• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Mantra Band Himali Nepali Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 19, 2020
Title: Himali Nepali
Artist: Mantra Band
Chords used: E, G#, A, B, C#, F#. Play power chords. 

Lyrics and Chords

E……………………..G#………
गौथली  चिरबिर  गर्दैन
A………………………B………
भने  त्यो  होइन  गौथली
E……………………..G#………
कोइली  कुहु  भन्दैन
A………………………B………
भने  त्यो  होइन  कोइली
 
C#………………….G#…
गर्ब नै  बाट  आउछ
A………………….E…….
सबै  भेष  र  भाषाली
F#…………………..G#……..A………..
यो  भेष  र  भाषा  न  बिर्सौ  हामी
B………………….
हिमाली  नेपाली
 
E……………………..G#………
कसैले  पो  भन्ला  तिमीलाई
A………………………B………
कतै  त्यो  होइन  तिम्रो  देश
E……………………..G#………
भन्दिनु  उनलाई  जहाँ  म
A………………………B………
उभे  छु  त्यहि  हो  मेरो  देश
 
C#…………..G#……………….
सगरमाथा  सेरो  र
A………………….E…….
फेरो  हिमाली  प्रदेश  
F#…………………..G#……..A………..
त्यसै  माथि  त्यो  वीर  पुस्ता  हाम्रो
B………………….
यही  हो  मेरो  देश
 
E……………………..
भाषा  र  संस्कृति
G#……………………..
सबको  जनम  हो
A……………….B……..E……
सबको  जनम  हो अधिकार
 
E……………………..
कसै  मा  यो  गुण
G#……………………..
नहोला  भने
A……………….B……..E……
त्यसलाई  छ  मेरो  धिक्कार
 
C#……………………
बाच्न  र  हास्न
B…A……………….
पाएन  भने
B……………………………B…..
पाएन  भने  के   को  स्वाधीनता
 
F#……………………………
बाच्नलाई  गांस  नभए
G#……………………………
भैगो  आमा  चाहिन्छ 
A…………………………………B…………..
मर्मको  कुरा  खोल्न  गर्ब  को
A……………….B………………….E……….
गर्ब  को  भाषा  त  चाहिन्छ
 
E……………………..
खोला  र  नाला
G#……………………..
पहाड  र  झरना 
A……………….B……..E……
यही  नै  हो  मेरो  देश
 
E……………………..
चौबन्दी  चोली
G#……………………..
ढाका  र  टोपी
A……………….B……..E……
यही  नै  हो  हाम्रो  भेष  
 
C#……………………
बाच्न  र  हास्न
B…A……………….
पाएन  भने
B……………………………B…..
पाएन  भने  के   को  स्वाधीनता
 
F#……………………………
बाच्नलाई  गांस  नभए
G#……………………………
भैगो  आमा  चाहिन्छ 
A…………………………………B…………..
मर्मको  कुरा  खोल्न  गर्ब  को
A……………….B………………….E……….
गर्ब  को  भाषा  त  चाहिन्छ
 
E……………………..G#………
कसैले  पो  भन्ला  तिमीलाई
A………………………B………
कतै  त्यो  होइन  तिम्रो  देश
E……………………..G#………
भन्दिनु  उनलाई  जहाँ  म
A………………………B………
उभे  छु  त्यहि  हो  मेरो  देश
 
C#………………….G#…
गर्ब नै  बाट  आउछ
A………………….E…….
सबै  भेष  र  भाषाली
F#…………………..G#……..A………..
यो  भेष  र  भाषा  न  बिर्सौ  हामी
B………………….
हिमाली  नेपाली
 
E……………………..G#………
कसैले  पो  भन्ला  तिमीलाई
A………………………B………
कतै  त्यो  होइन  तिम्रो  देश
E……………………..G#………
भन्दिनु  उनलाई  जहाँ  म
A………………………B………
उभे  छु  त्यहि  हो  मेरो  देश

Lyrics and Chords

E……………………..G#………
Gauthali chirbir gardaina
A………………………B………
Bhane tyo hoina gauthali
E……………………..G#………
Koyeli kuhu bhandaina
A………………………B………
Bhane tyo hoina koyeli
 
C#………………….G#…
Garbanai bata aaucha
A………………….E…….
Sabai bhes ra bhasali
F#…………………..G#……..A………..
Yo bhes ra bhasa na birsau hami
B………………….
Himali nepali
 
E……………………..G#………
Kasaile po bhanla timilai
A………………………B………
Katai tyo hoina timro desh
E……………………..G#………
Bhandinu unlai jaha ma
A………………………B………
ubhe chhu tehi ho mero desh
 
C#…………..G#……………….
Sagarmatha sero ra
A………………….E…….
Fero himali pardes
F#…………………..G#……..A………..
Tesai mathi tyo bir pusta hamro
B………………….
Yehi ho mero desh
 
E……………………..
Bhasa ra sanskriti
G#……………………..
Sabko janam ho
A……………….B……..E……
Sabko janam ho adhikar
 
E……………………..
Kasai ma yo gun
G#……………………..
Nahola bhane
A……………….B……..E……
Tesailai chha mero dhikkar
 
C#……………………
Bachna ra hasna
B…A……………….
Payena bhane
B……………………………B…..
Payena bhane k ko swadhinta
 
F#……………………………
Bachnalai ghas na bhaye
G#……………………………
Bhaygo aama chahinchha
A…………………………………B…………..
Marmako kura kholna garba ko
A……………….B………………….E……….
Garba ko bhasa ta chahinchha
 
E……………………..
Khola ra nala
G#……………………..
Pahad ra jaharna
A……………….B……..E……
Yehi nai ho mero desh
 
E……………………..
chaubandi choli
G#……………………..
Dhaka ra topi
A……………….B……..E……
Yehi nai ho hamro bhes
 
C#……………………
Bachna ra hasna
B…A……………….
Payena bhane
B……………………………B…..
Payena bhane k ko swadhinta
 
F#……………………………
Bachnalai ghas na bhaye
G#……………………………
Bhaygo aama chahinchha
A…………………………………B…………..
Marmako kura kholna garba ko
A……………….B………………….E……….
Garba ko bhasa ta chahinchha
 
E……………………..G#………
Kasaile po bhanla timilai
A………………………B………
Katai tyo hoina timro desh
E……………………..G#………
Bhandinu unlai jaha ma
A………………………B………
ubhe chhu tehi ho mero desh
 
C#………………….G#…
Garbanai bata aaucha
A………………….E…….
Sabai bhes ra bhasali
F#…………………..G#……..A………..
Yo bhes ra bhasa na birsau hami
B………………….
Himali nepali
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: