• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Anuprastha K vanne hamro samay Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 18, 2020
Title: K bhanne hamro samay
Artist: Anuprastha
Origional Artist: Indrajeet Mijar
Chords used: D, B, G. Play power chords.

Lyrics and Chords

D…………………………….D……
के  भन्ने  हाम्रो  समय
D…………………………….D……
दश  मोहर  महिना  को  कमाइ
D…………………B…………G……..
हाम्रो  जुगको  पानी  राम्रो
D………………..B………..G……………..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
D…………………B…………G……..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
D………………..B………..G……………..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
 
D…………………………….D……
के  भन्ने  हाम्रो  समय
D…………………………….D……
दश  मोहर  महिना  को  कमाइ
D…………………B…………G……..
हाम्रो  जुगको  पानी  राम्रो
D………………..B………..G……………..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
D…………………B…………G……..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
D………………..B………..G……………..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
 
B……………………..D…………………
धारा  को  पानी  कान्छी  नानी
B………………..G…………………
बोकेको  कम्मरमा
G………………………D…………….
भुलेको  छैनौ  त्यो  मिठो  पानी
D……………………………………..
अझै  यो  उमेरमा 
 
B……………………..D…………………
धारा  को  पानी  कान्छी  नानी
B………………..G…………………
बोकेको  कम्मरमा
G………………………D…………….
भुलेको  छैनौ  त्यो  मिठो  पानी
D……………………………………..
अझै  यो  उमेरमा 
 
दश  मोहर  महिना  को  कमाइ
D…………………B…………G……..
हाम्रो  जुगको  पानी  राम्रो
D………………..B………..G……………..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
D…………………B…………G……..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
D………………..B………..G……………..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
 
आहा  सार्है  मिठो  कुरा
सम्झायौ  है  साइला
अहिले  थरि  थरिका  चिसो
थरि  थरिका  कोला
कहाँ  गयो  धारा
कहाँ  गयो  खोला
यो  बोत्तल  को  पानी
न  त  पुरै  आतै  नै  भिज्ने
न  त  पुरै  तिर्खै  मेटिने …
कठै  बरी
 
D…………………….D……
अब  अहिले  चिसो  कोला
D……………………….D……
कहाँ  गयो  धारा  खोला
D………………B…………G……..
भएन  पुरा  आतै  भिज्ने
D………………..B………..G……………..
रहेन  स्वादै  तिर्खा  मेटिने
D………………B…………G……..
भएन  पुरा  आतै  भिज्ने
D………………..B………..G……………..
रहेन  स्वादै  तिर्खा  मेटिने
D………………B…………G……..
भएन  पुरा  आतै  भिज्ने
 
B……………………..D…………………
ढुंगा  को  धारा  धारामा  देउता
B………………..G…………………
देउताकै  संसार
G………………………D…………….
डाडा  र  काडा  हरियो  वन
D……………………………………..
देउराली  पुजेर
 
B……………………..D…………………
ढुंगा  को  धारा  धारामा  देउता
B………………..G…………………
देउताकै  संसार
G………………………D…………….
डाडा  र  काडा  हरियो  वन
D……………………………………..
देउराली  पुजेर
 
खोइ  अब  देउता  पनि  बेच्छन ,
वन  जंगल पनि  बेच्छन
फेरि  देउराली  पनि  बेच्छन
यही  पाराले  त  मान्छेले
मान्छेलाई  पनि  बेच्छन  क्यारे 
बेच्छन  मात्रै !!
बेचिसके  हो  साइला  बेचिसके
हरे  हरे
 
D…………………………….D……
धर्म  कर्म  गोजीमा  राखी
D…………………………….D……
देउता  बेच्छन  पैसा  कै  लागि
D…………………B…………G……..
पैसा  कै  लागि  आफ्नो  बिरानो
D…………………B…………G……..
सबै  छोडी  जानु  छ  एक्लो
D…………………B…………G……..
पैसा  कै  लागि  आफ्नो  बिरानो
D…………………B…………G……..
सबै  छोडी  जानु  छ  एक्लो
 
D…………………………….D……
के  भन्ने  हाम्रो  समय
D…………………………….D……
दश  मोहर  महिना  को  कमाइ
D…………………B…………G……..
हाम्रो  जुगको  पानी  राम्रो
D………………..B………..G……………..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
D…………………B…………G……..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
D………………..B………..G……………..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
 
D…………………………….D……
के  भन्ने  हाम्रो  समय
D…………………………….D……
दश  मोहर  महिना  को  कमाइ
D…………………B…………G……..
हाम्रो  जुगको  पानी  राम्रो
D………………..B………..G……………..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
D…………………B…………G……..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो
D………………..B………..G……………..
हाम्रो  समय  साच्चै  रमाइलो

Lyrics and Chords

D…………………………….D……
ke bhanne hamro samaya
D…………………………….D……
Dash mohar mahina ko kamaai
D…………………B…………G……..
hamro jugko paani ramro
D………………..B………..G……………..
hamro samaya sachchai ramailo
D…………………B…………G……..
hamro jugko paani ramro
D………………..B………..G……………..
hamro samaya sachchai ramailo
 
D…………………………….D……
ke bhanne hamro samaya
D…………………………….D……
Dash mohar mahina ko kamaai
D…………………B…………G……..
hamro jugko paani ramro
D………………..B………..G……………..
hamro samaya sachchai ramailo
D…………………B…………G……..
hamro jugko paani ramro
D………………..B………..G……………..
hamro samaya sachchai ramailo
 
B……………………..D…………………
dhara ko paani kanchhi nani
B………………..G…………………
bokeko kammarma
G………………………D…………….
bhuleko chhainau tyo mitho paani
D……………………………………..
ajhai yo umerama
 
D…………………………….D……
ke bhanne hamro samaya
D…………………………….D……
Dash mohar mahina ko kamaai
D…………………B…………G……..
hamro joogko paani ramro
D………………..B………..G……………..
hamro samaya sachchai ramailo
D…………………B…………G……..
hamro joogko paani ramro
D………………..B………..G……………..
hamro samaya sachchai ramailo
 
Aaha sarhai mitho kura
samjhaayou hai saila
ahile thari tharika chiso
thari tharika kola
kaha gayo dhaara
kaha gayo khola
yo bottle ko paani
na ta purai aatai nai bhijne
na ta purai tirkhai metine…
kathai bari
 
D…………………….D……
aba ahile chiso cola
D……………………….D……
kaha gayo dhara khola
D………………B…………G……..
bhayena pura aatai bhijne
D………………..B………..G……………..
rahena swaadai tirkha metine
D………………B…………G……..
bhayena pura aatai bhijne
D………………..B………..G……………..
rahena swaadai tirkha metine
 
B……………………..D…………………
dhunga ko dhara dharama deuta
B………………..G…………………
deutakai sansaar
G………………………D…………….
dada ra kaada hariyo bana
D……………………………………..
deurali pujera
 
B……………………..D…………………
dhunga ko dhara dharama deuta
B………………..G…………………
deutakai sansaar
G………………………D…………….
dada ra kaada hariyo bana
D……………………………………..
deurali pujera
 
khoi aba deuta pani bechchhan,
ban jungle pani bechchhan
pheri deurali pani bechchhan
yehi paaraale ta manchhele
manchhelai pani bechchhan kyaare
bechchhan matrai!!
bechisake ho saila bechisake
hare hare
 
D…………………………….D……
dharma karma gojimaa raakhi
D…………………………….D……
deuta bechchhan paisa kai laagi
D…………………B…………G……..
paisa kai laagi aafno birano
D…………………B…………G……..
sabai chhodi jaanu chha eklo
D…………………B…………G……..
paisa kai laagi aafno birano
D…………………B…………G……..
sabai chhodi jaanu chha eklo
 
D…………………………….D……
ke bhanne hamro samaya
D…………………………….D……
Dash mohar mahina ko kamaai
D…………………B…………G……..
hamro jugko paani ramro
D………………..B………..G……………..
hamro samaya sachchai ramailo
D…………………B…………G……..
hamro jugko paani ramro
D………………..B………..G……………..
hamro samaya sachchai ramailo
 
D…………………………….D……
ke bhanne hamro samaya
D…………………………….D……
Dash mohar mahina ko kamaai
D…………………B…………G……..
hamro jugko paani ramro
D………………..B………..G……………..
hamro samaya sachchai ramailo
D…………………B…………G……..
hamro jugko paani ramro
D………………..B………..G……………..
hamro samaya sachchai ramailo

Click here for original song. 

Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: