• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Aastha Band Birsana Sakina

Byadmin.amrit

Aug 12, 2020
Title: Birsana Sakina
Artist: Aastha Band
Chords used: Bm, G, D, A

Lyrics and Chords

Bm………..G……………………..
बिर्सन  सकिन  ती  दिन  हरु 
D………………A………….
सम्झेर  ल्याईदिदा
Bm………..G……………………..
बितेका  ती  पल  हरु  
D………………A………….
मनमा  आइदिंदा
 
Bm……………G……………………D………A………….
रसाइ  दिन्छ आँखा  मेरो  रोइदिञ्छ  मन
Bm……………G……………………D………A………….
रसाइ  दिन्छ आँखा  मेरो  रोइदिञ्छ  मन
 
Bm………..G……………………..
बिर्सन  सकिन  ती  दिन  हरु  ओह  हो  …
 
Bm……G………D………A………….
विश्वास  गर्दा  धोका  पाए  
Bm……….G……….…D…………A………….
हाँशो  खोज्दा  हा  हा  रोदन  भेटे
Bm……G………D………A………….
विश्वास  गर्दा  धोका  पाए  
Bm……….G……….…D…………A………….
हाँशो  खोज्दा  हा  हा  रोदन  भेटे
 
Bm……G………D………A………….
सम्झेर पनि  के  रहेछ  र 
Bm……G………D………A………….
दोषी  आफ़ु  रहेछु  म
 
Bm………..G……………………..
बिर्सन  सकिन  ती  दिन  हरु 
D………………A………….
सम्झेर  ल्याईदिदा
Bm………..G……………………..
बितेका  ती  पल  हरु  
D………………A………….
मनमा  आइदिंदा
 
Bm……………G……………………D………A………….
रसाइ  दिन्छ आँखा  मेरो  रोइदिञ्छ  मन
Bm……………G……………………D………A………….
रसाइ  दिन्छ आँखा  मेरो  रोइदिञ्छ  मन
 
Bm………..G……………………..
बिर्सन  सकिन  ती  दिन  हरु  ओह  हो  …
 
Bm……….G……….…D…………A………….
सायद  दोषी  म  आफै  थिएँ  यो  खेल  म
Bm……….G……….…D…………A………….
भूल  भए  माफ़  गरि  देउ  ए  माया
Bm……….G……….…D…………A………….
सायद  दोषी  म  आफै  थिएँ  यो  खेल  म
Bm……….G……….…D…………A………….
भूल  भए  माफ़  गरि  देउ  ए  माया
 
Bm……G………D………A………….
जाँदै  छु  टाढा टाढा आज
Bm……G………D………A………….
सारा अतित लाई  भुली  कन
 
Bm………..G……………………..
बिर्सन  सकिन  ती  दिन  हरु 
D………………A………….
सम्झेर  ल्याईदिदा
Bm………..G……………………..
बितेका  ती  पल  हरु  
D………………A………….
मनमा  आइदिंदा
 
Bm……………G……………………D………A………….
रसाइ  दिन्छ आँखा  मेरो  रोइदिञ्छ  मन
Bm……………G……………………D………A………….
रसाइ  दिन्छ आँखा  मेरो  रोइदिञ्छ  मन
 
Bm………..G……………………..
बिर्सन  सकिन  ती  दिन  हरु  ओह  हो  …

Lyrics and Chords

Bm………..G……………………..
Birsana sakina ti din haru
D………………A………….
samjhera lyaidinda
Bm………..G……………………..
Biteka ti pal haru
D………………A………….
manma aaidinda
 
Bm……………G……………………D………A………….
Rasaidincha aankhamero roidincha man
Bm……………G……………………D………A………….
Rasaidincha aankhamero roidincha man
 
Bm………..G……………………..
Birsana sikina ti din haru oh oh…
 
Bm……G………D………A………….
Biswas garda dokha paaye
Bm……….G……….…D…………A………….
hansho khojda ha ha rodana bhete
Bm……G………D………A………….
Biswas garda dokha paaye
Bm……….G……….…D…………A………….
hansho khojda ha ha rodana bhete
 
Bm……G………D………A………….
samnhera pani k rahecha ra
Bm……G………D………A………….
doshi aafu rahechu ma
 
Bm………..G……………………..
Birsana sakina ti din haru
D………………A………….
samjhera lyaidinda
Bm………..G……………………..
Biteka ti pal haru
D………………A………….
manma aaidinda
 
Bm……………G……………………D………A………….
Rasaidincha aankhamero roidincha man
Bm……………G……………………D………A………….
Rasaidincha aankhamero roidincha man
 
Bm………..G……………………..
Birsana sikina ti din haru oh oh…
 
Bm……….G……….…D…………A………….
Saayad doshi ma aafai thiyen yo khel ma
Bm……….G……….…D…………A………….
Bhula bhaye maafa gari deu ae maya
Bm……….G……….…D…………A………….
Saayad doshi ma aafai thiyen yo khel ma
Bm……….G……….…D…………A………….
Bhula bhaye maafa gari deu ae maya
 
Bm……G………D………A………….
Jandai chhu tadha tadha aaja
Bm……G………D………A………….
Sara aatithlai bhuli kana
 
Bm………..G……………………..
Birsana sakina ti din haru
D………………A………….
samjhera lyaidinda
Bm………..G……………………..
Biteka ti pal haru
D………………A………….
manma aaidinda
 
Bm……………G……………………D………A………….
Rasaidincha aankhamero roidincha man
Bm……………G……………………D………A………….
Rasaidincha aankhamero roidincha man
 
Bm………..G……………………..
Birsana sikina ti din haru oh oh…
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: