• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Vumi Band Atanka Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 24, 2020
Title: Atanka
Artist: Vumi
Chords used: Am, F, G, E

Lyrics and Chords

Am………F…………….
शिशु  हुर्काउने  आमा
G…………………….E………………
चिन्ता  मा  मग्न  हुन्छिन
Am………F…………….
बाध्य  हुन्छिन  सोच्न  कतै  
G…………………….E………………
बिधवा  पो  हुने  हो  कि
 
Am………F…………….
मेरो  छोरा  को  सहारा  
G…………………….E………………
खोसिने  हो  कि  युद्धमा
Am………F…………….
मेरा  तृप्त चाहना 
G…………………….E………………
मेटिने  हो  कि  युद्धमा
 
Am………F…………………….
के  यो  बुद्ध  को  देश  नै  हो
G…………………….E………………
मानवता  के  तिम्रो  भेष  हो
Am………F…………………….
के  यो  बुद्ध  को  देश  नै  हो
G…………………….E………………
मानवता  के  तिम्रो  भेष  हो
 
Am………F………
सोचिदेउ  हे
F………….G……….
बुझिदेउ  हे
G………………….E…………
हटाइदेउ    यो  आतंक
Am………F………
सोचिदेउ  हे
F………….G……….
बुझिदेउ  हे
G………………….E…………
हटाइदेउ    यो  आतंक
 
Am………F…………………….
बिदेशी    भुमि  
G…………………….E………………
मलाई  कहाँ  प्यारो  छ   र
Am………F…………………….
स्वदेश बाट  टाढा  रहने 
G…………………….E………………
मेरो  कहाँ  इक्षा  छ   र
 
Am………F…………………….
नेपाल  आमा  मेरै 
G…………………….E………………
पसिना  ले  भिज्न  चाहन्छिन  
Am………F…………………….
मेरी  आमा  रुँदै  मलाई 
G…………………….E………………
अंगालोमा  बाँधन  चाहन्छिन
 
Am………F………
सोचिदेउ  हे
F………….G……….
बुझिदेउ  हे
G………………….E…………
हटाइदेउ    यो  आतंक
Am………F………
सोचिदेउ  हे
F………….G……….
बुझिदेउ  हे
G………………….E…………
हटाइदेउ    यो  आतंक
 
Am………F…………………….
के  पायौ  के  गुमायौ
G…………………….E………………
कसको  जीत  त  कसको  हार  भयो
Am………F…………………….
के  पायौ  के  गुमायौ
G…………………….E………………
कसको  जीत  त  कसको  हार  भयो
 
Am………F………………G…….
सोच  आफै;  बुझ आफै
……………………..E…………..
तिमीले  के  गर्यौ   मानिस
Am………F………………G…….
सोच  आफै;  बुझ आफै
……………………..E…………..
तिमीले  के  गर्यौ   मानिस
 
Am………F…………………….
किन  रुवाउछौ  आमालाई
G…………………….E………………
किन  जलाउछौ  उनको  घर
Am………F…………………….
किन  रुवाउछौ  आमालाई
G…………………….E………………
किन  जलाउछौ  उनको  घर
 
Am………F………
सोचिदेउ  हे
F………….G……….
बुझिदेउ  हे
G………………….E…………
हटाइदेउ    यो  आतंक
Am………F………
सोचिदेउ  हे
F………….G……….
बुझिदेउ  हे
G………………….E…………
हटाइदेउ    यो  आतंक

Lyrics and Chords

Am………F…………….
Shishu hurkyaaune ama
G…………………….E………………
chintaa ma magna hunchin
Am………F…………….
Badhya hunchin sochna katai
G…………………….E………………
bidhawa po hune ho ki
 
Am………F…………….
Mero chora ko sahara
G…………………….E………………
khosine ho ki yuddhama
Am………F…………….
Mera attet chahana
G…………………….E………………
metiney ho ki yuddhama
 
Am………F…………………….
Ke yo buddha ko des nai ho
G…………………….E………………
manawata ke timro bhes ho
Am………F…………………….
Ke yo buddha ko des nai ho
G…………………….E………………
manawata ke timrai Bhes ho
 
 
Am………F………
Sochideu he
F………….G……….
Bujhideu he
G………………….E…………
Hataideu yo atanka
Am………F………
Sochideu he
F………….G……….
Bujhideu he
G………………….E…………
Hataideu yo atanka
 
Am………F…………………….
Bidhesi bhumi
G…………………….E………………
malai kaha pyaaro chaa ra
Am………F…………………….
Swades bata tadha rahane
G…………………….E………………
mero kaha icchyaa chaa ra
Am………F…………………….
Nepal ama merai
G…………………….E………………
pasina le bhijnaa chahanchin
Am………F…………………….
Meri ama rundai malai
G…………………….E………………
angaloma badhna chahanchinne
 
Am………F………
Sochideu he
F………….G……….
Bujhideu he
G………………….E…………
Hataideu yo atanka
Am………F………
Sochideu he
F………….G……….
Bujhideu he
G………………….E…………
Hataideu yo atanka
 
Am………F…………………….
Ke payou ke gumayou
G…………………….E………………
Kasko jeet ta kasko haar bhayo
Am………F…………………….
Ke payou ke gumayou
G…………………….E………………
Kasko jeet ta kasko haar bhayo
 
Am………F………………G…….
Socha aafai; Bujha aafai
……………………..E…………..
Timile ke garyou maanis
Am………F………………G…….
Socha aafai; Bujha aafai
……………………..E…………..
Timile ke garyou maanis
 
Am………F…………………….
Kina ruwaunchaau amalai?
G…………………….E………………
Kina jalaunchaau unko ghar?
Am………F…………………….
Kina ruwaunchaau amalai?
G…………………….E………………
Kina jalaunchaau unko ghar?
 
Am………F………
Sochideu he
F………….G……….
Bujhideu he
G………………….E…………
Hataideu yo atanka
Am………F………
Sochideu he
F………….G……….
Bujhideu he
G………………….E…………
Hataideu yo atanka
Thank you so much for visiting us.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: