• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Dharmendra Sewan Herda ramro Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 16, 2020
Title: Herda ramro
Artist: Dharmendra Sewan
Chords used: Put the capo on 3rd fret and play these chords. Am, G, Cadd9. If you do not have capo, then play these chords instead. Am=Cm, Cadd9=D#add9, G=A#. If you find difficult to play D#add9, then play D# only.

Lyrics and Chords

Am……………G……Cadd9………..G………..
हेर्दा राम्रो माछापुच्छ्रे, मारी राम्रो माछा
Am……………G……Cadd9…………….G………..
बैगुनी लाई गुनले मार्छु, खोजी ल्याईदेउ कहाँ छ
Am……………G……Cadd9………..G………..
हेर्दा राम्रो माछापुच्छ्रे, मारी राम्रो माछा
Am……………G……Cadd9…………….G………..
बैगुनी लाई गुनले मार्छु, खोजी ल्याईदेउ कहाँ छ
 
Am……………G……….Cadd9…………….G………..
जुन खोलिमा पानी छैन, उही खोलि मा भोटि
Am……………G…………..Cadd9…………….G………..
आफ्नो पोइ लाई बासी मकै, नाठो पोइ लाई रोटी
Am……………G……….Cadd9…………….G………..
जुन खोलिमा पानी छैन, उही खोलि मा भोटि
Am……………G…………..Cadd9…………….G………..
आफ्नो पोइ लाई बासी मकै, नाठो पोइ लाई रोटी
 
Am……………G…………..Cadd9…………….G………..
भातै पाक्यो गुदु गुदु, तिहुन लाई नुन छैन
Am……………G…………..Cadd9…………….G………..
सुनको जस्तो जोबन दिदा, कान्छी लाई गुन छैन
 
Am……………G…………..Cadd9…………….G………..
दैला मुनि तिते फापर, गाई ले खाए खाला
Am……………G…………..Cadd9…………….G………..
लाको माया छाड्ने छैन, गए गर्दन जाला
 
Am……………G…………..Cadd9…………….G………..
तालको माछा तालमै रहयो, भ्यागुतो पाखैमा
Am……………G…………..Cadd9…………….G………..
अरुलाई बोली बचन, कान्छी लाई काखैमा
 
Am……………G……Cadd9………..G………..
हेर्दा राम्रो माछापुच्छ्रे, मारी राम्रो माछा
Am……………G……Cadd9…………….G………..
बैगुनी लाई गुनले मार्छु, खोजी ल्याईदेउ कहाँ छ
Am……………G……Cadd9………..G………..
हेर्दा राम्रो माछापुच्छ्रे, मारी राम्रो माछा
Am……………G……Cadd9…………….G………..
बैगुनी लाई गुनले मार्छु, खोजी ल्याईदेउ कहाँ छ
 
Am……………G……Cadd9…………….G………..
बैगुनी लाई गुनले मार्छु, खोजी ल्याईदेउ काँछ
Am……………G……Cadd9…………….G………..
बैगुनी लाई गुनले मार्छु, खोजी ल्याईदेउ काँछ

Lyrics and Chords

Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Herda ramro Machhapuchhre mari ramro machha
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Baiguni lai gunle marchu khoji lyai deu kachha
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Herda ramro Machhapuchhre mari ramro machha
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Baiguni lai gunle marchu khoji lyai deu kachha
 
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Jun kholi ma pani chhaina uhi kholi ma bhoti
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Afno poilai basi makai natho poilai roti
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Jun kholi ma pani chhaina uhi kholi ma bhoti
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Afno poilai basi makai natho poilai roti
 
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Bhatai pakyo gudugudu tiunlai nun chhaina
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Sun ko jasto joban dida kanchhi lai gun chhaina
 
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Daila muni tite fapar gaile khaye khala
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Lako maya chhadne chhaina gaye gardan jala
 
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Taal ko machha taal mai rahyo bhyaguto pakhaima
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Aru lai boli bachan kanchhi lai kakhaima
 
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Herda ramro Machhapuchhre mari ramro machha
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Baiguni lai gunle marchu khoji lyai deu kachha
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Herda ramro Machhapuchhre mari ramro machha
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Baiguni lai gunle marchu khoji lyai deu kachha
 
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Baiguni lai gunle marchu khoji lyai deu kachha
Am……………G……………….Cadd9……………..G………..
Baiguni lai gunle marchu khoji lyai deu kachha
Thank you so much for visiting us.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: