• Sun. Jun 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Phatteman Rajbhandari Sannaniko Galaimaa Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Jun 5, 2021
Title: Sannaniko Galaimaa
Artist: Phatteman Rajbhandari 
Chords used: F, Dm, C, C7, D#, A#, Cm, G7.

Lyrics and Chords

F…………………………….Dm……………C…….
सान्नानी को गालैमा  कालो कोठी रैछ
C7……………….F……………………………………..
नजर नै तिर्मिर गराउने
F…………………………….Dm……………C…….
झिमझिम गर्ने परेलीमा  पानी परेछ
C7……………….F……………………………………..
मोती दाना आँसु झल्काउने
F…………………………….Dm……………C…….
सान्नानी को गालैमा  कालो कोठी रैछ
C7……………….F……………………………………..
नजर नै तिर्मिर गराउने
 
D#………….A#….F………………………….…..
भगाई लैजाऊ भनेदेखि खिस्सी गर्छन हेर
D#………….A#….F………………………….…..
भगाई लैजाऊ भनेदेखि, खिस्सी गर्छन हेर
F…………….Cm….A#…Cm…A#…F..G7…F.….
कति कुरी बस्नु मैले    नगर   न    बेर
 
F…………………………….Dm……………C…….
झिमझिम गर्ने परेलीमा  पानी परेछ
C7……………….F……………………………………..
मोती दाना आँसु झल्काउने
F…………………………….Dm……………C…….
सान्नानी को गालैमा  कालो कोठी रैछ
C7……………….F……………………………………..
नजर नै तिर्मिर गराउने
 
D#………….A#….F………………………….…..
धेरै कुर्दा केश फुल्छ, पिरै मात्र बढ्छ
D#………….A#….F………………………….…..
धेरै कुर्दा केश फुल्छ, पिरै मात्र बढ्छ
F…………….Cm….A#…Cm…A#…F..G7…F.….
गुराँस जस्तो जोवन हाम्रो   ब्यर्थै भुइमा झर्छ
 
F…………………………….Dm……………C…….
झिमझिम गर्ने परेलीमा  पानी परेछ
C7……………….F……………………………………..
मोती दाना आँसु झल्काउने
F…………………………….Dm……………C…….
सान्नानी को गालैमा  कालो कोठी रैछ
C7……………….F……………………………………..
नजर नै तिर्मिर गराउने
 
C7……………….F……………………………………..
नजर नै तिर्मिर गराउने
C7……………….F……………………………………..
नजर नै तिर्मिर गराउने

Lyrics and Chords

F…………………………….Dm……………C…….
Sannani ko galai ma kalo kothi raichha
C7……………….F……………………………………..
Najar nai tirmir garaune
F…………………………….Dm……………C…….
Jhimjhim garne parelima pani parechha
C7……………….F……………………………………..
Moti dana aanshu jhalkaune
F…………………………….Dm……………C…….
Sannani ko galai ma kalo kothi raichha
C7……………….F……………………………………..
Najar nai tirmir garaune
 
D#………….A#……………..F………………………….…..
Bhagai laijau bhanedeki khisi garchhan hera
D#………….A#………………F………………………….…..
Bhagai laijau bhanedeki khisi garchhan hera
F…………….Cm….A#…Cm…A#…F..G7…F.….
Kati kuri basnu maile nagara nab era
 
F…………………………….Dm……………C…….
Jhimjhim garne parelima pani parechha
C7……………….F……………………………………..
Moti dana aanshu jhalkaune
F…………………………….Dm……………C…….
Sannani ko galai ma kalo kothi raichha
C7……………….F……………………………………..
Najar nai tirmir garaune
 
D#………….A#……………..F………………………….…..
Dherai kurda kesh fulchha pirai matrai badchha
D#………….A#……………..F………………………….…..
Dherai kurda kesh fulchha pirai matrai badchha
F…………….Cm….A#…Cm…A#…F..G7…F.….
Gurans gasto joban hamro bwarthi bhuima jharchha
 
F…………………………….Dm……………C…….
Jhimjhim garne parelima pani parechha
C7……………….F……………………………………..
Moti dana aanshu jhalkaune
F…………………………….Dm……………C…….
Sannani ko galai ma kalo kothi raichha
C7……………….F……………………………………..
Najar nai tirmir garaune
 
C7……………….F……………………………………..
Najar nai tirmir garaune
C7……………….F……………………………………..
Najar nai tirmir garaune
Thank you so much for visiting us.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: