• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Gulam Ali lolayeka Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 30, 2020
Title: Lolayeka
Artist: Gulam Ali
Chords used: A#m, F, C#, G#.

Lyrics and Chords

A#m……F….C#…..A#m….C# ………..
लोलाएका ति ठुला तिम्रा दुई नजरले
A#m……F……..G#…………..C# ……….
हेरिदिए मलाई  चाहिन्न अर्को केहि
 
A#m……F….C#…..A#m….C# ………..
लोलाएका ति ठुला तिम्रा दुई नजरले
A#m……F……..G#…………..C# ……….
हेरिदिए मलाई  चाहिन्न अर्को केहि
A#m……F….C#…..
लोलाएका ति ठुला
 
F#…………C#………….G#………….F#……..
सौभाग्यशाली औठी तिम्रो त्यो हातको भइ
F#…………C#………….G#………….F#……..
सौभाग्यशाली औठी तिम्रो त्यो हातको भइ
G#………..C#……A#m…….G#….C#……
स्पर्श मात्र पाए चाहिन्न अर्को केहि
 
A#m……F….C#…..A#m….C# ………..
सुन्दर मुहार तिम्रो चन्द्रमा सर्माउने
A#m……F……..G#…………..C# ……….
एक पल्ट देख्न पाए चाहिन्न अर्को केहि
A#m……F….C#…..
लोलाएका ति ठुला
 
F#…………C#………….G#………….F#……..
छिनेको त्यो कटिमा जलको घडा सरि भइ
F#…………C#………….G#………….F#……..
छिनेको त्यो कटिमा जलको घडा सरि भइ
G#………..C#……A#m…….G#….C#……
टाँसीईरहन पाए चाहिन्न अर्को केहि
 
A#m……F….C#…..A#m….C# ………..
काला घटा भदौका जस्ता ति केशरामा
A#m……F……..G#…………..C# ……….
छायाँ भए मलाई चाहिन्न अर्को केहि
 
A#m……F….C#…..A#m….C# ………..
लोलाएका ति ठुला तिम्रा दुई नजरले
A#m……F……..G#…………..C# ……….
हेरिदिए मलाई  चाहिन्न अर्को केहि
A#m……F….C#…..
लोलाएका ति ठुला

Lyrics and Chords

A#m……F….C#…..A#m….C# ………..
Lolayeka ti thula timra dui najarle
A#m……F……..G#…………..C# ……….
Heridiye malai chahinna arko kehi
 
A#m……F….C#…..A#m….C# ………..
Lolayeka ti thula timra dui najarle
A#m……F……..G#…………..C# ……….
Heridiye malai chahinna arko kehi
A#m……F….C#…..
Lolayeka ti thula
 
F#…………C#………….G#………….F#……..
Sauvagyasali aunthi.. timro tyo hat ko vai
F#…………C#………….G#………….F#……..
Sauvagyasali aunthi.. timro tyo hat ko vai
G#………..C#……A#m…….G#….C#……
sparsha matra paye chahinna arko kehi
 
A#m……F….C#…..A#m….C# ………..
Sundar muhar timro chandrama sarmaune
A#m……F……..G#…………..C# ……….
Ek palta dekhna paye chahinna arko kehi
A#m……F….C#…..
Lolayeka ti thula
 
F#…………C#………….G#………….F#……..
Chhineko tyo katima jalko ghada sari bhai
F#…………C#………….G#………….F#……..
Chhineko tyo katima jalko ghada sari bhai
G#………..C#……A#m…….G#….C#……
Tansi rahana paye chahinna arko kehi
 
A#m……F….C#…..A#m….C# ………..
Kala ghata bhadhauka jasta ti keshrama
A#m……F……..G#…………..C# ……….
Chhaya vaye malai chahinna arko kehi
 
A#m……F….C#…..A#m….C# ………..
Lolayeka ti thula timra dui najarle
A#m……F……..G#…………..C# ……….
Heridiye malai chahinna arko kehi
A#m……F….C#…..
Lolayeka ti thula
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: