• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Deep Shrestha Kati kamjor rahechha Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 26, 2020
Title: Kati kamjor rahechha
Artist: Deep Shrestha
Chords used: F, Gm, C, G#, D#, A, A#.

Lyrics and Chords

F……………………..Gm………
कति कमजोर रहेछ भाग्य
F……………….C………F……….
तिम्रो सिउँदो कोर्न सकिन
F……………………..Gm………
कति कमजोर रहेछ रहर
F……………….C………F……….
तिम्रो आँसु पुछ्न सकिन
 
G#……………………F……….
धेरै अर्थ लाग्छ मायाको
C#……….D#….F….
तर हार नठानिदिनु
G#……………………F……….
धेरै अर्थ लाग्छ मायाको
C#……….D#….F….
तर हार नठानिदिनु
 
A……………A#……….   
जति जे भो, भैगयो
C………………….F……….
मन मन्दिरमा सजाउनु
A……………A#……….   
जति जे भो, भैगयो
C………………….F……….
मन मन्दिरमा सजाउनु
 
F……………………..Gm………
कति कमजोर रहेछ भाग्य
F……………….C………F……….
तिम्रो सिउँदो कोर्न सकिन
F……………………..Gm………
कति कमजोर रहेछ रहर
F……………….C………F……….
तिम्रो आँसु पुछ्न सकिन
 
G#……………………F……….
धेरै बाधाहरु अरुको
C#……….D#….F….
तर दोष कसैलाई नदिनु
G#……………………F……….
धेरै बाधाहरु अरुको
C#……….D#….F….
तर दोष कसैलाई नदिनु
 
A……………A#……….   
जति जे भो, भैगयो
C………………….F……….
मन मन्दिरमा सजाउनु
A……………A#……….   
जति जे भो, भैगयो
C………………….F……….
मन मन्दिरमा सजाउनु
 
F……………………..Gm………
कति कमजोर रहेछ भाग्य
F……………….C………F……….
तिम्रो सिउँदो कोर्न सकिन
F……………………..Gm………
कति कमजोर रहेछ रहर
F……………….C………F……….
तिम्रो आँसु पुछ्न सकिन

Lyrics and Chords

F……………………..Gm………
Kati kamjor rahecha bhagya
F……………….C………F……….
Timro siundo korna sakina
F……………………..Gm………
Kati kamjor rahecha rahar
F……………….C………F……….
Timro aansu puchna sakina
 
F……………………..Gm………
Kati kamjor rahecha bhagya
F……………….C………F……….
Timro siundo korna sakina
F……………………..Gm………
Kati kamjor rahecha rahar
F……………….C………F……….
Timro aansu puchna sakina
 
G#……………………F……….
Dherai badhaharu aruko
C#……….D#……….F….
Tara haar nathani dinu
G#……………………F……….
Dherai badhaharu aruko
C#……….D#……….F….
Tara haar nathani dinu
 
A……………A#……….   
Jati je hoos bhai gayao
C………………….F……….
mana mandirma sajaunu
A……………A#……….   
Jati je hoos bhai gayao
C………………….F……….
mana mandirma sajaunu
 
F……………………..Gm………
Kati kamjor rahecha bhagya
F……………….C………F……….
Timro siundo korna sakina
F……………………..Gm………
Kati kamjor rahecha rahar
F……………….C………F……….
Timro aansu puchna sakina
 
G#……………………F……….
Dherai badhaharu aruko
C#……….D#….F….
Tara doosh kasailai nadinu
G#……………………F……….
Dherai badhaharu aruko
C#……….D#….F….
Tara doosh kasailai nadinu
 
A……………A#……….   
Jati je hoos bhai gayao
C………………….F……….
mana mandirma sajaunu
A……………A#……….   
Jati je hoos bhai gayao
C………………….F……….
mana mandirma sajaunu
 
F……………………..Gm………
Kati kamjor rahecha bhagya
F……………….C………F……….
Timro siundo korna sakina
F……………………..Gm………
Kati kamjor rahecha rahar
F……………….C………F……….
Timro aansu puchna sakina
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: