• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

X-Marica Hamro Nepal Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 27, 2020
Title: Hamro Nepal
Artist: X-Marica
Chords used: Put capo on first fret and play these chords.G, Cadd9, D, C. If you want to play without capo then play these chords instead. G= G#, Cadd9=C#add9, D=D#, C=C#.

Lyrics and Chords

G…………………………
ढाका  टोपी  सिरै  मा
Cadd9………………….
दौरा  र  सुरुवाल
G…………………………
नेपाली  को  छोरो  म 
Cadd9………………….
देश  मेरो  नेपाल
 
G…………………………
ढाका  टोपी  सिरै  मा
Cadd9………………….
दौरा  र  सुरुवाल
G…………………………
नेपाली  को  छोरो  म 
Cadd9………………….
देश  मेरो  नेपाल
 
G…………………Cadd9………
यो   हाम्रो…………….नेपाल
G…………………Cadd9………
यो   हाम्रो…………….नेपाल
 
G…………………………..
झुक्दैनौ  कहिले  हामी
G……………………………
कसै  संग  पनि
G………………………………………
सानो  यो  देश  भए  पनि
G……………………………………..
रगत  बगाई  दिन्छौ  हामी
 
G…………………………..
यो   हाम्रो…………….नेपाल
G…………………………..
यो   हाम्रो…………….नेपाल
 
G……………………….C……D….
झुक्दैनौ  कहिले  हामी
G…………C…….D……….
कसै  संग  पनि
G……………………….C……D….
सानो  यो  देश  भए  पनि
G…………C…….D……….
रगत  बगाई  दिन्छौ  हामी
 
G…………..C….D….
यो  मेरो  नेपाल
G…………..C….D….
यो  तिम्रो  नेपाल
G…………..C….D….
यो  मेरो  नेपाल
G…………..C….D….
यो  तिम्रो  नेपाल
 
C……….D….. G..C..G..D……
यो   हाम्रो…………….नेपाल
C……….D….. G..C..G..D……
यो   हाम्रो…………….नेपाल
C……….D….. G..C..G..D……
यो   हाम्रो…………….नेपाल
C……….D….. G..C..G..D……
यो   हाम्रो…………….नेपाल
 
G………………………….C……D….
रातो  रंग  मा  चन्द्र  र  सूर्य
G……………………….C……D….
यही  माटो  मा  जन्मेको  हामी
C………………………D……………….
हिमाल  चुली  ले  सजिएको  छ
 
G…………..C….D….
यो  मेरो  नेपाल
G…………..C….D….
यो  तिम्रो  नेपाल
G…………..C….D….
यो  मेरो  नेपाल
G…………..C….D….
यो  तिम्रो  नेपाल
 
C……….D….. G..C..G..D……
यो   हाम्रो…………….नेपाल
C……….D….. G..C..G..D……
यो   हाम्रो…………….नेपाल
C……….D….. G..C..G..D……
यो   हाम्रो…………….नेपाल
C……….D….. G..C..G..D……
यो   हाम्रो…………….नेपाल
 
G……………………………………D….
नेपाली  आमै  को  वीर  छोरो  हामी
D……………………………………C….D……
रगत  ले  लेखि  दिएको  छ  यो  कहानी
Am………………………….D……………………
मलाई  यो  मेरो  देश  प्यारो  लाग्दछ  
 
G…………..C….D….
यो  मेरो  नेपाल
G…………..C….D….
यो  तिम्रो  नेपाल
G…………..C….D….
यो  मेरो  नेपाल
G…………..C….D….
यो  तिम्रो  नेपाल
 
C……….D….. G..C..G..D……
यो   हाम्रो…………….नेपाल
C……….D….. G..C..G..D……
यो   हाम्रो…………….नेपाल
C……….D….. G..C..G..D……
यो   हाम्रो…………….नेपाल
C……….D….. G..C..G..D……
यो   हाम्रो…………….नेपाल

Lyrics and Chords

G…………………………
Dhaka topi sirai ma
Cadd9………………….
Daura ra suruwal
G…………………………
Nepali ko chhoro ma
Cadd9………………….
Desh mero Nepal
 
G…………………………
Dhaka topi sirai ma
Cadd9………………….
Daura ra suruwal
G…………………………
Nepali ko chhoro ma
Cadd9………………….
Desh mero Nepal
 
G…………………Cadd9………
Yo hamroooo Nepal
G…………………Cadd9………
Yo hamroooo Nepal
 
G…………………………..
Jhukdainau kahile hami
G……………………………
kasai sanga pani
G………………………………………
Sano yo desha bhaye pani
G……………………………………..
ragat bagai dinchau hami
 
G…………………………..
Yo hamroooo Nepal
 
G……………………….C……D….
Jhukdainau kahile hami
G…………C…….D……….
kasai sanga pani
G……………………….C……D….
Sano yo desha bhaye pani
G…………C…….D……….
ragat bagai dinchau hami
 
G…………..C….D….
yo mero Nepal
G…………..C….D….
yo timro Nepal
G…………..C….D….
yo mero Nepal
G…………..C….D….
yo timro Nepal
 
C……….D….. G..C..G..D……
Yo hamroooo Nepal
C……….D….. G..C..G..D……
Yo hamroooo Nepal
C……….D….. G..C..G..D……
Yo hamroooo Nepal
C……….D….. G..C..G..D……
Yo hamroooo Nepal
 
G………………………….C……D….
Rato ranga ma chandra ra surya
G……………………….C……D….
yehi mato ma janmeko hami
C………………………D……………….
himal chuli le sajiyeko chha
 
G…………..C….D….
yo mero Nepal
G…………..C….D….
yo timro Nepal
G…………..C….D….
yo mero Nepal
G…………..C….D….
yo timro Nepal
 
C……….D….. G..C..G..D……
Yo hamroooo Nepal
C……….D….. G..C..G..D……
Yo hamroooo Nepal
C……….D….. G..C..G..D……
Yo hamroooo Nepal
C……….D….. G..C..G..D……
Yo hamroooo Nepal
 
G……………………………………D….
Nepali amai ko bir choro hami
D……………………………………C….D……
ragat le lekhi diyeko cha yo kahani
Am………………………….D……………………
Malai yo mero desha pyaro lagdacha
 
G…………..C….D….
yo mero Nepal
G…………..C….D….
yo timro Nepal
G…………..C….D….
yo mero Nepal
G…………..C….D….
yo timro Nepal
 
C……….D….. G..C..G..D……
Yo hamroooo Nepal
C……….D….. G..C..G..D……
Yo hamroooo Nepal
C……….D….. G..C..G..D……
Yo hamroooo Nepal
C……….D….. G..C..G..D……
Yo hamroooo Nepal
Thank you so much for visiting us.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: