• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Indrajeet Mijar Tungnako dhun ma Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 28, 2020
Title: Tungna ko dhun ma
Artist: Indrajeet Mijar
Chords used: G, Em7, Cadd9, D.

Lyrics and Chords

G…………………………….
टुङ्गना को  धुन  मा
G…………………………….
डांडा  पारि  जुन  मा
 
G…………………………….
टुङ्गना को  धुन  मा
G…………………………….
डांडा  पारि  जुन  मा
Em7……………………
मन  चरी  उड्यो
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
मनै  छोडेर               वनै छोडेर
 
G…………………………….
टुङ्गना को  धुन  मा
G…………………………….
डांडा  पारि  जुन  मा
 
G…………………………….
टुङ्गना को  धुन  मा
G…………………………….
डांडा  पारि  जुन  मा
Em7……………………
मन  चरी  उड्यो
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
मनै  छोडेर               वनै छोडेर
 
G…………………………………
हिउँदो  बर्खा  लेक  बेसी
Em7………………………Cadd9……….
भेडी  गोठ  चर्ने रन  बन
G…………………………………
हो  को सित गयो आज किन
Em7………………………Cadd9……….
मा  सितै  छैन  मेरो  मन
 
G…………………………….
बरालिने   मन
G…………………………….
डुली  हिड्ने  मन
 
G…………………………….
बरालिने   मन
G…………………………….
डुली  हिड्ने  मन
Em7……………………
बिरानो  हुने
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
मनै छोडेर                  वनै  छोडेर
 
G…………………………….
टुङ्गना को  धुन  मा
G…………………………….
डांडा  पारि  जुन  मा
 
G…………………………….
टुङ्गना को  धुन  मा
G…………………………….
डांडा  पारि  जुन  मा
Em7……………………
मन  चरी  उड्यो
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
मनै  छोडेर               वनै छोडेर
 
G…………………………………
सुन  चांदी  किन्ला  धन  ले
Em7…………………Cadd9……….
मिठो  सपनी  किन्दैन 
G…………………………………
छिनेर  जान्छ टुङ्गना को डोरी
Em7………………………Cadd9……….
माया  को  डोरी  छिन्दैन 
 
G…………………………….
मायाले  बाँध
G…………………………….
मन  को  चरी
 
G…………………………….
मायाले  बाँध
G…………………………….
मन  को  चरी
Em7……………………
उडेर  जाला
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
मनै  छोडेर             वनै  छोडेर
 
G…………………………….
टुङ्गना को  धुन  मा
G…………………………….
डांडा  पारि  जुन  मा
 
G…………………………….
टुङ्गना को  धुन  मा
G…………………………….
डांडा  पारि  जुन  मा
Em7……………………
मन  चरी  उड्यो
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
मनै  छोडेर               वनै छोडेर
 
G…………………………………
सानो सानो  पाठो  भेडी  को
Em7…………………Cadd9……….
माउ  बिना  हिँडदैन
G…………………………………
बालखैमा  भेडी  गोठ  हिंडे
Em7………………………Cadd9……….
आमा  ले  चिन्छ  कि  चिन्दैन
 
G…………………………….
आमा  को  माया
G…………………………….
धमिलो  छायाँ
 
G…………………………….
आमा  को  माया
G…………………………….
धमिलो  छायाँ
Em7……………………
सम्झेर  ल्याउँदा   
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
आँसु  बरर   है      मनै  छोडेर
 
G…………………………….
टुङ्गना को  धुन  मा
G…………………………….
डांडा  पारि  जुन  मा
Em7……………………
मन  चरी  उड्यो
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
मनै  छोडेर               वनै छोडेर
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
मनै  छोडेर               वनै छोडेर

Lyrics and Chords

G…………………………….
Tungna Ko Dhun Ma
G…………………………….
Daanda Paari Jun Ma
                                             
G…………………………….
Tungna Ko Dhun Ma
G…………………………….
Daanda Paari Jun Ma
Em7……………………
Mana Chari Udyo
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
Manai Chhodera Banai Chhodera
 
G…………………………….
Tungna Ko Dhun Ma
G…………………………….
Daanda Paari Jun Ma
 
G…………………………….
Tungna Ko Dhun Ma
G…………………………….
Daanda Paari Jun Ma
Em7……………………
Mana Chari Udyo
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
Manai Chhodera Banai Chhodera
 
G…………………………………
Hiyundo Barkha Lekh Besi
Em7………………………Cadd9……….
Bhedi Goat Charne Rann Bana
G…………………………………
Ho Ko Sita Gayo Aaja Kina
Em7………………………Cadd9……….
Ma Sitai Chhaina Mero Mana
 
G…………………………….
Baraline Mana
G…………………………….
Duli Hidne Mana
 
G…………………………….
Baraline Mana
G…………………………….
Duli Hidne Mana
Em7……………………
Biraano Hune
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
Manai Chhodera Banai Chhodera
 
G…………………………….
Tungna Ko Dhun Ma
G…………………………….
Daanda Paari Jun Ma
 
G…………………………….
Tungna Ko Dhun Ma
G…………………………….
Daanda Paari Jun Ma
Em7……………………
Mana Chari Udyo
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
Manai Chhodera Banai Chhodera
 
G…………………………………
Soon Chaandi Kinla Dhana Le
Em7…………………Cadd9……….
Mitho Sapani Kindaina
G…………………………………
Chhinera Jaanchha Tungna Ko Dori
Em7………………………Cadd9……….
Maya Ko Dori Chhindaina
 
G…………………………….
Mayale Baandha
G…………………………….
Mana Ko Chari
 
G…………………………….
Mayale Baandha
G…………………………….
Mana Ko Chari
Em7……………………
Udera Jaala
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
Manai Chhodera Banai Chhodera
 
G…………………………….
Tungna Ko Dhun Ma
G…………………………….
Daanda Paari Jun Ma
 
G…………………………….
Tungna Ko Dhun Ma
G…………………………….
Daanda Paari Jun Ma
Em7……………………
Mana Chari Udyo
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
Manai Chhodera Banai Chhodera
 
G…………………………………
Saano Saano Paatho Bhedi Ko
Em7………………………Cadd9……….
Maau Bina Hindai Na
G…………………………………
Balakhai Ma Bhedi Goat Hinde
Em7………………………Cadd9……….
Aama Le Chinchha Ki Chindaina
 
G…………………………….
Aama Ko Maya
G…………………………….
Dhamilo Chhayaan
 
G…………………………….
Aama Ko Maya
G…………………………….
Dhamilo Chhayaan
Em7……………………
Samjhera Lyaunda
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
Aansoo Barara Hai Manai chhodera
 
G…………………………….
Tungna Ko Dhun Ma
G…………………………….
Daanda Paari Jun Ma
Em7……………………
Mana Chari Udyo
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
Manai Chhodera Banai Chhodera
Cadd9…………D…… Cadd9……D…..
Manai Chhodera Banai Chhodera
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: