ  माया  लाए  छुट्दै  छुटदैन 
D#m…………………….G#m………….F#……………………
ए  भन्छन सिकारीको  निसानाले  छोड्दै छोडदैन
D#m…………………….G#m………….F#……………………
ए  भन्छन चखेवा  झैँ  माया लाए  छुट्दै  छुटदैन 
 
D#m…………………….……………………………….
ए  भन्छन  बिहानीको माछापुछ्रे  हिमाल  खुलेको
D#m…………………….……………………………….
ए  भन्छन पिरतीको  फुलै  राम्रो मन  मा  फुलेको
 
D#m……………………………………….
हे ….. र्याफ़टिंग   बिसाउने
D#m……………………………………….
हे ….. र्याफ़टिंग   बिसाउने
G#m………………………..F#………………
बारुली  कम्मर  हेरन  कसरि  हल्लाउने
G#m………………………..F#………………
बारुली  कम्मर  हेरन  कसरि  हल्लाउने
 
D#m…………………….G#m………….F#……………………
ए  भन्छन माया जालमा परेपछी  छुट्नै  गारो  छ
D#m…………………….G#m………….F#……………………
ए  भन्छन मायालुलाई  यो  कुरा  त सारै  प्यारो  छ
D#m…………………….G#m………….F#……………………
ए  भन्छन माया जालमा परेपछी  छुट्नै  गारो  छ
D#m…………………….G#m………….F#……………………
ए  भन्छन मायालुलाई  यो  कुरा  त सारै  प्यारो  छ
 
D#m…………………….……………………………….
ए  भन्छन माया  भन्ने  रोगै यस्तो सबलाई  सताउछ
D#m…………………….……………………………….
ए  भन्छन कहिले  रुवाउछ यो  मायाले कहिले  हसाउछ   
 
F#……………………………………………………
मर्स्याङ्गग्दी   बगेर  नारायणी  मा झरेछ
F#……………………………………………………
पहिलो  पहिलो  माया  ले  यो  छाती पोलेछ
 
D#m……………………………………….
हे ….. र्याफ़टिंग   बिसाउने
D#m……………………………………….
हे ….. र्याफ़टिंग   बिसाउने
G#m………………………..F#………………
पापी  आँखा  हेरन  कसरि  डुलाउने  
G#m………………………..F#………………
पापी  आँखा  हेरन  कसरि  डुलाउने  
 
F#……………………………………………………
त्रिशुली  बगेर  मर्स्याङ्गग्दी   मा  झरेछ
F#……………………………………………………
तिम्रो माया  लौ  मलाई  रक्सि  झैँ  चढेछ   
 
F#……………………………………………………
हे….. त्रिशुली  बगेर  मर्स्याङ्गग्दी   मा  झरेछ
F#……………………………………………………
तिम्रो माया  लौ  मलाई  रक्सि  झैँ  चढेछ   
 
D#m……………………………………….
हे ….. र्याफ़टिंग   बिसाउने
D#m……………………………………….
हे ….. र्याफ़टिंग   बिसाउने
G#m………………………..F#………………
बारुली  कम्मर  हेरन  कसरि  हल्लाउने
G#m………………………..F#………………
बारुली  कम्मर  हेरन  कसरि  हल्लाउने
 
G#m………………………..F#………………
पापी  आँखा  हेरन  कसरि  डुलाउने  
G#m………………………..F#………………
बारुली  कम्मर  हेरन  कसरि  हल्लाउने
G#m………………………..F#………………
पापी  आँखा  हेरन  कसरि  डुलाउने  
G#m………………………..F#………………
बारुली  कम्मर  हेरन  कसरि  हल्लाउने
G#m………………………..F#………………
पापी  आँखा  हेरन  कसरि  डुलाउने  
G#m………………………..F#………………
बारुली  कम्मर  हेरन  कसरि  हल्लाउने

Lyrics and Chords

F#……………………………………………………
Trishuli bgera marsyandi ma jharexa
F#……………………………………………………
timro maya lau malai raksi jhai chadexa
 
F#……………………………………………………
Hey….. Trishuli bgera marsyandi ma jharexa
F#……………………………………………………
timro maya lau malai raksi jhai chadexa
 
D#m……………………………………….
Hey….. rafting bisaune
D#m……………………………………….
Hey….. rafting bisaune
G#m………………………..F#………………
baruli kammar herana kasari hallaunne
G#m………………………..F#………………
baruli  kammar herana kasari hallaunne
 
F#……………………………………………………
marsyandi bagera narayani majharexa
F#……………………………………………………
pahilo pahilo maya le yo xati polexa
 
F#……………………………………………………
marsyandi bagera narayani majharexa
F#……………………………………………………
pahilo pahilo maya le yo xati polexa
 
D#m……………………………………….
Hey….. rafting bisaune
D#m……………………………………….
Hey….. rafting bisaune
G#m………………………..F#………………
papi aankha herana kasari dulaune
G#m………………………..F#………………
papi aankha herana kasari dulaune
 
 
D#m…………………….G#m………….F#……………………
Ae vanxan sikariko nisanale xodai xodana
D#m…………………….G#m………….F#……………………
Ae vanxan chakewa jhai maya laye xutdai xutdaina
D#m…………………….G#m………….F#……………………
Ae vanxan sikariko nisanale xodai xodana
D#m…………………….G#m………….F#……………………
Ae vanxan chakewa jhai maya laye xutdai xutdaina
 
D#m…………………….……………………………….
Ae vanxan bihaniko machapuchre himal khuleko
D#m…………………….……………………………….
Ae vanxan piratiko phulai ramro man ma fuleko
 
D#m……………………………………….
Hey….. rafting bisaune
D#m……………………………………….
Hey….. rafting bisaune
G#m………………………..F#………………
baruli kammar herana kasari hallaunne
G#m………………………..F#………………
baruli kammar herana kasari hallaunne
 
D#m…………………….G#m………….F#……………………
Ae vanxan maya jal ma parepaxi xutnai garo xa
D#m…………………….G#m………….F#……………………
Ae vanxan mayalu lai yo kura ta sarai pyaro xa
D#m…………………….G#m………….F#……………………
Ae vanxan maya jal ma parepaxi xutnai garo xa
D#m…………………….G#m………….F#……………………
Ae vanxan mayalu lai yo kura ta sarai pyaro xa
 
D#m…………………….……………………………….
Ae vanxan maya vanne rogai yesto sablai satauxa
D#m…………………….……………………………….
Ae vanxan kahile ruwaxa yo mayale kahile hasauxa
 
F#……………………………………………………
marsyandi bagera narayani majharexa
F#……………………………………………………
pahilo pahilo maya le yo xati polexa
 
D#m……………………………………….
Hey….. rafting bisaune
D#m……………………………………….
Hey….. rafting bisaune
G#m………………………..F#………………
papi aankha herana kasari dulaune
G#m………………………..F#………………
papi aankha herana kasari dulaune
 
F#……………………………………………………
Trishuli bgera marsyandi ma jharexa
F#……………………………………………………
timro maya lau malai raksi jhai chadexa
 
F#……………………………………………………
Hey….. Trishuli bgera marsyandi ma jharexa
F#……………………………………………………
timro maya lau malai raksi jhai chadexa
 
D#m……………………………………….
Hey….. rafting bisaune
D#m……………………………………….
Hey….. rafting bisaune
G#m………………………..F#………………
baruli kammar herana kasari hallaunne
G#m………………………..F#………………
baruli  kammar herana kasari hallaunne
 
G#m………………………..F#………………
papi aankha herana kasari dulaune
G#m………………………..F#………………
baruli kammar herana kasari hallaunne
G#m………………………..F#………………
papi aankha herana kasari dulaune
G#m………………………..F#………………
baruli  kammar herana kasari hallaunne
G#m………………………..F#………………
papi aankha herana kasari dulaune
G#m………………………..F#………………
baruli  kammar herana kasari hallaunne
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: