• Mon. Jun 14th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Danny Denzongpa Aage aage topaiko gola Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Jun 6, 2021
Title: Aage aage topaiko gola
Artist: Danny Denzongpa, Asha Bhosle
Chords used: F#, G#m.

Lyrics and Chords

G#m……………………………………
आगे आगे तोपैको गोला
F#…………………………………………..
पछि पछि मेसिन गन बरर
G#m……………………………………
आगे आगे तोपैको गोला
F#…………………………………………..
पछि पछि मेसिन गन बरर
 
G#m……………………………………
सिग्रेट नदेऊ म बिडी खानेलाई
F#…………………………………………..
माया नदेउ म हिडी जानेलाई
G#m……………………………………
सिग्रेट नदेऊ म बिडी खानेलाई
F#…………………………………………..
माया नदेउ म हिडी जानेलाई
 
F#……..………………………………………………………………………….
उकालीको चिसो पानी खाई जाउ खाई जाउ लाग्छ
F#……..………………………………………………………………………….
उकालीको चिसो पानी खाई जाउ खाई जाउ लाग्छ
F#……..………………………………………………………………………….
माथ्लो घरको तरुनीलाई लैजाउ लैजाउ लाग्छ
 
G#m……………………………………
आगे आगे तोपैको गोला
F#…………………………………………..
पछि पछि मेसिन गन बरर
G#m……………………………………
आगे आगे तोपैको गोला
F#…………………………………………..
पछि पछि मेसिन गन बरर
 
G#m……………………………………
सिग्रेट नदेऊ म बिडी खानेलाई
F#…………………………………………..
माया नदेउ म हिडी जानेलाई
G#m……………………………………
सिग्रेट नदेऊ म बिडी खानेलाई
F#…………………………………………..
माया नदेउ म हिडी जानेलाई
 
F#……..………………………………………………………………………….
त्यहिँ तल सिम्सारैमा दुम्सी लुक्ने दुलो
F#……..………………………………………………………………………….
त्यहिँ तल सिम्सारैमा दुम्सी लुक्ने दुलो
F#……..………………………………………………………………………….
बल्ल बल्ल पाको छोरो टाउको मात्र ठुलो
 
G#m……………………………………
आगे आगे तोपैको गोला
F#…………………………………………..
पछि पछि मेसिन गन बरर
G#m……………………………………
आगे आगे तोपैको गोला
F#…………………………………………..
पछि पछि मेसिन गन बरर
 
G#m……………………………………
सिग्रेट नदेऊ म बिडी खानेलाई
F#…………………………………………..
माया नदेउ म हिडी जानेलाई
G#m……………………………………
सिग्रेट नदेऊ म बिडी खानेलाई
F#…………………………………………..
माया नदेउ म हिडी जानेलाई
 
G#m……………………………………
आगे आगे तोपैको गोला
F#…………………………………………..
पछि पछि मेसिन गन बरर
G#m……………………………………
आगे आगे तोपैको गोला
F#…………………………………………..
पछि पछि मेसिन गन बरर

Lyrics and Chords

G#m……………………………………
Aage aage topaiko gola
F#…………………………………………..
Pachhi pachhi machine gun barara
G#m……………………………………
Aage aage topaiko gola
F#…………………………………………..
Pachhi pachhi machine gun barara
 
G#m……………………………………
Cigrate nadeu ma bidi khanelai
F#…………………………………………..
Maya nadeu ma hidi jaanelai
G#m……………………………………
Cigrate nadeu ma bidi khanelai
F#…………………………………………..
Maya nadeu ma hidi jaanelai
 
F#……..………………………………………………………………………….
Ukaaliko chiso paani khaijaau khaijaau laagchha
F#……..………………………………………………………………………….
Ukaaliko chiso paani khaijaau khaijaau laagchha
F#……..………………………………………………………………………….
Mathlo gharko tarunilai laijau laijau laagchha
 
G#m……………………………………
Aage aage topaiko gola
F#…………………………………………..
Pachhi pachhi machine gun barara
G#m……………………………………
Aage aage topaiko gola
F#…………………………………………..
Pachhi pachhi machine gun barara
 
G#m……………………………………
Cigrate nadeu ma bidi khanelai
F#…………………………………………..
Maya nadeu ma hidi jaanelai
G#m……………………………………
Cigrate nadeu ma bidi khanelai
F#…………………………………………..
Maya nadeu ma hidi jaanelai
 
F#……..………………………………………………………………………….
Tyahi tala simsaraima dumshi lukne dulo
F#……..………………………………………………………………………….
Tyahi tala simsaraima dumshi lukne dulo
F#……..………………………………………………………………………….
Balla balla paako chhoro tauko matra thulo
 
G#m……………………………………
Aage aage topaiko gola
F#…………………………………………..
Pachhi pachhi machine gun barara
G#m……………………………………
Aage aage topaiko gola
F#…………………………………………..
Pachhi pachhi machine gun barara
 
G#m……………………………………
Cigrate nadeu ma bidi khanelai
F#…………………………………………..
Maya nadeu ma hidi jaanelai
G#m……………………………………
Cigrate nadeu ma bidi khanelai
F#…………………………………………..
Maya nadeu ma hidi jaanelai
 
G#m……………………………………
Aage aage topaiko gola
F#…………………………………………..
Pachhi pachhi machine gun barara
G#m……………………………………
Aage aage topaiko gola
F#…………………………………………..
Pachhi pachhi machine gun barara
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: