• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

AXE Band Timro najarle Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 12, 2020
Title: Timro najar le
Artist: Axe Band
Chords used: Dsus2, Cadd9, G

Lyrics and Chords

Dsus2………………. 
तिम्रो  नज़र  ले
Dsus2………………. 
मुस्कान  ले ,
Dsus2………………………..
मोहनी  तिम्रो  भाकाले
Cadd9…………G……Dsus2……..
मेरो  मनमा  हलचल  मचाउछ  
Cadd9…………G……Dsus2……..
मेरो  मनमा  हलचल  मचाउछ  
 
Dsus2…………………………..
तिमी  जिस्किदा  अनि  मस्किदा ,
Dsus2…………………………..
छिन्  छिन्  मै  रिसाउदा 
Cadd9………………G…………Dsus2……..
मेरो  मन  मा  खुल्दुली  हुन्छ
Cadd9………………G…………Dsus2……..
मेरो  मन  मा  खुल्दुली  हुन्छ
 
Cadd9…………………………Dsus2………..
तिमी  को  हौ  बुझ्न  नै  गाह्रो  भो
Cadd9…………………………Dsus2………..
तिमीलाई  के  भनू  भन्न नै  सारो  भो
 
Dsus2………………………………………….
तिमी  अरु  संग  मस्केर  हिड्दा
………….Cadd9………………….Dsus2…….
मनमा  नानाथरी  कुरा  खेल्दछ
Dsus2………………………………………….
तिम्रो  बर्णन  गर्दा  कसैले 
…….Cadd9………Dsus2…….
किन  गौरव  मलाई  हुन्छ
 
Dsus2………………………………………….
तिमी  अरु  संग  मस्केर  हिड्दा
………….Cadd9………………….Dsus2…….
मनमा  नानाथरी  कुरा  खेल्दछ
Dsus2………………………………………….
तिम्रो  बर्णन  गर्दा  कसैले 
…….Cadd9………Dsus2…….
किन  गौरव  मलाई  हुन्छ
 
Cadd9…………………………Dsus2………..
तिमी  को  हौ  बुझ्न  नै  गाह्रो  भो
Cadd9…………………………Dsus2………..
तिमीलाई  के  भनू  भन्न नै  सारो  भो
 
Dsus2………………………………………….
तिमी  सामू  जब  मेरो  हुन्छौ
………Cadd9………….Dsus2…….
किन  ढुकढुकी  मात्रै  बढछ 
Dsus2………………………………………….
केहि  भन्दिउ  जस्तो  लाग्छ  
…….Cadd9………………….Dsus2…….
तर  मन मा  कुरा  लुकी  दिन्छ  
 
Dsus2………………………………………….
तिमी  सामू  जब  मेरो  हुन्छौ
………Cadd9………….Dsus2…….
किन  ढुकढुकी  मात्रै  बढछ 
Dsus2………………………………………….
केहि  भन्दिउ  जस्तो  लाग्छ  
…….Cadd9………………….Dsus2…….
तर  मन मा  कुरा  लुकी  दिन्छ  
 
Cadd9…………………………Dsus2………..
तिमी  को  हौ  बुझ्न  नै  गाह्रो  भो
Cadd9…………………………Dsus2………..
तिमीलाई  के  भनू  भन्न नै  सारो  भो
 
Dsus2………………. 
तिम्रो  नज़र  ले
Dsus2………………. 
मुस्कान  ले ,
Dsus2………………………..
मोहनी  तिम्रो  भाकाले
Cadd9…………G……Dsus2……..
मेरो  मनमा  हलचल  मचाउछ  
Cadd9…………G……Dsus2……..
मेरो  मनमा  हलचल  मचाउछ  
 
Dsus2…………………………..
तिमी  जिस्किदा  अनि  मस्किदा ,
Dsus2…………………………..
छिन्  छिन्  मै  रिसाउदा 
Cadd9………………G…………Dsus2……..
मेरो  मन  मा  खुल्दुली  हुन्छ
Cadd9………………G…………Dsus2……..
मेरो  मन  मा  खुल्दुली  हुन्छ
 
Cadd9…………………………Dsus2………..
तिमी  को  हौ  बुझ्न  नै  गाह्रो  भो
Cadd9…………………………Dsus2………..
तिमीलाई  के  भनू  भन्न नै  सारो  भो
 
Cadd9…………………………Dsus2………..
तिमी  को  हौ  बुझ्न  नै  गाह्रो  भो
Cadd9…………………………Dsus2………..
तिमीलाई  के  भनू  भन्न नै  सारो  भो

Lyrics and Chords

Dsus2………………. 
Timro nazar le
Dsus2………………. 
muskan le,
Dsus2………………………..
mohani, timro bhakale
Cadd9………………G…………Dsus2……..
Mero maan ma halchal machaucha
Cadd9………………G…………Dsus2……..
Mero maan ma halchal machaucha
 
Dsus2…………………………..
Timi jiskida ani maskida,
Dsus2…………………………..
chin chin mai risauda
Cadd9………………G…………Dsus2……..
Mero maan ma khulduli huncha
Cadd9………………G…………Dsus2……..
Mero maan ma khulduli huncha
 
Cadd9…………………………Dsus2………..
Timi ko hau bujhna nai garo bho
Cadd9…………………………Dsus2………..
Timilai ke bhanu bhananai saro bho
 
Dsus2………………………………………….
Timi aru sanga maskera hidda
………….Cadd9………………….Dsus2…….
manma nanathari kura kheldacha
Dsus2………………………………………….
Timro barnan garda kasaile,
…….Cadd9………Dsus2…….
kina gaurav malai huncha
 
Dsus2………………………………………….
Timi aru sanga maskera hidda
………….Cadd9………………….Dsus2…….
manma nanathari kura kheldacha
Dsus2………………………………………….
Timro barnan garda kasaile,
…….Cadd9………Dsus2…….
kina gaurav malai huncha
 
Cadd9…………………………Dsus2………..
Timi ko hau bujhna nai garo bho
Cadd9…………………………Dsus2………..
Timilai ke bhanu bhananai saro bho
 
Dsus2………………………………………….
Timi saamu jaba mero hunchau
………….Cadd9………………….Dsus2…….
Kina dhukdhuki matrai badchha
Dsus2………………………………………….
Kehi vandiu jasto lagchha
…….Cadd9………………….Dsus2…….
Tara maan ma kura luki dinchha
 
Dsus2………………………………………….
Timi saamu jaba mero hunchau
………….Cadd9………………….Dsus2…….
Kina dhukdhuki matrai badchha
Dsus2………………………………………….
Kehi vandiu jasto lagchha
…….Cadd9………………….Dsus2…….
Tara maan ma kura luki dinchha
 
Cadd9…………………………Dsus2………..
Timi ko hau bujhna nai garo bho
Cadd9…………………………Dsus2………..
Timilai ke bhanu bhananai saro bho
 
Dsus2………………. 
Timro nazar le
Dsus2………………. 
muskan le,
Dsus2………………………..
mohani, timro bhakale
Cadd9………………G…………Dsus2……..
Mero maan ma halchal machaucha
Cadd9………………G…………Dsus2……..
Mero maan ma halchal machaucha
 
Dsus2…………………………..
Timi jiskida ani maskida,
Dsus2…………………………..
chin chin mai risauda
Cadd9………………G…………Dsus2……..
Mero maan ma khulduli huncha
Cadd9………………G…………Dsus2……..
Mero maan ma khulduli huncha
 
Cadd9…………………………Dsus2………..
Timi ko hau bujhna nai garo bho
Cadd9…………………………Dsus2………..
Timilai ke bhanu bhananai saro bho
 
Cadd9…………………………Dsus2………..
Timi ko hau bujhna nai garo bho
Cadd9…………………………Dsus2………..
Timilai ke bhanu bhananai saro bho
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: