• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

1974 AD Timilai piratile Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 17, 2020
Title: Timilai piratile
Artist: Phiroj Shyangden, 1974 AD
Chords used: D, G, Cadd9, Dsus4, C, F

Lyrics and Chords

D……………………………………….
तिमीलाई  पिरतीले  बाधौला 
D……………………………………….
तिमीसंग  मायाहरू  साटौला    
D……………………………………….
तिमीलाई  पिरतीले  बाधौला 
D……………………………………….
तिमीसंग  मायाहरू  साटौला    
                                                   
D…………………………G………
मरेर  गए  पनि  हामी
Cadd9……………………..D………Dsus4……
सम्झना  भएर  बाँचौला
D…………………………G………
मरेर  गए  पनि  हामी
Cadd9……………………..D………Dsus4……
सम्झना  भएर  बाँचौला
 
D……………………………………….
तिमीलाई  पिरतीले  बाधौला 
D……………………………………….
तिमीसंग  मायाहरू  साटौला    
D……………………………………….
तिमीलाई  पिरतीले  बाधौला 
D……………………………………….
तिमीसंग  मायाहरू  साटौला    
                                                   
D…………………………G………
मरेर  गए  पनि  हामी
Cadd9……………………..D………Dsus4……
सम्झना  भएर  बाँचौला
D…………………………G………
मरेर  गए  पनि  हामी
Cadd9……………………..D………Dsus4……
सम्झना  भएर  बाँचौला
 
D……………………………………………
यती  ठुलो  कोलाहल  मा 
D………………………C………………
तिम्रो  मात्र  सम्झनाले
G………………………..D………
कति  सार्हो  मलाई  पिरोल्छ
 
D……………………………………………
यस्तो  धेरै  मानिसमा 
D………………………C………………
तिम्रो  मात्रै  तिर्सना ले
G………………………..D………
कति  सारो  मलाई  सताउछ   
 
F…………….C……….D…………..
कतै  पनि  तिमी  भेटेनौ
F…………….C……….D…………..
कतै  पनि  तिमी  बोलेनौ
 
D……………………………………….
तिमीलाई  पिरतीले  बाधौला 
D……………………………………….
तिमीसंग  मायाहरू  साटौला    
D……………………………………….
तिमीलाई  पिरतीले  बाधौला 
D……………………………………….
तिमीसंग  मायाहरू  साटौला    
                                                   
D…………………………G………
मरेर  गए  पनि  हामी
Cadd9……………………..D………Dsus4……
सम्झना  भएर  बाँचौला
D…………………………G………
मरेर  गए  पनि  हामी
Cadd9……………………..D………Dsus4……
सम्झना  भएर  बाँचौला
 
D……………………………………………
एकान्त  र  शून्यता मा  
D………………………C………………
तिम्रो  मात्रै  झझल्कोले
G………………………..D………
आँखा  हरु  धेरै  रसाए
 
D……………………………………………
बिबशताको   हुरी  बतास 
D………………………C………………
पग्लिएर  यो  छातीमा
G………………………..D………
खुसि  हरु  सबै  उडाए
 
F…………….C……….D…………..
तर  तिमी  कतै  थिएनौ
F…………….C……….D…………..
तर  तिमी  कतै  आएनौ
 
D……………………………………….
तिमीलाई  पिरतीले  बाधौला 
D……………………………………….
तिमीसंग  मायाहरू  साटौला    
D……………………………………….
तिमीलाई  पिरतीले  बाधौला 
D……………………………………….
तिमीसंग  मायाहरू  साटौला    
                                                   
D…………………………G………
मरेर  गए  पनि  हामी
Cadd9……………………..D………Dsus4……
सम्झना  भएर  बाँचौला
D…………………………G………
मरेर  गए  पनि  हामी
Cadd9……………………..D………Dsus4……
सम्झना  भएर  बाँचौला
 
D……………………………………….
तिमीलाई  पिरतीले  बाधौला 
D……………………………………….
तिमीसंग  मायाहरू  साटौला    
D……………………………………….
तिमीलाई  पिरतीले  बाधौला 
D……………………………………….
तिमीसंग  मायाहरू  साटौला    
                                                   
D…………………………G………
मरेर  गए  पनि  हामी
Cadd9……………………..D………Dsus4……
सम्झना  भएर  बाँचौला
D…………………………G………
मरेर  गए  पनि  हामी
Cadd9……………………..D………Dsus4……
सम्झना  भएर  बाँचौला

Lyrics and Chords

D……………………………………….
Timilai Piratile bandhula
D……………………………………….
timisanga mayaharu satula
D……………………………………….
Timilai Piratile bandhula
D……………………………………….
timisanga mayaharu sataula
                                                   
D…………………………G………
Marera gaye pani hami
Cadd9……………………..D………Dsus4……
Samjhana bhayera banchaula
D…………………………G………
Marera gaye pani hami
Cadd9……………………..D………Dsus4……
Samjhana bhayera banchaula
 
D……………………………………….
Timilai Piratile bandhula
D……………………………………….
timisanga mayaharu satula
D……………………………………….
Timilai Piratile bandhula
D……………………………………….
timisanga mayaharu sataula
                                                   
D…………………………G………
Marera gaye pani hami
Cadd9……………………..D………Dsus4……
Samjhana bhayera banchaula
D…………………………G………
Marera gaye pani hami
Cadd9……………………..D………Dsus4……
Samjhana bhayera banchaula
 
D……………………………………………
Yeti thulo kolahal ma
D………………………C………………
timro matra samjhanale
G………………………..D………
Kati sarho malai pirolcha
 
D……………………………………………
Yesto dherai maanisma
D………………………C………………
timro matrai trishanale
G………………………..D………
Kati saro malai satauncha
 
F…………….C……….D…………..
Katai pani timi bhetenau
F…………….C……….D…………..
Katai pani timi bolenau
 
D……………………………………….
Timilai Piratile bandhula
D……………………………………….
timisanga mayaharu satula
D……………………………………….
Timilai Piratile bandhula
D……………………………………….
timisanga mayaharu sataula
                                                   
D…………………………G………
Marera gaye pani hami
Cadd9……………………..D………Dsus4……
Samjhana bhayera banchaula
D…………………………G………
Marera gaye pani hami
Cadd9……………………..D………Dsus4……
Samjhana bhayera banchaula
 
D……………………………………………
Ekanta ra sunyatama
D………………………C………………
timro matrai jhajhalkole
G………………………..D………
Ankha haru dherai rasaye
 
D……………………………………………
Bibastako huri batas
D………………………C………………
pagliyera yo chaatima
G………………………..D………
Khusi haru sabai udaye
 
F…………….C……….D…………..
Tara timi katai thiyenau
F…………….C……….D…………..
Tara timi kahile aayenau
 
D……………………………………….
Timilai Piratile bandhula
D……………………………………….
timisanga mayaharu satula
D……………………………………….
Timilai Piratile bandhula
D……………………………………….
timisanga mayaharu sataula
                                                   
D…………………………G………
Marera gaye pani hami
Cadd9……………………..D………Dsus4……
Samjhana bhayera banchaula
D…………………………G………
Marera gaye pani hami
Cadd9……………………..D………Dsus4……
Samjhana bhayera banchaula
 
D……………………………………….
Timilai Piratile bandhula
D……………………………………….
timisanga mayaharu satula
D……………………………………….
Timilai Piratile bandhula
D……………………………………….
timisanga mayaharu sataula
                                                   
D…………………………G………
Marera gaye pani hami
Cadd9……………………..D………Dsus4……
Samjhana bhayera banchaula
D…………………………G………
Marera gaye pani hami
Cadd9……………………..D………Dsus4……
Samjhana bhayera banchaula
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: