• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Sudip Giri Sannani ko galaima Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 24, 2020
Title: Sannani ko galai ma
Artist: Sudip Giri
Chords used: Am, G, Dm, Em

Lyrics and Chords

Am………………………………
सान्नानी  को  गालैमा
G………………….…Am……….
कालो  कोठी  क्या  सुहाएको
Am………………………………
हासो  राम्रो  मोरीले  ओठ 
……….G…….…Am……….
मा  लाली  क्या  लाएको
 
Am………………………………
सान्नानी  को  गालैमा
G………………….…Am……….
कालो  कोठी  क्या  सुहाएको
Am………………………………
हासो  राम्रो  मोरीले  ओठ 
……….G…….…Am……….
मा  लाली  क्या  लाएको
 
Dm…………Am…….
बैसले  मात्तिएर
Dm…………Am…….
हामीसंग  तर्किएर
Dm…………Am…….
बैसले  मात्तिएर
Dm…………Am…….
हामीसंग  तर्किएर
 
Em………………………Am……….
ठिटा  संग  हिंड्ने   गर्थी
Em………………………Am……….
आमा  संग  घुर्की  लाऊथी
 
Am……………
सान्नानी  को 
Am……………
सान्नानी  को 
Am……………
सान्नानी  को 
Am………………………………
सान्नानी  को  गालैमा
G………………….…Am……….
कालो  कोठी  क्या  सुहाएको
Am………………………………
हासो  राम्रो  मोरीले  ओठ 
……….G…….…Am……….
मा  लाली  क्या  लाएको
 
Am………………………C..C#..D..D#..E…
रातो  चोली  टिमिक्कै  हे  हे  हे  हे 
Am………………………………………………
रातो  चोली  टिमिक्कै पटुकी  लाएको
G………………………………………………
नाकको  फुली  कान  को  झुम्का
Am………………………………………………
क्या  बिधि  सुहाएको
 
Am………………………………………………
रातो  चोली  टिमिक्कै पटुकी  लाएको
G………………………………………………
नाकको  फुली  कान  को  झुम्का
Am………………………………………………
क्या  बिधि  सुहाएको
 
Dm…………Am…….
बैसले  मात्तिएर
Dm…………Am…….
ठिटा  संग  जिस्किएर
Dm…………Am…….
बैसले  मात्तिएर
Dm…………Am…….
ठिटा  संग  जिस्किएर
 
Em………………………Am……….
बाटो  बाटो  हिंड्ने  गर्थी
Em………………………Am……….
दाजु लाई  चोथाल्नो  लाउथी*
 
Am……………
सान्नानी  को 
Am……………
सान्नानी  को 
Am……………
सान्नानी  को 
Am………………………………
सान्नानी  को  केशैमा   
G………………….…Am……….
लालुपाते  क्या  सुहाएको
Am………………………………
हासो  राम्रो  मोरीले  ओठ 
……….G…….…Am……….
मा  लाली  क्या  लाएको
 
Am…………………C..C#..D..D#..E…
शिरको बन्दि  सिरैमा  हे  हे  हे
Am………………………………………………
शिरको बन्दि सिरैमा गाजल टिका लाएको
G…………………………………
बनारसी  साडी  मा  
Am………………………………
छाता  किन  ओढेको
 
Am………………………………………………
शिरको बन्दि सिरैमा गाजल टिका लाएको
G…………………………………
बनारसी  साडी  मा  
Am………………………………
छाता  किन  ओढेको
 
Dm…………Am…….
बैसले  मात्तिएर
Dm…………Am…….
तेसै  तेसै  फुर्किएर
Dm…………Am…….
बैसले  मात्तिएर
Dm…………Am…….
तेसै  तेसै  फुर्किएर
 
Em………………………Am……….
मस्की  मस्की  हिंड्ने  गर्थी ,
Em………………………Am……….
रमाउदै   दिन   बिताउ  भन्थी
 
Am……………
सान्नानी  को 
Am……………
सान्नानी  को 
Am……………
सान्नानी  को 
Am………………………………
सान्नानी  को  गालैमा
G………………….…Am……….
कालो  कोठी  क्या  सुहाएको
Am………………………………
हासो  राम्रो  मोरीले  ओठ 
……….G…….…Am……….
मा  लाली  क्या  लाएको
 
Am………………………………
सान्नानी  को  गालैमा
G………………….…Am……….
कालो  कोठी  क्या  सुहाएको
Am………………………………
हासो  राम्रो  मोरीले  ओठ 
……….G…….…Am……….
मा  लाली  क्या  लाएको

दाजु लाई  चोथाल्नो  लाउथी*  Lyrics not sure. If you guys know the lyrics, please help us by providing on comment section below.

Lyrics and Chords

Am………………………………
Sannani Ko Galaima
G………………….…Am……….
Kalo Kothi Kya Suhayeko
Am………………………………
Haso Ramro Morile Hooth
……….G…….…Am……….
Ma Lali Kya Layeko
 
Am………………………………
Sannani Ko Galaima
G………………….…Am……….
Kalo Kothi Kya Suhayeko
Am………………………………
Haso Ramro Morile Hooth
……….G…….…Am……….
Ma Lali Kya Layeko
 
Dm…………Am…….
Baisale Mattitera
Dm…………Am…….
Hamisanga Tarkiyera
Dm…………Am…….
Baisale Mattitera
Dm…………Am…….
Hamisanga Tarkiyera
 
Em………………………Am……….
Thita Sanga Hinde Garthi
Em………………………Am……….
Aama Sanga Ghurki Laauthi
 
Am……………
Sannani Ko
Am……………
Sannani Ko
Am……………
Sannani Ko
Am………………………………
Sannani Ko Galaima
G………………….…Am……….
Kalo Kothi Kya Suhayeko
Am………………………………
Haso Ramro Morile Hooth
……….G…….…Am……….
Ma Lali Kya Layeko
 
Am………………………C..C#..D..D#..E…
Rato Choli Timikkai He he he he
Am………………………………………………
Rato Choli Timikkai Patuki Layeko
G………………………………………………
Nakh Ko Phuli Kaan Ko Jhumka
Am………………………………………………
Kya Bidhi Suhayeko
 
Am………………………………………………
Rato Choli Timikkai Patuki Layeko
G………………………………………………
Nakh Ko Phuli Kaan Ko Jhumka
Am………………………………………………
Kya Bidhi Suhayeko
 
Dm…………Am…….
Baisale Mattitera
Dm…………Am…….
Thita Sanga jiskiyera
Dm…………Am…….
Baisale Mattitera
Dm…………Am…….
Thita Sanga jiskiyera
 
Em………………………Am……….
Bato Bato Hinde Garthi
Em………………………Am……….
Daju Lai Chothalno Laauthi*
 
Am……………
Sannani Ko
Am……………
Sannani Ko
Am……………
Sannani Ko
Am………………………………
Sannani Ko Kesaima
G………………….…Am……….
Lalupate Kya Suhayeko
Am………………………………
Haso Ramro Morile Hooth
……….G…….…Am……….
Ma Lali Kya Layeko
 
Am…………………C..C#..D..D#..E…
Sirko Bandi Sirai Ma He he he
Am………………………………………………
Sirko Bandi Sirai Gajal Tika Layeko
G…………………………………
Banarasi Sadi Ma
Am………………………………
Chhata Kina Odeko
 
Am………………………………………………
Sirko Bandi Sirai Gajal Tika Layeko
G…………………………………
Banarasi Sadi Ma
Am………………………………
Chhata Kina Odeko
 
Dm…………Am…….
Baisale Mattiyera
Dm…………Am…….
Tesai Tesai Furkiyera
Dm…………Am…….
Baisale Mattiyera
Dm…………Am…….
Tesai Tesai Furkiyera
 
Em………………………Am……….
Maski Maski Hindne Garthi,
Em………………………Am……….
Ramaundai Din Bitau Bhanthi
 
Am……………
Sannani Ko
Am……………
Sannani Ko
Am……………
Sannani Ko
Am………………………………
Sannani Ko Galaima
G………………….…Am……….
Kalo Kothi Kya Suhayeko
Am………………………………
Haso Ramro Morile Hooth
……….G…….…Am……….
Ma Lali Kya Layeko
 
Am………………………………
Sannani Ko Galaima
G………………….…Am……….
Kalo Kothi Kya Suhayeko
Am………………………………
Haso Ramro Morile Hooth
……….G…….…Am……….
Ma Lali Kya Layeko

Daju Lai Chothalno Laauthi*  Lyrics not sure. If you guys know the lyrics, please help us by providing on comment section below.

Thank you so much for visiting us.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: