• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Angels Band and Raju Lama Hoinau Meri Hoinau Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 15, 2020
Title: Hoinau meri hoinau
Artist: The Angels band and Raju Lama
Chords used: A, Bm, E, D

Lyrics and Chords

A……………………Bm…………
होइनौ  मेरी  होइनौ  
E……………………..A…………
मलाई  भन्न  गाह्रो  छ
A……………………Bm…………
मनको  कुरा  पोख्न
E……………………..A…………
अति  सारो  सारो  छ
 
A……………………Bm…………
होइनौ  मेरी  होइनौ  
E……………………..A…………
मलाई  भन्न  गाह्रो  छ
A……………………Bm…………
मनको  कुरा  पोख्न
E……………………..A…………
अति  सारो  सारो  छ
 
A…………………………….Bm……………
लामो  छन्  मलाई  यी  रात  हरु
D…………………………………A…………………
कसले  बुज्छ  मुटु  को  आर्तनाद  हरु
E…………………………..
लामो  छन् 
 
A…………………………….Bm……………
लामो  छन्  मलाई  यी  रात  हरु
D…………………………………A…………………
कसले  बुज्छ  मुटु  को  आर्तनाद  हरु
D…………………………E…………………
अधुरो  छ  मेरो  सपना 
A……………
तिम्रो  प्यार  बिना
 
A……………………Bm…………
होइनौ  मेरी  होइनौ  
E……………………..A…………
मलाई  भन्न  गाह्रो  छ
A……………………Bm…………
मनको  कुरा  पोख्न
E……………………..A…………
अति  सारो  सारो  छ
 
A…………………………….Bm……………
तिमी  लाई  मुटुमा  मैले  राखी  सके
D…………………………………A…………………
वरदान  दैब  लाई  तिमी  मागी  सके
E…………………………..
तिमी  लाई 
 
A…………………………….Bm……………
तिमी  लाई  मुटुमा  मैले  राखी  सके
D…………………………………A…………………
वरदान  दैब  लाई  तिमी  मागी  सके
D…………………………E…………………
अधुरो  छ  मेरो  जीवन  
A……………
तिम्रो  साथ  बिना
 
A……………………Bm…………
होइनौ  मेरी  होइनौ  
E……………………..A…………
मलाई  भन्न  गाह्रो  छ
A……………………Bm…………
मनको  कुरा  पोख्न
E……………………..A…………
अति  सारो  सारो  छ
 
A……………………Bm…………
होइनौ  मेरी  होइनौ  
E……………………..A…………
मलाई  भन्न  गाह्रो  छ
A……………………Bm…………
मनको  कुरा  पोख्न
E……………………..A…………
अति  सारो  सारो  छ

Lyrics and Chords

A……………………Bm…………
Hoinau meri hoinau
E……………………..A…………
malai bhanna gharo cha
A……………………Bm…………
Manko kura pokhna
E……………………..A…………
ati saro saro cha
 
A……………………Bm…………
Hoinau meri hoinau
E……………………..A…………
malai bhanna gharo cha
A……………………Bm…………
Manko kura pokhna
E……………………..A…………
ati saro saro cha
 
A…………………………….Bm……………
Laamo chan malai yi raat haru
D…………………………………A…………………
Kasle bujcha mutu ko artanad haru
E…………………………..
Laamo chan
 
A…………………………….Bm……………
Laamo chan malai yi raat haru
D…………………………………A…………………
Kasle bujcha mutu ko artanad haru
D…………………………E…………………
Adhuro cha mero sapana
A……………
timro pyar bina
 
A……………………Bm…………
Hoinau meri hoinau
E……………………..A…………
malai bhanna gharo cha
A……………………Bm…………
Manko kura pokhna
E……………………..A…………
ati saro saro cha
 
A…………………………….Bm……………
Timi lai mutuma maile rakhi sake
D…………………………………A…………………
Baradan daiba lai timi maagi sake
E…………………………..
Timilai…
A…………………………….Bm……………
Timi lai mutuma maile rakhi sake
D…………………………………A…………………
Baradan daiba lai timi maagi sake
D…………………………E…………………
Adhuro cha mero jeevan
A……………
timro saath bina
 
A……………………Bm…………
Hoinau meri hoinau
E……………………..A…………
malai bhanna gharo cha
A……………………Bm…………
Manko kura pokhna
E……………………..A…………
ati saro saro cha
 
A……………………Bm…………
Hoinau meri hoinau
E……………………..A…………
malai bhanna gharo cha
A……………………Bm…………
Manko kura pokhna
E……………………..A…………
ati saro saro cha
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: