• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Gopal Yonzon Chyangba hoi chyangba Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 26, 2020
Title: Chyangba hoi chyangba
Artist: Gopal Yonzon, Gyanu Rana
Chords used: Am, D, G.

Lyrics and Chords

Am….D…………….Am……..
च्यान्ग्बा  होइ … च्यान्ग्बा
D……………..….Am………..
सुन  सुन  होइ  च्यान्ग्बा
 
Am…………………………………
च्यान्ग्बा  होइ … च्यान्ग्बा
Am…………………………………
सुन  सुन  होइ  च्यान्ग्बा
Am…………………………………
डम्फु  ले  आज  के भन्छ 
Am…..G…..Am……..
टुंग  तकथुंग  टुंग
Am…..G…..Am……..
तकथुंग  टुंग
Am…..G…..Am……..
तकथुंग  टुंग
 
Am…………………………………
मैच्यांग  होइ … मैच्यांग
Am…………………………………
सुन  सुन  होइ  मैच्यांग
Am…………………………………
डम्फु  ले  आज  के भन्छ 
Am…..G…..Am……..
जाम  कता  जाम
Am…..G…..Am……..
जाम  कता  जाम
Am…..G…..Am……..
जाम  कता  जाम
 
Am……………………………………..
गोरी  मा  राम्रो  क्या  भन्ने
Am……………………………………..
नाक  मुख  राम्रो  कान्छी  को
Am……………………………………..
सिन्दुर  टिका  क्या  भन्ने
Am……………………………………..
कान्छी  को  निधार  झन्  राम्रो
 
Am……………………D………………..
गुनिउ  मा  चोलो  क्या  राम्रो
D………………………………….
गुनिउ  मा  चोलो… (होला र)
D………………………………….
कान्छी  को  जीउ  झन्  राम्रो
D………………………………….
कान्छी  को  जीउ 
D………………………………….
तिमी  र  हामी  मिलेर  हिंडे  
D………………………………….
तिमी  र  हामी 
D………………………………….
दुनियाले देख्दा नि झन् राम्रो
D………………………………Am….….
दुनियाले देख्दा नि झन् राम्रो
 
Am…………………………………
च्यान्ग्बा  होइ … च्यान्ग्बा
Am…………………………………
सुन  सुन  होइ  च्यान्ग्बा
Am…………………………………
डम्फु  ले  आज  के भन्छ 
Am…..G…..Am……..
टुंग  तकथुंग  टुंग
Am…..G…..Am……..
तकथुंग  टुंग
Am…..G…..Am……..
तकथुंग  टुंग
 
Am……………………………………..
स्वयम्भु थान्को  कुल  देवता
Am……………………………………..
सल्यान  थान्को  मूल देवता
Am……………………………………..
आमाको  छोरी  म एउटा
Am……………………………………..
बाबुको  छोरा त  एउटा
 
Am……………………D………………..
ज्यान  गए  तलाई  छोडदैन  
D………………………………….
ज्यान  गए  तलाई 
D………………………………….
राखेको  बचन  तोडदैन  
D………………………………….
राखेको  बचन 
 
D………………………………….
तलाई  हाम्रो  छोराको
D………………………………….
तलाई हाम्रो (हैन एल्ले के भन्छ)
D………………………………….
आप्पा नबनाई  छोडदैन
D………………………Am….….
आप्पा नबनाई  छोडदैन
 
Am…………………………………
मैच्यांग  होइ … मैच्यांग
Am…………………………………
च्यान्ग्बा  होइ … च्यान्ग्बा
Am…………………………………
मैच्यांग  होइ … मैच्यांग
Am…………………………………
च्यान्ग्बा  होइ … च्यान्ग्बा

Lyrics and Chords

Am….D…………….Am……..
Chyangba hoi… chyangba
D……………..….Am………..
Suna suna hoi chyangba
 
Am…………………………………
Chyangba hoi… chyangba
Am…………………………………
Suna suna hoi chyangba
Am…………………………………
Damfu le aja k vancha
Am…..G…..Am……..
Tung takathung tung
Am…..G…..Am……..
Takathung tung
Am…..G…..Am……..
takathung tung
 
Am…………………………………
Maichyang hoi… maichyang
Am…………………………………
Suna suna hoi maichyang
Am…………………………………
Damfu le aja k vancha
Am…..G…..Am……..
Jaam kata jam
Am…..G…..Am……..
jam jam jam
Am…..G…..Am……..
jam jam jam
 
Am……………………………………..
Gori ma ramro kya vanne
Am……………………………………..
Naka mukha ramro kanchi ko
Am……………………………………..
Sindur tika kya vanne
Am……………………………………..
Kanchi ko nidhar jhan ramro
 
Am……………………D………………..
Guniu ma cholo kya ramro
D………………………………….
Guniu ma cholo… (Hola ra)
D………………………………….
Kanchi ko jiu jhan ramro
D………………………………….
Kanchi ko jiu.
D………………………………….
Timi ra hami milera hinde
D………………………………….
timi ra hami
D………………………………….
Duniyale dekhda ni jhan ramro
D………………………………Am….….
Duniyale dekhda ni jhan ramro
 
Am…………………………………
Chyangba hoi… chyangba
Am…………………………………
Suna suna hoi chyangba
Am…………………………………
Damfu le aja k vancha
Am…..G…..Am……..
Tung takathung tung
Am…..G…..Am……..
Takathung tung
Am…..G…..Am……..
takathung tung
 
Am……………………………………..
Swoyembu thanko kul debata
Am……………………………………..
Salyan thanko mul debata
Am……………………………………..
Aamako chori ma euta
Am……………………………………..
Babuko chora ta euta
 
Am……………………D………………..
Jyan gaye talai chadaina
D………………………………….
Jyan gaye talai.
D………………………………….
Rakheko bachan todhdaina
D………………………………….
Rakheko bachan.
 
D………………………………….
Talai hamro chorako
D………………………………….
Talai hamro (Haina elle k vancha)
D………………………………….
Aapa nabanai chodhdaina
D………………………………Am….….
Aapa nabanai chodhdaina.
 
Am…………………………………
Maichyang hoi… maichyang
Am…………………………………
Chyangba hoi… chyangba
Am…………………………………
Maichyang hoi… maichyang
Am…………………………………
Chyangba hoi… chyangba
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: