• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Sabin Rai & The Pharaoh Timi nai hau Lyrics and Chords Simple Version

Byadmin.amrit

Aug 13, 2020
Title: Timi nai hau
Artist: Sabin Rai 
Chords used: G, D, Em, C, Bm, Am

Lyrics and Chords

G………………………………………….
उपहार  स्वरूप  यो  तस्वीर 
………………….D……….
माया  गर्ने  हरु  लाई
……………….Em…………….
भलै  छोटो  होला 
…………………Em…………………………
यहाँ  सबै  दृश्य  अटाउन  लाई
C……………………………
जिन्दगी नरहोस्
………………….D……….
रही  रहनेछ  यसमा  
…D……….
कैद  पल  हरु
 
G…………………………….
तिमी छौ
………………….D……….
तिम्रो  प्यारो  मान्छे  छ
……………….Em…………….
त्यो  भन्दा  अरु  के  नै  चाहिन्छ 
…………..C……………………………
एउटा  माया  गर्ने  व्यक्ति  लाई
 
…..C…….G……..
तिमी नै  हौ
……….Em………C………..
मलाई  माया     गर्ने
……..G……………….Bm…….
तिमी नै  हौ तिमी नै  हौ
……..C………..D……….
तिमी नै  हौ तिमी नै  हौ
 
……………G…………….
तिमी नै  हौ
 
……….Em………C………..
मलाई  खुशी   दिने
……..G……………….Bm…….
तिमी नै  हौ तिमी नै  हौ
……..C……………..D……….
तिमी नै  हौ तिमी नै  हौ
…………G………..    
तिमी नै  हौ
 
D………G……………….C………..
हेर  मलाई  समाउ  यो  हात
……………G……………………..D………
नछुटोस  हाम्रो  दरिलो   साथ
……………Em…………………D……………
देख्ने  ले  देखोस  , सुनोस 
……..Am………… D………..
हाम्रो  यो  सम्बन्ध
 
………G……………….C………..
पश्चाताप  छैन  कुनै  यहाँ
……………G……………………..D………
खुशी  छौ  हामी  छौ  जहाँ
……………Em…………………D……………
भन्ने  ले  भनोस , गरोस
……..Am………… D………..
हाम्रो  बारे  कुरा
 
…..Em……………………
जति  जे  छ  मेरो
…….C……..
तिमी  हौ
 
…..C…….G……..
तिमी नै  हौ
……….Em………C………..
मलाई  आफ्नो  भन्ने
……..G……………….Bm…….
तिमी नै  हौ तिमी नै  हौ
……..C………..D……….
तिमी नै  हौ तिमी नै  हौ
 
……………G…………….
तिमी नै  हौ …… 

Lyrics and Chords

G………………………………………….
Upahar swaroop yo tasbeer
………………….D……….
maya garne haru lai
……………….Em…………….
bhalai choto hola
…………………Em…………………………
yaha sabai drishya atauna lai
C……………………………
Jindagi narahos
………………….D……….
rahi rahanecha yesma
…D……….
kaid pal haru
 
G…………………………….
Timi chau
………………….D……….
timro pyaro manche cha
……………….Em…………….
Tyo bhanda aru ke nai chahincha
…………..C……………………………
euta maya garne byakti lai
 
…..C…….G……..
Timi nai hau
……….Em………C………..
Malai maya    garne
……..G……………….Bm…….
Timi nai hau  timi nai hau
……..C………..D……….
Timi nai hau timi nai hau
 
……………G…………….
Timi nai hau……
 
……….Em………C………..
Malai Kushi dine
……..G……………….Bm…….
Timi nai hau timi nai hau
……..C……………..D……….
Timi nai hau timi nai hau
…………G………..    
Timi nai hau
 
……..G……
Timi nai hau
 
D………G……………….C………..
Hera malai samau yo haat
……………G……………………..D………
Nachhutosh hamro darilo saath
……………Em…………………D……………
Dekhney ley dekhosh, sunosh
……..Am………… D………..
Hamro yo sambandha
 
………G……………….C………..
Paschatap chaina kunai yaha
……………G……………………..D………
Khusi chau hami chau jaha
……………Em…………………D……………
Vanne ley vanosh, garosh
……..Am………… D………..
Hamro barey kura
 
…..Em…………
Jati j cha mero
…….C……..
Timi hau
 
…..C…….G……..
Timi nai hau
……….Em………C………..
Malai maya    garne
……..G……………….Bm…….
Timi nai hau  timi nai hau
……..C………..D……….
Timi nai hau timi nai hau
 
……………G…………….
Timi nai hau……
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: