• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Karma Band Yani maya Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 25, 2020
Title: Yani maya
Artist: Karma Band
Chords used: E, B, A.

Lyrics and Chords

E………………………………
यानी माया यानी माया
E…………………B………E…
तिम्रै हो कान्छी थापन
E………………………………
रुमाल रुमाल
E……………B…E…
पारपोको बाधन
 
E………………………………
यानी माया यानी माया
E…………………B………E…
तिम्रै हो कान्छी थापन
E………………………………
रुमाल रुमाल
E……………B…E…
पारपोको बाधन
 
E………………A…………B……….E………
बाख्रीलाई कान्लो त घोडालाई तबेला
E………………A…………B……….E………
माया गर्छु भन्दा भन्दै हुंदो रहेछ बेला
E………………A…………B……….E………
बाख्रीलाई कान्लो त घोडालाई तबेला
E………………A…………B……….E………
माया गर्छु भन्दा भन्दै हुंदो रहेछ बेला
 
E………………………………
आकाश आकाश
E…………………B………E…
माथि धर्ती सजाउला
E………………………………
पिरती पिरती
E…………………B………E…
गाऊ त्यहि बसाउला
 
E………………………………
यानी माया यानी माया
E…………………B………E…
तिम्रै हो कान्छी थापन
E………………………………
रुमाल रुमाल
E……………B…E…
पारपोको बाधन
 
E………………A…………B……….E………
खुकुरीलाई अचानो त बञ्चरोलाई मुडा
E………………A…………B……….E………
तिमी पाए हुने थियो सपना मेरो पुरा
E………………A…………B……….E………
खुकुरीलाई अचानो त बञ्चरोलाई मुडा
E………………A…………B……….E………
तिमी पाए हुने थियो सपना मेरो पुरा
 
E………………………………
आकाश आकाश
E…………………B………E…
माथि धर्ती सजाउला
E………………………………
पिरती पिरती
E…………………B………E…
गाऊ त्यहि बसाउला
 
E………………………………
यानी माया यानी माया
E…………………B………E…
तिम्रै हो कान्छी थापन
E………………………………
रुमाल रुमाल
E……………B…E…
पारपोको बाधन
 
E…………………B………E…
तिम्रै हो कान्छी थापन
E…………………B………E…
पारपोको बाधन
E…………………B………E…
तिम्रै हो कान्छी थापन
E…………………B………E…
पारपोको बाधन
 
E…………………B………E…
तिम्रै हो कान्छी थापन
E…………………B………E…
पारपोको बाधन
E…………………B………E…
तिम्रै हो कान्छी थापन
E…………………B………E…
पारपोको बाधन
 
E…………………B………E…
तिम्रै हो कान्छी थापन
E…………………B………E…
पारपोको बाधन
E…………………B………E…
तिम्रै हो कान्छी थापन
E…………………B………E…
पारपोको बाधन
 
E…………………B………E…
तिम्रै हो कान्छी थापन
E…………………B………E…
पारपोको बाधन
E…………………B………E…
तिम्रै हो कान्छी थापन
E…………………B………E…
पारपोको बाधन

Lyrics and Chords

E………………………………
yani maya yani maya
E…………………….…B…E…
timro ho kanchi thapana
E………………………………
rumala rumala
E………………B…E…
para poko badhana
 
E………………………………
yani maya yani maya
E…………………….…B…E…
timro ho kanchi thapana
E………………………………
rumala rumala
E………………B…E…
para poko badhana
 
E………………A…………B……….E………
bakhari lai tannu ta ghoda lai tabela
E………………A…………B……….E………
maya garchhu vanda vandai hudo raichha bela
E………………A…………B……….E………
bakhari lai tannu ta ghoda lai tabela
E………………A…………B……….E………
maya garchhu vanda vandai hudo raichha bela
 
E………………………………
aakasa aakasa
E…………………B………E…
mathi dharti sajaula
E………………………………
pirati pirati
E…………………B………E…
gau tyahi basaula
 
E………………………………
yani maya yani maya
E…………………….…B…E…
timro ho kanchi thapana
E………………………………
rumala rumala
E………………B…E…
para poko badhana
 
E………………A…………B……….E………
khukuri lai achano ta bancharo lai mudha
E………………A…………B……….E………
timi paya hune thiyo sapna mero pura
E………………A…………B……….E………
khukuri lai achano ta bancharo lai mudha
E………………A…………B……….E………
timi paya hune thiyo sapna mero pura
 
E………………………………
aakasa aakasa
E…………………B………E…
mathi dharti sajaula
E………………………………
pirati pirati
E…………………B………E…
gau tyahi basaula
 
E………………………………
yani maya yani maya
E…………………….…B…E…
timro ho kanchi thapana
E………………………………
rumala rumala
E………………B…E…
para poko badhana
 
E…………………B………E…
timrai ho kanchi thapana
E…………………B………E…
para poko badhana
E…………………B………E…
timrai ho kanchi thapana
E…………………B………E…
para poko badhana
 
E…………………B………E…
timrai ho kanchi thapana
E…………………B………E…
para poko badhana
E…………………B………E…
timrai ho kanchi thapana
E…………………B………E…
para poko badhana
 
E…………………B………E…
timrai ho kanchi thapana
E…………………B………E…
para poko badhana
E…………………B………E…
timrai ho kanchi thapana
E…………………B………E…
para poko badhana
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: