• Mon. Jun 14th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Bhanchu aaja man ka kura; Sugam Pokhrel, Anju Panta Lyrics and chords

Byadmin.amrit

Aug 9, 2020
Title: Bhanchhu aaja man ka kura
Artist: Anju Panta, Sugam Pokharel
Chords used: Put capo on first fret and play these chords. C, Am, F. If you do not have capo, then play these chords instead. C=C#, Am=A#m, F=F#.

Lyrics and Chords

C………………………Am…………
भन्छु  आज  मनका  कुरा  
F………………….C…………………..
सुन्छौ  भने  तिमी
C………………………Am…………
जुनी  जुनी  सम्म  मेरै ..
F………………….C…………………..
हुन्छौ  भन  तिमी
 
हम  ..
C………………………Am…………
भन्छु  आज  मनका  कुरा  
F………………….C…………………..
सुन्छौ  भने  तिमी
C………………………Am…………
जुनी  जुनी  सम्म  मेरै ..
F………………….C…………………..
हुन्छौ  भन  तिमी
 
C……………………..Am……….
जिन्दगी  को  कुनै  मोडमा     
F…………………..G…………….
रुनु  पर्यो  भने
C………………..Am……….
आफ्नै  सम्झी  परेली  
F………………….C……………….
छुन्छौ भने  तिमी
 
हम  ..
C………………..Am……….
आफ्नै  सम्झी  परेली  
F………………….C……………….
छुन्छौ भने  तिमी
 
C………………………Am…………
भन्छु  आज  मनका  कुरा  
F………………….C…………………..
हम  .. हम  .. हम  .. हम  ..
 
C……………………..Am……….
तिम्रो  साथमा  भए  हास्न
F…………………..G…………….
सजिलो  हुन्छ   मलाई
C………………..Am……….
भविष्य  सम्झीएर   बाच्न
F………………….C……………….
सजिलो  हुन्छ   मलाई
 
हम  ..
C……………………..Am……….
तिम्रो  साथमा  भए  हास्न
F…………………..G…………….
सजिलो  हुन्छ   मलाई
C………………..Am……….
भविष्य  सम्झीएर   बाच्न
F………………….C……………….
सजिलो  हुन्छ   मलाई
 
C………………………Am…………
मेरो  खुसी  सबै  नै  तिमीलाई दिन्छु
F………………….C…………………..
मेरो  हुन्छौ  भने  तिमी
C………………………Am…………
ती  हातले  यी  परेली
F………………….C…………………..
छुन्छौ भने  तिमी
 
हम  ..
C………………..Am……….
आफ्नै  सम्झी  परेली  
F………………….C……………….
छुन्छौ भने  तिमी
 
C………………………Am…………
भन्छु  आज  मनका  कुरा  
F………………….C…………………..
सुन्छौ  भने  तिमी
 
C……………………..Am……….
तिमी  बाहेक  अरु  छैन  
F…………………..G…………….
जीवनमा  ठुलो  कुरा
C………………..Am……….
तिमी  भए  सबै  पुरा
F………………….C……………….
हुदैन  केहि  अधुरा
 
C……………………..Am……….
तिमी  बाहेक  अरु  छैन  
F…………………..G…………….
जीवनमा  ठुलो  कुरा
C………………..Am……….
तिमी  भए  सबै  पुरा
F………………….C……………….
हुदैन  केहि  अधुरा
 
C…………………………Am…………….
सुम्पी  दिन्छु  तिमीलाई  जिन्दगि  नै  
F………………….C…………………..
मेरो  हुन्छौ  भने  तिमी
C………………………Am…………
ती  हातले  यी  परेली
F………………….C…………………..
छुन्छौ भने  तिमी
 
हम  ..
C………………..Am……….
आफ्नै  सम्झी  परेली  
F………………….C……………….
छुन्छौ भने  तिमी
 
C………………………Am…………
भन्छु  आज  मनका  कुरा  
F………………….C…………………..
सुन्छौ  भने  तिमी
C………………………Am…………
जुनी  जुनी  सम्म  मेरै ..
F………………….C…………………..
हुन्छौ  भने  तिमी

Lyrics and Chords

C………………………Am…………
Bhanchhu aaja manka kura
F………………….C…………………..
Sunchau bhane timi
C………………………Am…………
Juni juni samma merai..
F………………….C…………………..
Hunchhau bhana timi
 
Hmm..
C………………………Am…………
Bhanchhu aaja manka kura
F………………….C…………………..
Sunchau bhane timi
C………………………Am…………
Juni juni samma merai..
F………………….C…………………..
Hunchhau bhana timi
 
C……………………..Am……….
Jindagi ko kunai moadma
F…………………..G…………….
runu paryo bhane
C………………..Am……….
Afnai samji pareli
F………………….C……………….
chunchau vane timi
 
Hmmm.
C………………..Am……….
Afnai samji pareli
F………………….C……………….
chunchau vane timi
 
C………………………Am…………
Bhanchhu aaja manka kura
F………………….C…………………..
Hmmm. hammmmm…….
 
C……………………..Am……….
Timro sathma vaye hasnaaaa
F…………………..G…………….
Sajilo hunchha malai
C………………..Am……….
Bhavishya samjiyera bachna
F………………….C……………….
Sajhilo hunchha malai
 
Hmm…
C……………………..Am……….
Timro sathma vaye hasnaaaa
F…………………..G…………….
Sajilo hunchha malai
C………………..Am……….
Bhavishya samjiyera bachna
F………………….C……………….
Sajhilo hunchha malai
 
C………………………Am…………
Mero khusi sabai nai timlai dinchhu
F………………….C…………………..
Mero hunchhau bhana timi
C………………………Am…………
Ti haatle ye pareli
F………………….C…………………..
Chunchhau bhana timi
 
Hmmm…
C………………..Am……….
Afnai samji pareli
F………………….C……………….
chunchau vane timi
 
C………………………Am…………
Bhanchhu aaja manka kura
F………………….C…………………..
Sunchau bhane timi
 
C……………………..Am……….
Timi bahek aaru chhaina
F…………………..G…………….
Jevanama thulo kura
C………………..Am……….
Timi bhaye sabai pura
F………………….C……………….
Hudaina kehi aadhura
 
C……………………..Am……….
Timi bahek aaru chhaina
F…………………..G…………….
Jevanama thulo kura
C………………..Am……….
Timi bhaye sabai pura
F………………….C……………….
Hudaina kehi aadhura
 
C…………………………Am…………….
Sumpi dinchhu timilai jindagi nai
F………………….C…………………..
Mero hunchhau bhana timi
C………………………Am…………
Ti haatle ye pareli
F………………….C…………………..
Chunchhau bhana timi
 
Hmmm…
C………………..Am……….
Afnai samji pareli
F………………….C……………….
chunchau vane timi
 
C………………………Am…………
Bhanchhu aaja manka kura
F………………….C…………………..
Sunchau bhane timi
C………………………Am…………
Juni juni samma merai..
F………………….C…………………..
Hunchhau bhana timi
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: