• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Gulam Ali Gajalu ti thula thula Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 26, 2020
Title: Gajalu ti 
Artist: Gulam Ali
Chords used: F, Gm, C, Dm, A#.

Lyrics and Chords

F……………………….Gm….C…
गाजलु ति ठूला-ठूला आँखा
F……….C……Dm…F….
तीर बनि पसे यो दिलैमा
F……………………….Gm….C…
कालो लामो परेली केश
F……….C……Dm…F….
छाल परे कलिलो मायामा
 
F……………………….Gm….C…
गाजलु ति ठूला-ठूला आँखा
F……….C……Dm…F….
तीर बनि पसे यो दिलैमा
 
F…………………Dm…Gm.……
निधारको त्यो रातो टिका
Gm………A#…….C……F…..
छाप बनि बस्यो यो दिलैमा
F…………………Dm…Gm.……
निधारको त्यो रातो टिका
Gm………A#…….C……F…..
छाप बनि बस्यो यो दिलैमा
 
A#……………………F……..
झल्केको त्यो नाकको फूली
A#……………………F……..
झल्केको त्यो नाकको फूली
F……..C………Dm…….F……….
ज्योति बन्यो कलिलो मायामा
 
F……………………….Gm….C…
गाजलु ति ठूला-ठूला आँखा
F……….C……Dm…F….
तीर बनि पसे यो दिलैमा
 
F…………………Dm…Gm.……
पातली त्यो मधुर ओंठ
Gm………A#…….C……F…..
स्वाद बनि पस्यो यो दिलैमा
F…………………Dm…Gm.……
पातली त्यो मधुर ओंठ
Gm………A#…….C……F…..
स्वाद बनि पस्यो यो दिलैमा
 
A#……………………F……..
मिलेका ति दाँतका पंक्ती
A#……………………F……..
मिलेका ति दाँतका पंक्ती
F……..C………Dm…….F……….
मोती बने कलिलो मायामा
 
F……………………….Gm….C…
गाजलु ति ठूला-ठूला आँखा
F……….C……Dm…F….
तीर बनि पसे यो दिलैमा
F……………………….Gm….C…
कालो लामो परेली केश
F……….C……Dm…F….
छाल परे कलिलो मायामा
 
F……………………….Gm….C…
गाजलु ति ठूला-ठूला आँखा
F……….C……Dm…F….
तीर बनि पसे यो दिलैमा

Lyrics and Chords

F……………………….Gm….C…
Gajalu ti thula thula aakha
F……….C……Dm…F….
Tira bani base yo dilaimaa
F……………………….Gm….C…
Kalo lamo pareli kesa
F……….C……Dm…F….
Chhala pare kalilo maya ma
 
F……………………….Gm….C…
Gajalu ti thula thula aakha
F……….C……Dm…F….
Tira bani base yo dilaimaa
 
F…………………Dm…Gm.……
Nidhara ko tyo rato tika
Gm………A#…….C……F…..
Chhaap bani basyo yo dilaima
F…………………Dm…Gm.……
Nidhara ko tyo rato tika
Gm………A#…….C……F…..
Chhaap bani basyo yo dilaima
 
A#……………………F……..
Jhalkiyeko tyo nakh ko fuli
A#……………………F……..
Jhalkiyeko tyo nakh ko fuli
F……..C………Dm…….F……….
Jyoti banyo kalilo maya ma
 
F……………………….Gm….C…
Gajalu ti thula thula aakha
F……….C……Dm…F….
Tira bani base yo dilaimaa
 
F…………………Dm…Gm.……
Patali tyo madhur otha
Gm………A#…….C……F…..
Swaad bani basyo yo dilaima
F…………………Dm…Gm.……
Patali tyo madhur otha
Gm………A#…….C……F…..
Swaad bani basyo yo dilaima
 
A#……………………F……..
Mileka ti daat ka pankti
A#……………………F……..
Mileka ti daat ka pankti
F……..C………Dm…….F……….
Moti bane kalilo maya ma
 
F……………………….Gm….C…
Gajalu ti thula thula aakha
F……….C……Dm…F….
Tira bani base yo dilaimaa
F……………………….Gm….C…
Kalo lamo pareli kesa
F……….C……Dm…F….
Chhala pare kalilo maya ma
 
F……………………….Gm….C…
Gajalu ti thula thula aakha
F……….C……Dm…F….
Tira bani base yo dilaimaa
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: