• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Mukti and Revival Dalli resham Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 23, 2020
Title: Dalli resham
Artist: Mukti and Revival
Chords used: Em, D, A

Lyrics and Chords

Em……………………………….
के को साचो डल्ली रेशम
Em……………………………….
फलामको साचो
Em……………………………….
झुठो होइन डल्ली रेशम
Em……………………………….
यो कुरो साचो
 
D…………………………………………..
तिमीहरु जस्ती नक्कली मैयाँ
Em……………………………….
हामीलाई के को खाचो
D…………………………………………..
तिमीहरु जस्ती नक्कली मैयाँ
Em……………………………….
हामीलाई के को खाचो
 
Em……………………………….
के को साचो डल्ली रेशम
Em……………………………….
फलामको साचो
Em……………………………….
झुठो होइन डल्ली रेशम
Em……………………………….
यो कुरो साचो
 
D…………………………………………..
तिमीहरु जस्ती नक्कली मैयाँ
Em……………………………….
हामीलाई के को खाचो
D…………………………………………..
तिमीहरु जस्ती नक्कली मैयाँ
Em……………………………….
हामीलाई के को खाचो
 
Em………………………………………………
उकालीमा टेकने त समाउने बाङ्गो
A…………………Em………………………….
अनुहार हेर्दै लोभ लाग्दो बानी बेहोर बाङ्गो
Em………………………………………………
उकालीमा टेकने त समाउने बाङ्गो
A…………………Em……………………………..
अनुहार हेर्दै लोभ लाग्दो बानी बेहोर बाङ्गो
D…………………………………………Em..……………
होहोहो. अनुहार हेर्दै लोभ लाग्दो बानी बेहोर बाङ्गो
 
Em……………………………….
के को साचो डल्ली रेशम
Em……………………………….
फलामको साचो
Em……………………………….
झुठो होइन डल्ली रेशम
Em……………………………….
यो कुरो साचो
 
D…………………………………………..
तिमिहरु जस्ती नक्कली मैयाँ
Em……………………………….
हामिलाई के को खाचो
D…………………………………………..
तिमिहरु जस्ती नक्कली मैयाँ
Em……………………………….
हामिलाई के को खाचो
 
Em………………………………………………
एक पैसाको अक्षता भेटी दुई पैसाको ठेकी
A…………………Em………………………….
हामी देखि कति केटि हेर्छिन मरिमेटी
Em………………………………………………
एक पैसाको अक्षता भेटी दुई पैसाको ठेकी
A…………………Em………………………….
हामी देखि कति केटि हेर्छिन मरिमेटी
D…………………………………………Em..……………
हामी देखि कति केटि हेर्छिन मरिमेटी
 
Em……………………………….
के को साचो डल्ली रेशम
Em……………………………….
फलामको साचो
Em……………………………….
झुठो होइन डल्ली रेशम
Em……………………………….
यो कुरो साचो
 
D…………………………………………..
तिमिहरु जस्ती नक्कली मैयाँ
Em……………………………….
हामिलाई के को खाचो
D…………………………………………..
तिमिहरु जस्ती नक्कली मैयाँ
Em……………………………….
हामिलाई के को खाचो
 
A………………………………………
सानी सानी ए झिल्के नानी हो
A………………………………………
कति राम्रो कपाल कोरेकी
A………………………………………
सानी सानी ए झिल्के नानी हो
A………………………………………
कति राम्रो कपाल कोरेकी
 
A………………………………………Em……
एक मानेमा के छ केछ दुई मानेमा दहि छ
A………………………………………Em……
एक मानेमा के छ केछ दुई मानेमा दहि छ
Em………………………..…..D………………………………
साली ल्याउने भन्दाभन्दै जेठी पोइला गइछ राजा
 
A……………………………………………………
दिदी गई हङकङ्ग को लाहुरे संग
A……………………………………………………
बहिनी गई थानकोटको चाउरे संग
 
A……………………………Em……………..
रेशम फिरिरी हो रेशम फिरिरी
A………Em……………A……………………………….
उडेर जाउ कि डाडामा भञ्ज्याङ रेशम फिरिरी
A……………………………Em……………..
रेशम फिरिरी हो रेशम फिरिरी
A………Em……………A……………………………….
उडेर जाउ कि डाडामा भञ्ज्याङ रेशम फिरिरी

Lyrics and Chords

Em……………………………….
k ko sancho dalli resham
Em……………………………….
falam ko sancho
Em……………………………….
jhuto haina dalli resham
Em……………………………….
yo kura sancho
 
D…………………………………………..
timi haru jasto nakkali maiya
Em……………………………….
hamilai k ko khacho
D…………………………………………..
timi haru jasto nakkali maiya
Em……………………………….
hamilai k ko khacho
 
Em……………………………….
k ko sancho dalli resham
Em……………………………….
falam ko sancho
Em……………………………….
jhuto haina dalli resham
Em……………………………….
yo kura sancho
 
D…………………………………………..
timi haru jasto nakkali maiya
Em……………………………….
hamilai k ko khacho
D…………………………………………..
timi haru jasto nakkali maiya
Em……………………………….
hamilai k ko khacho
 
Em………………………………………………
ukali ma tekanta samaune ma bango
A………………………Em………………………….
anuhar herda lobh lagdo bani behor bango
Em………………………………………………
ukali ma tekanta samaune ma bango
A………………………Em………………………….
anuhar herda lobh lagdo bani behor bango
 
Em……………………………….
k ko sancho dalli resham
Em……………………………….
falam ko sancho
Em……………………………….
jhuto haina dalli resham
Em……………………………….
yo kura sancho
 
D…………………………………………..
timi haru jasto nakkali maiya
Em……………………………….
hamilai k ko khacho
D…………………………………………..
timi haru jasto nakkali maiya
Em……………………………….
hamilai k ko khacho
 
Em…………………………………………………..
ek paisa ko acheta bheti dui paisa ko Theki
A…………………Em………………………….
hami dekhi kati keri herchin mari meti
Em…………………………………………………..
ek paisa ko acheta bheti dui paisa ko Theki
A…………………Em………………………….
hami dekhi kati keri herchin mari meti
 
Em……………………………….
k ko sancho dalli resham
Em……………………………….
falam ko sancho
Em……………………………….
jhuto haina dalli resham
Em……………………………….
yo kura sancho
 
D…………………………………………..
timi haru jasto nakkali maiya
Em……………………………….
hamilai k ko khacho
D…………………………………………..
timi haru jasto nakkali maiya
Em……………………………….
hamilai k ko khacho
 
A………………………………………
sani sani ae jhilke nani ho
A………………………………………
kati ramro kapal koreki ho
A………………………………………
sani sani ae jhilke nani ho
A………………………………………
kati ramro kapal koreki ho
 
A………………………………………Em…………………
ek maney ma k cha k cha dui mane ma dahi cha
A………………………………………Em…………………
ek maney ma k cha k cha dui mane ma dahi cha
Em………………………..…..D………………………………
sali lyaune vanda vandai jethi poila gacha raja
 
A……………………………………………………
didi gayi hongkong ko laure sanga
A……………………………………………………
baini gayi thankot ko chaure sanga
 
A……………………………Em……………..
resham firiri ho resham firiri
A………Em……………A……………………………….
udera jau ki dada ma bhanjyang resham firiri
A……………………………Em……………..
resham firiri ho resham firiri
A………Em……………A……………………………….
udera jau ki dada ma bhanjyang resham firiri
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: