• Sun. Jun 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Adrian Pradhan Birsera malai Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Jun 5, 2021
Title: Birsera Malai
Artist: Adrian Pradhan
Chords used: E, B,  F#m, C#m, A, F#, G#, G#7.

Lyrics and Chords

E………B………F#m………………….
बिर्सेर मलाई टाढा भई दियौ
A………B………..C#m……………………
अब फर्की हेरी नदेउ
E………B………F#m………………….
बिर्सेर मलाई टाढा भई दियौ
A………B………..C#m……………………
अब फर्की हेरी नदेउ
C#m……B….A…….C#m………….
बिदाको दिन परेली भिजाई
B……F#…….A….C#m……
झुटो कसम नरोई देउ
C#m……B….A…….C#m………….
बिदाको दिन परेली भिजाई
B……F#…….A….C#m……
झुटो कसम नरोई देउ
 
B………….G#……G#7….C#m…….
भुली देउ अब म तिम्रो याद होइन
B…………………A….B..……C#m…..
तोडिएको हृदय जोडी जाने होइन
B………….G#……G#7….C#m…….
भुली देउ अब म तिम्रो याद होइन
B…………………A….B..……C#m…..
तोडिएको हृदय जोडी जाने होइन
 
C#m………..E………F#m…………………………
तिमीलाई आफ्नो सम्झी बोलाउने
B……….A………B…..C#m…
सायद मेरो अधिकारै छैन
E………B………F#m………………….
बिर्सेर मलाई टाढा भई दियौ
A………B………..C#m……………………
अब फर्की हेरी नदेउ
 
B………….G#……G#7….C#m…….
म तिम्रो बिछोडमा मरी जाने होइन
B…………………A….B..……C#m…..
तिम्रो खुसीमा जली जाने होइन
B………….G#……G#7….C#m…….
म तिम्रो बिछोडमा मरी जाने होइन
B…………………A….B..……C#m…..
तिम्रो खुसीमा जली जाने होइन
 
C#m………..E………F#m…………………………
नयनका सारा आशुलाई तिमी
B……….A………B…..C#m…
आशु नसम्झी बाँची देउ
 
E………B………F#m………………….
बिर्सेर मलाई टाढा भई दियौ
A………B………..C#m……………………
अब फर्की हेरी नदेउ
C#m……B….A…….C#m………….
बिदाको दिन परेली भिजाई
B……F#…….A….C#m……
झुटो कसम नरोई देउ
 
B……F#…….A….C#m……
झुटो कसम नरोई देउ
B……F#…….A….C#m……
झुटो कसम नरोई देउ

Lyrics and Chords

E………B………F#m………………….
Birsera malai tadha bhaideyau
A………B………..C#m……………………
Aaba farki heri nadeyau
E………B………F#m………………….
Birsera malai tadha bhaideyau
A………B………..C#m……………………
Aaba farki heri nadeyau
C#m……B….A…….C#m………….
Bida ko din pareli bhejai
B……F#…….A….C#m……
Jhuto kasham naroe deu
C#m……B….A…….C#m………….
Bida ko din pareli bhejai
B……F#…….A….C#m……
Jhuto kasham naroe deu
 
B………….G#……G#7….C#m…….
Bhuli deu aba ma timro yaad hoina
B…………………A….B..……C#m…..
Todieko ridaya Jodi jane hoina
B………….G#……G#7….C#m…….
Bhuli deu aba ma timro yaad hoina
B…………………A….B..……C#m…..
Todieko ridaya Jodi jane hoina
 
C#m………..E………F#m…………………………
Timilai aafno samjhi bolaune
B……….A………B…..C#m…
Saayad mero aadhikarai chaina
E………B………F#m………………….
Birsera malai tadha bhaideyau
A………B………..C#m……………………
Aaba farki heri nadeyau
 
B………….G#……G#7….C#m…….
Ma timro bicodma mari jaane hoina
B…………………A….B..……C#m…..
Timro khusima jail jane hoina
B………….G#……G#7….C#m…….
Ma timro bicodma mari jaane hoina
B…………………A….B..……C#m…..
Timro khusima jail jane hoina
 
C#m………..E………F#m…………………………
Nayan ka saara aasu lai timi
B……….A………B…..C#m…
Aasu nasamjhi bachideu
 
E………B………F#m………………….
Birsera malai tadha bhaideyau
A………B………..C#m……………………
Aaba farki heri nadeyau
C#m……B….A…….C#m………….
Bida ko din pareli bhejai
B……F#…….A….C#m……
Jhuto kasham naroe deu
B……F#…….A….C#m……
Jhuto kasham naroe deu
B……F#…….A….C#m……
Jhuto kasham naroe deu
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: