• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Mukti and Revival Chaubandi cholo Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 16, 2020
Title: Chaubandi cholo
Artist: Mukit and the Revival
Chords used: C, Am, F, G, 

Lyrics and Chords

C………………..Am….
चौबन्दी  चोलो
F…….G……………C…….. Am….F….G…..
कालो  सारी  क्या  सुहाएको
C………………..Am….
हातै  मा  रुमाल
F………………..G……C……
निधार  मा  टिको
Am………..F………G……..
अंग  कति  मिलेको
 
C…………..G……………Am…………….F………..
छम्म छम्म   गर्दै  मेरो  आँगनीमा 
C……………G……..Am………F…….C…..G…
किन  तिमी आइ   नाच्न  थालेकी
………Am………………F……………….C…..Am…
फूलबारीमा  फुलेको  फुल  झैँ
F…………G…………..C………Am……F…..G….
हो  नाच्न  किन  आएकी
 
F…………………G………………….
माया मा मैले  तिम्रै  लागी
F…………………………G………………………………
तिम्रै  लागी  मैले  यो  ज्यानै  फालेको  हो
 
C…………..G……………Am…………….F………..
सिरै  मा  रिबन   गला  मा  नौगेडी 
C……………G……..Am………F…….C…..G…
हे  नाकै  मा  फुली  हो  
………Am………………F……………….C…..Am…
कान  मा  झुम्का  कति  सुहायेकी
F…………G…………..C………Am……F…..G….
हो  नाच्न  किन  आएकी
 
F…………………G………………….
माया  मैले  तिम्रै  लागी
F…………………………G………………………………
तिम्रै  लागी  मैले  यो  ज्यानै  फालेको  हो
 
C…………..G……………Am…………….F………..
सिरै  मा  रिबन  गला  मा  नौगेडी
C…………..G……………Am…………….F………..
हे  नाकै  मा  फुली  हो
………Am………………F……………….C…..Am…
कान  मा  झुम्का  कति  सुहायेकी
F…………G…………..C………Am……F…..G….
हो  नाच्न  किन  आएकी
 
C………..Am…………..
चौबन्दी  चोलो
F………….G…………
कालो  सारी
C………..Am…………..
हातै  मा  रुमाल
F………….G…………
निधार  मा  टिको
C………..Am…………..
नाकै  मा  फुली  हो 
F………….G…………
कान  मा  झुम्का
…C………Am………..F………G……..
कति  सुहाएको
 
F…………G…………..C………Am……F…..G….
हो  हो
F…………G…………..C………Am……F…..G….
नाच्न  किन  हो  किन  आएकी
C…………….Am…….C………..Am….
चौबन्दी  चोलो  हातै  मा  रुमाल
C………………..Am….
चौबन्दी  चोलो

Lyrics and Chords

C………………..Am….
Chaubandi cholo
F…….G……………C…….. Am….F….G…..
Kalo sari kya suhayeko
C………………..Am….
Hatai ma rumal
F………………..G……C……
Nidhar ma tiko
Am………..F………G……..
anga kati mileko
 
C…………..G……………Am…………….F………..
Chamachama gardai mero anganima
C……………G……..Am………F…….C…..G…
Kina timi ayi nachna thaleki
………Am………………F……………….C…..Am…
Phulbarima phuleko phula jhai
F…………G…………..C………Am……F…..G….
Hoo nachna kina ayeki
 
F…………………G………………….
Maya maile timrai lagi
F…………………………G………………………………
Timrai lagi maile yo jyanai phaleko ho
 
C…………..G……………Am…………….F………..
Sirai ma fulbandi gala ma naugyadi
C……………G……..Am………F…….C…..G…
Hey nakai ma phuli hoo
………Am………………F……………….C…..Am…
kaan ma jhumka kati suhayeki
F…………G…………..C………Am……F…..G….
Hoo nachna kina ayeki
 
F…………………G………………….
Maya maile timrai lagi
F…………………………G………………………………
Timrai lagi maile yo jyanai phaleko ho
 
C…………..G……………Am…………….F………..
Sirai ma riban gala ma naugyadi
C…………..G……………Am…………….F………..
Hey nakai ma phuli hoo
………Am………………F……………….C…..Am…
kaan ma jhumka kati suhayeki
F…………G…………..C………Am……F…..G….
Hoo nachna kina ayeki
 
C………..Am…………..
Chaubandi cholo
F………….G…………
Kalo sari
C………..Am…………..
Hatai ma rumal
F………….G…………
Nidhar ma tiko
C………..Am…………..
Nakai ma phuli hoo
F………….G…………
Kaan ma jhumka
…C………Am………..F………G……..
Kati suhayeko
 
F…………G…………..C………Am……F…..G….
hooo hooo
F…………G…………..C………Am……F…..G….
Nachna kina hooo kina ayeki
C…………….Am…….C………..Am….
Chaubandi cholo hatai ma rumal
C………………..Am….
Chaubandi cholo…
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: