• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Chakra Band German ko dhawa ma Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 21, 2020
Title: German ko dhawa ma
Artist: Chakra Band
Chords used: B, F#, E, G#

Lyrics and Chords

B………………F#……………..
जर्मन  को  ढावा  मा  
E……………………B……………..
हाम्रो  बाजे ले  गाउथ्यो  रे
B………………F#……………..
जर्मन  को  ढावा  मा  
E……………………B……………..
हाम्रो  बाजे ले  गाउथ्यो  रे
 
B………………………………..
तातो  रोटि  नखाउ   तिमी 
G#…………………….
चिसै  रोटि  खाउ  
F#………………………………..
माथ्लो  बाटो   जर्मन  आयो  
B………………………………..
तल्लो  बाटो  जाऊ
 
B………………………………..
तातो  रोटि  नखाउ   तिमी 
G#…………………….
चिसै  रोटि  खाउ  
F#………………………………..
माथ्लो  बाटो   जर्मन  आयो  
B………………………………..
तल्लो  बाटो  जाऊ
 
G#…………F#…..
चिया  को  बोट  मा  
F#…………………..B……..
पैसा  छ  भन्थ्यो  रे  
G#…………F#…..
जन्मे  को  ठाउँ  लाई  
F#…………………..B……..
माया  मारी  आउथ्यो  रे 
 
B………………F#……………..
अंग्रेज  को  पालो  मा 
E……………………B……………..
हाम्रो  बाजे  ले  भन्थ्यो  रे
B………………F#……………..
अंग्रेज  को  पालो  मा 
E……………………B……………..
हाम्रो  बाजे  ले  भन्थ्यो  रे
 
B………………………………..
गन्दे  माईला  गन्दे  साइला 
G#…………………….
रुपिया  पैसा  गन्दे 
B………………………………..
मायालु  ले  सोध्यो  भने  
G#…………………….
परदेश  गा ‘छ  भन्दे  
 
B………………………………..
गन्दे  माईला  गन्दे  साइला 
G#…………………….
रुपिया  पैसा  गन्दे 
B………………………………..
मायालु  ले  सोध्यो  भने  
G#…………………….
परदेश  गा ‘छ  भन्दे  
 
G#…………F#…..
कोहि  मलाया 
F#…………………..B……..
लाहुरे  भइ  जान्थ्यो  रे 
G#…………F#…..
कोहि  मेची 
F#…………………..B……..
पारी मुग्लान  बस्थ्यो  रे
 
जर्मन  को  ढावा  मा  
E……………………B……………..
हाम्रो  बाजे ले  गाउथ्यो  रे
B………………F#……………..
जर्मन  को  ढावा  मा  
E……………………B……………..
हाम्रो  बाजे ले  गाउथ्यो  रे
 
B………………………………..
तातो  रोटि  नखाउ   तिमी 
G#…………………….
चिसै  रोटि  खाउ  
F#………………………………..
माथ्लो  बाटो   जर्मन  आयो  
B………………………………..
तल्लो  बाटो  जाऊ
 
B………………………………..
तातो  रोटि  नखाउ   तिमी 
G#…………………….
चिसै  रोटि  खाउ  
F#………………………………..
माथ्लो  बाटो   जर्मन  आयो  
B………………………………..
तल्लो  बाटो  जाऊ

Lyrics and Chords

B………………F#……………..
German ko dhawa ma
E……………………B……………..
Hamro baje le gauthyo re
B………………F#……………..
German ko dhawa ma
E……………………B……………..
Hamro baje le gauthyo re
 
B………………………………..
Tato roti nakhau timi
G#…………………….
Chisai roti khau
F#………………………………..
Mathlo bato German ayo
B………………………………..
Tallo bato jau
 
B………………………………..
Tato roti nakhau timi
G#…………………….
Chisai roti khau
F#………………………………..
Mathlo bato German ayo
B………………………………..
Tallo bato jau
 
G#…………F#…..
Chiya ko bot ma
F#…………………..B……..
paisa cha bhanthyo re
G#…………F#…..
Janme ko thau lai
F#…………………..B……..
Maya mari authyo re
 
B………………F#……………..
Angrej ko palo ma
E……………………B……………..
Hamro baje le bhanthyo re
B………………F#……………..
Angrej ko palo ma
E……………………B……………..
Hamro baje le bhanthyo re
 
B………………………………..
Gande maila gande saila
G#…………………….
Rupiya paisa gande
B………………………………..
Mayalu le sodhyo bhane
G#…………………….
Pardesh gako cha bhande
 
B………………………………..
Gande maila gande saila
G#…………………….
Rupiya paisa gande
B………………………………..
Mayalu le sodhyo bhane
G#…………………….
Pardesh gako cha bhande
 
G#…………F#…..
Kohi Malaya
F#…………………..B……..
lahure bhai janthyo re
G#…………F#…..
Kohi Mechi
F#…………………..B……..
pari Muglan basthyo re
 
B………………F#……………..
German ko dhawa ma
E……………………B……………..
Hamro baje le gauthyo re
B………………F#……………..
German ko dhawa ma
E……………………B……………..
Hamro baje le gauthyo re
 
B………………………………..
Tato roti nakhau timi
G#…………………….
Chisai roti khau
F#………………………………..
Mathlo bato German ayo
B………………………………..
Tallo bato jau
 
B………………………………..
Tato roti nakhau timi
G#…………………….
Chisai roti khau
F#………………………………..
Mathlo bato German ayo
B………………………………..
Tallo bato jau
Thank you so much for visiting us.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: