• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Axis Band Hey mori kali na gori Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 17, 2020
Title: Hey mori kali na gori
Artist: Axis Band
Chords used: B7, G#m, F#, B

Lyrics and Chords

B7……………G#m…..F#…..
हे  मोरी  काली  न  गोरी
B7…………………….
हे  मोरी  काली  न  गोरी
B7…………………….
हे  मोरी  काली  न  गोरी
 
B7…………………….
हे  मोरी  काली  न  गोरी
B7…………………….
हे  मोरी  काली  न  गोरी
G#m……………………………….
भेट्दा  मलाई एक्लै  ढुक्दै*
F#………………………B………..
किन  खोज्छे  मोरीले  जोरी
किन  खोज्छे  मोरीले  जोरी
 
B7……………G#m…..F#…..
कपाल  भरि  तेल  पोती
B7…………………….
कपाल  भरि  तेल  पोती
B7…………………….
गजल  पोत्त्छे  आखामा
 
B7…………………….
कपाल  भरि  तेल  पोती
B7…………………….
गजल  पोत्त्छे  आखामा
G#m……………………………….
ठिटा हरु  देख्ने  नहुने
F#………………………B………..
सुसेलछे  आफ्नै  भाका  मा
G#m……………………………….
ठिटा हरु  देख्ने  नहुने
F#………………………B………..
सुसेलछे  आफ्नै  भाका  मा
 
B7……………G#m…..F#…..
कम्मरैमा  पानीको  गाग्री
B7…………………….
कम्मरैमा  पानीको  गाग्री
B7…………………….
पटुका   नी  लाएकी
 
B7…………………….
कम्मरैमा  पानीको  गाग्री
B7…………………….
पटुका   नी  लाएकी
G#m……………………………….
हेर्दा  खेरि  मनै  लोभ्याउने
F#………………………B………..
कस्तो  रुप   पाएकी
G#m……………………………….
हेर्दा  खेरि  मनै  लोभ्याउने
F#………………………B………..
कस्तो  रुप   पाएकी
 
B7…………G#m…..F#…..
उकाली  ओराली   भागी .
B7………………………
उकाली  ओराली भागी .
B7………………………..
बर  पिपलमा  बिसाउने
 
B7………………………
उकाली  ओराली भागी .
B7………………………..
बर  पिपलमा  बिसाउने
G#m……………………………….
आफुले जिस्क्याउदा   हुने
F#………………………B………..
हामीले  जिस्क्याउदा  रिसाउने
G#m……………………………….
आफुले जिस्क्याउदा   हुने
F#………………………B………..
हामीले  जिस्क्याउदा  रिसाउने
 
B7……………G#m…..F#…..
बैस  पनि  कस्तो  छुचीको  
B7……………………………….
बैस  पनि  कस्तो  छुचीको 
B7……………………………….
दिन रात  ऐना  हेर्छे 
 
B7……………………………….
बैस  पनि  कस्तो  छुचीको 
B7……………………………….
दिन रात  ऐना  हेर्छे 
G#m……………………………….
कामको  त  के  को  पिर
F#………………………B………..
दिन  भरी  पहिरन  फेर्छे
G#m……………………………….
कामको  त  के  को  पिर
F#………………………B………..
दिन  भरी  पहिरन  फेर्छे
 
B7…………………….
हे  मोरी  काली  न  गोरी

Lyrics and Chords

B7……………G#m…..F#…..
hey mori kali na gori
B7…………………….
hey mori kali na gori
B7…………………….
bato bato kapala kori
 
B7………………………..
hey mori kali na gori
B7…………………………
bato bato kapala kori
G#m……………………………….
vetda malai yeaklai duklai
F#………………………B………..
kina khojche morile jori
G#m……………………………….
vetda malai yeaklai duklai
F#………………………B………..
kina khojche morile jori
 
B7……………G#m…..F#…..
kapal bhari tel poti
B7…………………….
kapal bhari tel poti
B7…………………….
gajal pottche aakhama
 
B7…………………….
kapal bhari tel poti
B7…………………….
gajal pottche aakhama
G#m……………………………….
thita haru dekhnai nahune
F#………………………B………..
suselche aafnai vakama
G#m……………………………….
thitaharu dekhnai nahune
F#………………………B………..
suselche aafnai vakama
 
B7……………G#m…..F#…..
kammaraima paniko gagri
B7…………………….
kammaraima paniko gagri
B7…………………….
patttukani layeki
 
B7…………………….
kammaraima paniko gagri
B7…………………….
patttukani layeki
G#m……………………………….
herrda kheri manai lovvyaune
F#………………………B………..
kasto rupp payeki
G#m……………………………….
herrda kheri manai lovvyaune
F#………………………B………..
kasto rupp payeki
 
B7…………G#m…..F#…..
ukali oorali vagi.
B7………………………
ukali oorali vagi
B7………………………..
bar pipalma bisaune
 
B7………………………
ukali oorali vagi
B7………………………..
bar pipalma bisaune
G#m……………………………….
aafule jiskyauuda hune
F#………………………B………..
hamile jiskyauuda risaune
G#m……………………………….
aafule jiskyauuda hune
F#………………………B………..
hamile jiskyauuda risaune
 
B7……………G#m…..F#…..
pani kasto chuchhiko
B7……………………………….
baisa pani kasto chuchhiko
B7……………………………….
dinratt aina herrche
 
B7……………………………….
baisa pani kasto chuchhiko
B7……………………………….
dinratt aina herrche
G#m……………………………….
kammko ta ke ko pirr
F#………………………B………..
din vari pahiran ferrche
G#m……………………………….
kammko ta ke ko pirr
F#………………………B………..
din vari pahiran ferrche
 
B7…………………….
hey mori kali na gori
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: