• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Nepathya Mai nache cham chamti Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 20, 2020
Title: Mai nache cham chamti
Artist: Nepathya
Chords used: B

Lyrics and Chords

B……………………………………
हा …….हो  हो
……………………………………
पहिरन  मा  राम्रो
B……………………………………
छोरि  लाई  मजेत्रो  र  चोली  हजुर
B……………………………………
छोरा  लाई  चट्टै  शिर मा  टोपी  
B……………………………………
दैब   संजोग भेट  भयो
B……………………………………
नाच्ने  गाउने  हो  कि
 
B……………………………………
हो . …..हॊ  हॊ हो 
B………………………………………….
झ्याउरे  भाका  मादलु ताल  ताल  मा
B……………………………………
ताल  मिलाएर  नाची  दिम न आज
B……………………………………
अगनीमा  छम्म  छम्म
 
B……………………………………
मै  नाचे  छम  छम्ति  त  साली
B……………………………………
फन  फनी  घुमेर  
B……………………………………
मै  नाचे  छम  छम्ति  त  साली
B……………………………………
फन  फनी  घुमेर  
 
B……………………………………
मै  नाचे  छम  छम्ति  त  साली
B……………………………………
फन  फनी  घुमेर  
B……………………………………
मै  नाचे  छम  छम्ति  त  साली
B……………………………………
फन  फनी  घुमेर  
B……………………………………
मै  नाचे  छम  छम्ति  त  साली
B……………………………………
फन  फनी  घुमेर  
 
B……………………………………
हा …….हो  हो
B……………………………………
मानिस  को  जोबन  पीपलु को
B……………………………………
पात  जस्तै  फिलिलीली  झरी  जाने  रैछ
B……………………………………
सुन  चादी  भन्नु  मात्रै   ,
B……………………………………
माया  ठुलो  रैछ
 
B……………………………………
हो . …..हॊ  हॊ हो 
B……………………………………
संजोग  को  कुरा  बेला  र  मौका  पर्दा
B……………………………………
खेरी  माया  लाउनु  रैछ 
B……………………………………
कसो   गरम  बरिलै
 
B……………………………………
पात   खस्यो  पिर्का   झैँ
B……………………………………
त  माया  पानी को  तिर्खा   झैँ 
B……………………………………
पात   खस्यो  पिर्का   झैँ
B……………………………………
त  माया  पानी को  तिर्खा   झैँ 
 
B……………………………………
पात   खस्यो  पिर्का   झैँ
B……………………………………
त  माया  पानी को  तिर्खा   झैँ 
B……………………………………
पात   खस्यो  पिर्का   झैँ
B……………………………………
त  माया  पानी को  तिर्खा   झैँ 
 
B……………………………………
हा …….हो  हो
B……………………………………
झुलुक्क  हेर्दा  टलक्कै  मा  टल्की  रहने
B……………………………………
हिमाल  बाट  खोलो  झर्यो
B……………………………………
बेशी  सललल
B……………………………………
नदेखे  माया  के  हो  कसो
B……………………………………
देखे  माया  झलमल  
 
B……………………………………
हो . …..हॊ  हॊ हो 
B……………………………………
तोरी  को  तेल  …ठोरी को  रेल
B……………………………………
तिम्रो  हाम्रो  साली  अब  छैन  बेला
B……………………………………
गए  अब  हाम्रा  दिन 
 
B……………………………………
सरर  रेलै  मा है  घरजम
B……………………………………
गर्नु  छ बेलै  मा
B……………………………………
सरर  रेलै  मा है  घरजम
B……………………………………
गर्नु  छ बेलै  मा
 
B……………………………………
सरर  रेलै  मा है  घरजम
B……………………………………
गर्नु  छ बेलै  मा
B……………………………………
सरर  रेलै  मा है  घरजम
B……………………………………
गर्नु  छ बेलै  मा
B……………………………………
सरर  रेलै  मा है  घरजम
B……………………………………
गर्नु  छ बेलै  मा
 
B……………………………………
हो . …..हॊ  हॊ हो 
B……………………………………
बाचूँन   जेल  रंग  राषी
B……………………………………
मरे  माटो  मुनी
B……………………………………
जीवन  को  भर  छैन 
B……………………………………
उमेर  छदै  मोज  गर्नु
B……………………………………
बैश छदै  छैन 
 
B……………………………………
हो . …..हॊ  हॊ हो 
B……………………………………
दुइ   आत्मा  को  मेल
B……………………………………
खहरे  को  भेल  जस्तो हुन्न  साली
B……………………………………
चोखो  माया  लाम्दा  
B……………………………………
काल ले नी  छुदैन
 
B……………………………………
ढोल बज्यो  गजै   ले  त
B……………………………………
रम्दै  बसम  है  मजै ले 
B……………………………………
ढोल बज्यो  गजै   ले  त
B……………………………………
रम्दै  बसम  है  मजै ले 
 
B……………………………………
ढोल बज्यो  गजै   ले  त
B……………………………………
रम्दै  बसम  है  मजै ले 
B……………………………………
ढोल बज्यो  गजै   ले  त
B……………………………………
रम्दै  बसम  है  मजै ले 
 
B……………………………………
ढोल बज्यो  गजै   ले  त
B……………………………………
रम्दै  बसम  है  मजै ले 
B……………………………………
ढोल बज्यो  गजै   ले  त
B……………………………………
रम्दै  बसम  है  मजै ले 
B……………………………………
ढोल बज्यो  गजै   ले  त
B……………………………………
रम्दै  बसम  है  मजै ले 

Lyrics and Chords

B……………………………………
Haahaaa…….Ho ho
B……………………………………
Pahiran ma ramro
B……………………………………
Chhori lai majetro ra choli hajur
B……………………………………
Chhora lai chattai shirma topi
B……………………………………
Daiba sanjog veta vayo
B……………………………………
nachhne gaune ho ki
 
B……………………………………
Hohoo……hooohooo
B………………………………………….
Jhyaure vaka madalu tala taal ma
B……………………………………
Taal milayera nachii dimna aja
B……………………………………
Aganima chamma chamma
 
B……………………………………
Mai nache cham chamti ta sali
B……………………………………
Faan fani jhumera
B……………………………………
Mai nache cham chamti ta sali
B……………………………………
Faan fani gumeraa
 
B……………………………………
Mai nache cham chamti ta sali
B……………………………………
Faan fani gumeraa
B……………………………………
Mai nache cham chamti ta sali
B……………………………………
Faan fani gumeraa
B……………………………………
Mai nache cham chamti ta sali
B……………………………………
Faan fani gumeraa
 
B……………………………………
Haahaaa…….Ho ho
B……………………………………
Manisha ko joban pipaluko
B……………………………………
pata jastai phililii jhari jane raixa
B……………………………………
Sun chadi vannu matrai ,
B……………………………………
maya thulo raixa
 
B……………………………………
Haahaaa…….Ho ho
B……………………………………
Sanjoga ko kura bela ra mauka parda
B……………………………………
kheri maya launu raixa
B……………………………………
kaso garam barilai
 
B……………………………………
Pat khasyo thirkha jhai
B……………………………………
ta maya pani ko tirkha jhai
B……………………………………
Pat khasyo thirkha jhai
B……………………………………
ta maya pani ko tirkha jhai
 
B……………………………………
Pat khasyo thirkha jhai
B……………………………………
ta maya pani ko tirkha jhai
B……………………………………
Pat khasyo thirkha jhai
B……………………………………
ta maya pani ko tirkha jhai
 
B……………………………………
Haahaaa…….Ho ho
B……………………………………
Julukka herda talakkai ma talki rahane
B……………………………………
Himal bata kholo jaryo
B……………………………………
beshi salalaalaa
B……………………………………
Nadekhe maya k ho kaso
B……………………………………
dekhe maya jalamala
 
B……………………………………
Haahaaa…….Ho ho
B……………………………………
Tori ko tela…thori rela
B……………………………………
Timro hamro sali aba Chaina bela
B……………………………………
Gaye aba hamra din
 
B……………………………………
Sarara raillaii mata gharjam
B……………………………………
garnu xa belaii ma
B……………………………………
Sarara raillaii mata gharjam
B……………………………………
garnu xa belaii ma
 
B……………………………………
Sarara raillaii mata gharjam
B……………………………………
garnu xa belaii ma
B……………………………………
Sarara raillaii mata gharjam
B……………………………………
garnu xa belaii ma
B……………………………………
Sarara raillaii mata gharjam
B……………………………………
garnu xa belaii ma
 
B……………………………………
Haahaaa…….Ho ho
B……………………………………
Bachun jela ranga rasi
B……………………………………
Mare mato munii
B……………………………………
Jivana ko vara xaina
B……………………………………
Umer xadaii moja garnu
B……………………………………
baisha xadai xaina
 
B……………………………………
Haahaaa…….Ho ho
B……………………………………
Deu aatma ko mela
B……………………………………
Khahara ko vela jasto hunna salii
B……………………………………
Choko maya lamda
B……………………………………
kalalee nii xudaina
 
B……………………………………
Dhool bajyoo gajaii lee ta
B……………………………………
Rammdai basam hai majailee
B……………………………………
Dhool bajyoo gajaii lee ta
B……………………………………
Rammdai basam hai majailee
 
B……………………………………
Dhool bajyoo gajaii lee ta
B……………………………………
Rammdai basam hai majailee
B……………………………………
Dhool bajyoo gajaii lee ta
B……………………………………
Rammdai basam hai majailee
 
B……………………………………
Dhool bajyoo gajaii lee ta
B……………………………………
Rammdai basam hai majailee
B……………………………………
Dhool bajyoo gajaii lee ta
B……………………………………
Rammdai basam hai majailee
B……………………………………
Dhool bajyoo gajaii lee ta
B……………………………………
Rammdai basam hai majailee
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: