• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Axe band Lukna deu Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 18, 2020
Title: Lukna deu
Artist: Axe Band
Chords used: G, Cadd9, C, D, F

Lyrics and Chords

G……………………..Cadd9…………..
लुक्न  देउ  मलाई  तिम्रो  केशमा 
Cadd9…………………G…………..
त्यहाँ  धेरै  शितल  छ
G……………………..Cadd9…………..
निदाउन  देउ  तिम्रो  परेलीमा
Cadd9…………………G…………..
त्यहाँ  धेरै  सपना  छ
 
G……………………..Cadd9…………..
लुक्न  देउ  मलाई  तिम्रो  केशमा 
Cadd9…………………G…………..
त्यहाँ  धेरै  शितल  छ
G……………………..Cadd9…………..
निदाउन  देउ  तिम्रो  परेलीमा
Cadd9…………………G…………..
त्यहाँ  धेरै  सपना  छ
 
C………………………G………………
मुटु  भित्र  राख  मलाई
C………………………G………………
जिउने  आधार  देउ  मलाई
C………………………G………………
मुटु  भित्र  राख  मलाई
C……………G…………D…………
जिउने  आधार  देउ  मलाई
 
F……………………G………………..
जब  कतै  भेट्छु  तिमीलाई
F……………………G………………..
एकोहोरो  टोलाई  रहन्छु  म
F……………………G………………..
हत्केलाले  मुहार  छोप्दै
F……………………G………………..
लाज  मान्दै  भागि  दिन्छु  तिमी
 
F……………………G………………..
जब  कतै  भेट्छु  तिमीलाई
F……………………G………………..
एकोहोरो  टोलाई  रहन्छु  म
F……………………G………………..
हत्केलाले  मुहार  छोप्दै
F……………………G………………..
लाज  मान्दै  भागि  दिन्छु  तिमी
 
C……………G………………
मुस्काउदै   इसाराले
C……………G………………
लजाउदै  बोलाऊ  मलाई
C………………………G………………
मुटु  भित्र  राख  मलाई
C……………G…………D…………
जिउने  आधार  देउ  मलाई
 
F……………………G………………..
नौलाख   तारा  माझमा
F……………………G………………..
रोजे  मैले  केवल  जुनलाई
F……………………G………………..
मेरो  मुटु  माझको  ढुकढुकी
F……………………G………………..
सोचे  मैले  केवल  तिमीलाई
 
F……………………G………………..
नौलाख   तारा  माझमा
F……………………G………………..
रोजे  मैले  केवल  जुनलाई
F……………………G………………..
मेरो  मुटु  माझको  ढुकढुकी
F……………………G………………..
सोचे  मैले  केवल  तिमीलाई
 
C……………G………………
धड्की  देउ  अब  तिमी
C……………G………………
बचाइराख   तिमी  मलाई
C………………………G………………
मुटु  भित्र  राख  मलाई
C……………G…………D…………
जिउने  आधार  देउ  मलाई
 
G……………………..Cadd9…………..
लुक्न  देउ  मलाई  तिम्रो  केशमा 
Cadd9…………………G…………..
त्यहाँ  धेरै  शितल  छ
G……………………..Cadd9…………..
निदाउन  देउ  तिम्रो  परेलीमा
Cadd9…………………G…………..
त्यहाँ  धेरै  सपना  छ
 
G……………………..Cadd9…………..
लुक्न  देउ  मलाई  तिम्रो  केशमा 
Cadd9…………………G…………..
त्यहाँ  धेरै  शितल  छ
G……………………..Cadd9…………..
निदाउन  देउ  तिम्रो  परेलीमा
Cadd9…………………G…………..
त्यहाँ  धेरै  सपना  छ
 
C………………………G………………
मुटु  भित्र  राख  मलाई
C………………………G………………
जिउने  आधार  देउ  मलाई
C………………………G………………
मुटु  भित्र  राख  मलाई
C……………G…………D…………
जिउने  आधार  देउ  मलाई

Lyrics and Chords

G……………………..Cadd9…………..
Lukna deu malai timro kesama
Cadd9…………………G…………..
tyaha dherai shital chha
G……………………..Cadd9…………..
Nidauna deu timro parelima
Cadd9…………………G…………..
tyaha dherai sapana chha
 
G……………………..Cadd9…………..
Lukna deu malai timro kesama
Cadd9…………………G…………..
tyaha dherai shital chha
G……………………..Cadd9…………..
Nidauna deu timro parelima
Cadd9…………………G…………..
tyaha dherai sapana chha
 
C………………………G………………
Mutu bhitra raakha malai
C………………………G………………
Jiune aadhaar deu malai
C………………………G………………
Mutu bhitra raakha malai
C……………G…………D…………
Jiune aadhaar deu malai
 
F……………………G………………..
Jaba katai bhetchhu timilai
F……………………G………………..
ekohoro tolai rahanchhu ma
F……………………G………………..
Hatkelale muhar chopdai
F……………………G………………..
laaj maandai bhaagi dinchhau timi
 
F……………………G………………..
Jaba katai bhetchhu timilai
F……………………G………………..
ekohoro tolai rahanchhu ma
F……………………G………………..
Hatkelale muhar chopdai
F……………………G………………..
laaj maandai bhaagi dinchhau timi
 
C……………G………………
Muskaudai isarale
C……………G………………
Lajaudai bolau malai
C……………G………………
Mutu bhitra raakha malai
C……………G…………D…………
Jiune aadhaar deu malai
 
F……………………G………………..
Noulakhe tara majhma
F……………………G………………..
roje maile kebal junlai
F……………………G………………..
Mero mutu majhko dhukdhuki
F……………………G………………..
soche maile kebal timilai
 
F……………………G………………..
Noulakhe tara majhma
F……………………G………………..
roje maile kebal junlai
F……………………G………………..
Mero mutu majhko dhukdhuki
F……………………G………………..
soche maile kebal timilai
 
C……………G………………
Dhadki deu aba timi
C……………G………………
Bachairakha timi malai
C……………G………………
Mutu bhitra raakha malai
C……………G…………D…………
Jiune aadhaar deu malai
 
G……………………..Cadd9…………..
Lukna deu malai timro kesama
Cadd9…………………G…………..
tyaha dherai shital chha
G……………………..Cadd9…………..
Nidauna deu timro parelima
Cadd9…………………G…………..
tyaha dherai sapana chha
 
G……………………..Cadd9…………..
Lukna deu malai timro kesama
Cadd9…………………G…………..
tyaha dherai shital chha
G……………………..Cadd9…………..
Nidauna deu timro parelima
Cadd9…………………G…………..
tyaha dherai sapana chha
 
C………………………G………………
Mutu bhitra raakha malai
C………………………G………………
Jiune aadhaar deu malai
C………………………G………………
Mutu bhitra raakha malai
C……………G…………D…………
Jiune aadhaar deu malai
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: