• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Harish Mathema Aakha ko nani Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 17, 2020
Title: Aakha ko nani
Artist:  Harish Mathema
Chords used: Dm, Gm, C, F

Lyrics and Chords

Dm……………….Gm…………….
आँखाको  नानी  हौ  तिमी
C………………….F……….
जीवन  मा  आइ  देउ
F……………………….C………..
भूल  हुने  छैन  यहाँ
Am………………..Dm……..
तर्केर  न  जाई  देउ
 
Dm……………….Gm…………….
आँखाको  नानी  हौ  तिमी
C………………….F……….
जीवन  मा  आइ  देउ
F……………………….C………..
भूल  हुने  छैन  यहाँ
Am………………..Dm……..
तर्केर  न  जाई  देउ
 
Dm………………..Gm…………….
रोपेका  फूल  हरु  प्रेम  का
C…………………….F……….
ओइली झर्ने  छन्  तिमी  बिना
F…………………………C………..
कोमल  मुटु  छ  कसैको
Am………………….Dm……..
घायल  बन्ने  छन्  यहाँ
 
Dm………………..Gm…………….
रोपेका  फूल  हरु  प्रेम  का
C…………………….F……….
ओइली झर्ने  छन्  तिमी  बिना
F…………………………C………..
कोमल  मुटु  छ  कसैको
Am………………….Dm……..
घायल  बन्ने  छन्  यहाँ
 
Dm……………….Gm…………….
आँखाको  नानी  हौ  तिमी
C………………….F……….
जीवन  मा  आइ  देउ
F……………………….C………..
भूल  हुने  छैन  यहाँ
Am………………..Dm……..
तर्केर  न  जाई  देउ
 
Dm……………………..Gm…………….
अन्धकार  हुन्छ  यी   दिन  हरु
C………………………………..F……….
हराउने  छन्  सबै  याद  हरु
F……………………….C………..
तिम्रो  अभाव  मा  यहाँ
Am………………..Dm……..
व्यर्थै  हुने  छन्  आशहरू
 
Dm……………………..Gm…………….
अन्धकार  हुन्छ  यी   दिन  हरु
C………………………………..F……….
हराउने  छन्  सबै  याद  हरु
F……………………….C………..
तिम्रो  अभाव  मा  यहाँ
Am………………..Dm……..
व्यर्थै  हुने  छन्  आशहरू
 
Dm……………….Gm…………….
आँखाको  नानी  हौ  तिमी
C………………….F……….
जीवन  मा  आइ  देउ
F……………………….C………..
भूल  हुने  छैन  यहाँ
Am………………..Dm……..
तर्केर  न  जाई  देउ
 
Dm……………….Gm…………….
आँखाको  नानी  हौ  तिमी
C………………….F……….
जीवन  मा  आइ  देउ
F……………………….C………..
भूल  हुने  छैन  यहाँ
Am………………..Dm……..
तर्केर  न  जाई  देउ

Lyrics and Chords

Dm……………….Gm…………….
Aankhako naani hau timi
C………………….F……….
Jeevan ma aai deu
F……………………….C………..
Bhool hune chaina yahan
Am………………..Dm……..
Tarkera na jai deu
 
Dm……………….Gm…………….
Aankhako naani hau timi
C………………….F……….
Jeevan ma aai deu
F……………………….C………..
Bhool hune chaina yahan
Am………………..Dm……..
Tarkera na jai deu
 
Dm………………..Gm…………….
Ropeka phool haru prem ka
C…………………….F……….
Oili jharne chan timi bina
F…………………………C………..
Komal mutu cha kasaiko
Am………………….Dm……..
Ghayel banne chan yahan
 
Dm………………..Gm…………….
Ropeka phool haru prem ka
C…………………….F……….
Oili jharne chan timi bina
F…………………………C………..
Komal mutu cha kasaiko
Am………………….Dm……..
Ghayel banne chan yahan
 
Dm……………….Gm…………….
Aankhako naani hau timi
C………………….F……….
Jeevan ma aai deu
F……………………….C………..
Bhool hune chaina yahan
Am………………..Dm……..
Tarkera na jai deu
 
Dm……………………..Gm…………….
Andhakar huncha yi din haru
C………………………………..F……….
Haraune chan sabai yaad haru
F……………………….C………..
Timro abhaav ma yahan
Am………………..Dm……..
Byarthai hune chan aasharu
 
Dm……………………..Gm…………….
Andhakar huncha yi din haru
C………………………………..F……….
Haraune chan sabai yaad haru
F……………………….C………..
Timro abhaav ma yahan
Am………………..Dm……..
Byarthai hune chan aasharu
 
Dm……………….Gm…………….
Aankhako naani hau timi
C………………….F……….
Jeevan ma aai deu
F……………………….C………..
Bhool hune chaina yahan
Am………………..Dm……..
Tarkera na jai deu
 
Dm……………….Gm…………….
Aankhako naani hau timi
C………………….F……….
Jeevan ma aai deu
F……………………….C………..
Bhool hune chaina yahan
Am………………..Dm……..
Tarkera na jai deu
Thank you so much for visiting us.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: