• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Madan Singh Nepali Relimai Relimai Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Sep 1, 2020
Title: Relimai relimai
Artist: Madan Singh Nepali, Sukmit Gurung
Chords used: F, A#, C, Gm.

Lyrics and Chords

F……………A#……………..C…………F……………
यो हावा यो लहर यो साँझ तिमीलाई
F……………A#……………..C…………F……………
यो हावा यो लहर यो साँझ तिमीलाई
A#……………F…………….A#……………F ……
यो धर्ती यो आकाश रमझम तिमीलाई
F………………………C……………….
तर तिम्रो नाम के हो
 
F………….A#………..F………
रेलिमै रेलिमै रेलिमै
F……………..C………..F………
लाहुरे दाईको रेलिमै रेलिमै
 
F………….A#………..F………
रेलिमै रेलिमै रेलिमै
F……………..C………..F………
लाहुरे दाईको रेलिमै रेलिमै
 
F……………A#……………..C…………F……………
यो हावा यो लहर यो साँझ तिमीलाई
F……………A#……………..C…………F……………
यो हावा यो लहर यो साँझ तिमीलाई
A#……………F…………….A#……………F ……
यो धर्ती यो आकाश रमझम तिमीलाई
F………………………C……………….
तर तिम्रो नाम के हो
                                                                    
F………….A#………..F………
रेलिमै रेलिमै रेलिमै
F……………..C………..F………
लाहुरे दाईको रेलिमै रेलिमै
 
F………….A#………..F………
रेलिमै रेलिमै रेलिमै
F……………..C………..F………
लाहुरे दाईको रेलिमै रेलिमै
 
F…………………Gm……………
हेर्छु जहाँ देख्छु त्यहाँ
A#……………….F……………
तिम्रै रुप तिम्रै छायाँ
F…………………Gm……………
हेर्छु जहाँ देख्छु त्यहाँ
A#……………….F……………
तिम्रै रुप तिम्रै छायाँ
 
G……………………………F……
संगालिन्छन् सल्बलिन्छन् 
G……………………………F……
संगालिन्छन् सल्बलिन्छन् 
A#………………………………F……….
मिठो आभास न्यानो माया
 
F………………………C……………….
तर तिम्रो नाम के हो
                                                                    
F………….A#………..F………
रेलिमै रेलिमै रेलिमै
F……………..C………..F………
लाहुरे दाईको रेलिमै रेलिमै
 
F………….A#………..F………
रेलिमै रेलिमै रेलिमै
F……………..C………..F………
लाहुरे दाईको रेलिमै रेलिमै
 
F………………………Gm……………
सपनीमा आउथ्यौ तिमी
A#………………….F……………
बिपनीमा आइदेऊ 
F………………………Gm……………
सपनीमा आउथ्यौ तिमी
A#………………….F……………
बिपनीमा आइदेऊ 
 
G……………………F……
सारा पिडा सारा बेथा  
G……………………F……
सारा पिडा सारा बेथा  
A#……………………………..F……….
छिन् भरमै बिर्साई दियौ
 
F………………………C……………….
तर  के  हो  तिम्रो  दोष
                                                                    
F………….A#………..F………
रेलिमै रेलिमै रेलिमै
F……………..C………..F………
लाहुरे दाईको रेलिमै रेलिमै
 
F………….A#………..F………
रेलिमै रेलिमै रेलिमै
F……………..C………..F………
लाहुरे दाईको रेलिमै रेलिमै
 
F……………A#……………..C…………F……………
यो हावा यो लहर यो साँझ तिमीलाई
F……………A#……………..C…………F……………
यो हावा यो लहर यो साँझ तिमीलाई
A#……………F…………….A#……………F ……
यो धर्ती यो आकाश रमझम तिमीलाई
F………………………C……………….
तर  के  हो  तिम्रो  दोष
 
F………….A#………..F………
रेलिमै रेलिमै रेलिमै
F……………..C………..F………
लाहुरे दाईको रेलिमै रेलिमै
 
F………….A#………..F………
रेलिमै रेलिमै रेलिमै
F……………..C………..F………
लाहुरे दाईको रेलिमै रेलिमै

Lyrics and Chords

F……………A#……………..C…………F……………
Yo Hawa Yo Lahar Yo Saanjh Timilai
F……………A#……………..C…………F……………
Yo Hawa Yo Lahar Yo Saanjh Timilai
A#……………F…………….A#……………F ……
Yo Dharti Yo Aakash Ramjham Timilai
F………………………….C……………….
Tara Timro Naam Ke Ho Ho Ho Ho
 
F………….A#………..F………
Relimai Relimai Relimai
F……………..C………..F………
Lahure Dai Ko Relimai Relimai
 
F………….A#………..F………
Relimai Relimai Relimai
F……………..C………..F………
Lahure Dai Ko Relimai Relimai
 
F……………A#……………..C…………F……………
Yo Hawa Yo Lahar Yo Saanjh Timilai
F……………A#……………..C…………F……………
Yo Hawa Yo Lahar Yo Saanjh Timilai
A#……………F…………….A#……………F ……
Yo Dharti Yo Aakash Ramjham Timilai
F………………………….C……………….
Tara Timro Naam Ke Ho Ho Ho Ho
 
F………….A#………..F………
Relimai Relimai Relimai
F……………..C………..F………
Lahure Dai Ko Relimai Relimai
 
F………….A#………..F………
Relimai Relimai Relimai
F……………..C………..F………
Lahure Dai Ko Relimai Relimai
 
F………………………Gm……………
Herchu Jahan Dekchu Tyahan
A#…………………………….F……………
Timrai Roop Timrai Chaya
F………………………Gm……………
Herchu Jahan Dekchu Tyahan
A#…………………………….F……………
Timrai Roop Timrai Chaya
 
G……………………………………F……
Sanghalin Chan Salbalin Chan
G……………………………………F……
Sanghalin Chan Salbalin Chan
A#………………………………F……….
Mitho Aabhaas Nyaano Maaya
 
F………………………….C……………….
Tara Timro Naam Ke Ho
 
F………….A#………..F………
Relimai Relimai Relimai
F……………..C………..F………
Lahure Dai Ko Relimai Relimai
 
F………….A#………..F………
Relimai Relimai Relimai
F……………..C………..F………
Lahure Dai Ko Relimai Relimai
 
F………………………Gm……………
Sapani Ma Aaunchau Timi
A#………………….F……………
Bipanima Aaidiyou
F………………………Gm……………
Sapani Ma Aaunchau Timi
A#………………….F……………
Bipanima Aaidiyou
 
G……………………F……
Sara Pida Sara Betha
G……………………F……
Sara Pida Sara Betha
A#……………………………..F……….
Chyan Bhar Ma Birsai Diyou
 
F………………………….C……………….
Tara Ke Ho Timro Dosh
 
F………….A#………..F………
Relimai Relimai Relimai
F……………..C………..F………
Lahure Dai Ko Relimai Relimai
 
F………….A#………..F………
Relimai Relimai Relimai
F……………..C………..F………
Lahure Dai Ko Relimai Relimai
 
F……………A#……………..C…………F……………
Yo Hawa Yo Lahar Yo Saanjh Timilai
F……………A#……………..C…………F……………
Yo Hawa Yo Lahar Yo Saanjh Timilai
A#……………F…………….A#……………F ……
Yo Dharti Yo Aakash Ramjham Timilai
F………………………….C……………….
Tara Ke Ho Timro Dosh
 
F………….A#………..F………
Relimai Relimai Relimai
F……………..C………..F………
Lahure Dai Ko Relimai Relimai
 
F………….A#………..F………
Relimai Relimai Relimai
F……………..C………..F………
Lahure Dai Ko Relimai Relimai
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: