• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Danny Denzongpa Rato rani Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 7, 2020
Title: Rato rani
Artist: Danny Denzongpa 
Chords used: G, Em, Am, D

Lyrics and Chords

G…………………………Em……….
रातो  रानी  फूले  झैँ  साँझ मा  
G…………………………Em……….
रातो  रानी  फूले  झैँ  साँझ मा  
G…………………………Em……….
तिमी  फूल्यौ कलेजी  माझ   मा
 
Am……………..
मन   को  रहर
 
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  
 
G…………………………Em……….
रातो  रानी  फूले  झैँ  साँझ मा  
G…………………………Em……….
रातो  रानी  फूले  झैँ  साँझ मा  
G…………………………Em……….
तिमी  फूल्यौ कलेजी  माझ   मा
 
Am……………..
मन   को  रहर
 
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  
 
G……………………………………….Am…
सिन्दुर  दिउला  पोते  दिउला  माया  भाकेर
D……………………………………….D……………
चन्द्र  जस्तो  तिम्रो  मुहार  दिल  मा  राखेर  
G……………………………………….Am…
सिन्दुर  दिउला  पोते  दिउला  माया  भाकेर
D……………………………………….D……………
चन्द्र  जस्तो  तिम्रो  मुहार  दिल  मा  राखेर  
 
G……………………….Em……..
म  त  आएँ  माया  लाई  सम्झेर
G……………………….Em……..
माया  लाईदेउ  तिम्रै  हु  भनेर
 
Am……………..
मन   को  रहर
 
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  
 
G…………………………Em……….
रातो  रानी  फूले  झैँ  साँझ मा  
G…………………………Em……….
रातो  रानी  फूले  झैँ  साँझ मा  
G…………………………Em……….
तिमी  फूल्यौ कलेजी  माझ   मा
 
Am……………..
मन   को  रहर
 
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  
 
G……………………………………….Am…
लाली गुराँस  बनै  भरि  बनै  रमाइलो
D……………………………………….D……………
तिमी  पाए  जिन्दगी  मा  मनै  रमाइलो  
G……………………………………….Am…
लाली गुराँस  बनै  भरि  बनै  रमाइलो
D……………………………………….D……………
तिमी  पाए  जिन्दगी  मा  मनै  रमाइलो  
 
G……………………….Em……..
म  त  आको  नौ  डाँडा  काटेर
G……………………….Em……..
कान्छी  तिमीलाई  मोटर  मा  राखेर
 
Am……………..
मन   को  रहर
 
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  
 
G…………………………Em……….
रातो  रानी  फूले  झैँ  साँझ मा  
G…………………………Em……….
रातो  रानी  फूले  झैँ  साँझ मा  
G…………………………Em……….
तिमी  फूल्यौ कलेजी  माझ   मा
 
Am……………..
मन   को  रहर
 
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  
 
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  
G……………………………………D…………..
कान्छी  लाई  घुमाउने  काठमाडौँ  सहर  

Lyrics and Chords

G…………………………Em……….
Rato rani fule jhai sajha ma
G…………………………Em……….
Rato rani fule jhai sajha ma
G…………………………Em……….
timi fulyau kaleji majha ma
 
Am……………..
mann ko rahar
 
G……………………………………D…………..
kanchi lai ghumaune kathmandu sahar
G……………………………………D…………..
kanchi lai ghumaune kathmandu sahar
 
G…………………………Em……….
Rato rani fule jhai sajha ma
G…………………………Em……….
Rato rani fule jhai sajha ma
G…………………………Em……….
timi fulyau kaleji majha ma
 
Am……………..
mann ko rahar
 
G……………………………………D…………..
kanchi lai ghumaune kathmandu sahar
G……………………………………D…………..
kanchi lai ghumaune kathmandu sahar
 
G……………………………………….Am…
sindur diula pote diula maya bhakera
D……………………………………….D……………
chandra jasto timro muhar dil ma rakher
G……………………………………….Am…
sindur diula pote diula maya bhakera
D……………………………………….D……………
chandra jasto timro muhar dil ma rakher
 
G……………………….Em……..
ma ta aayein maya lai samjhera
G……………………….Em……..
maya laedeu timrai hu bhanera
 
Am……………..
mann ko rahar
 
G……………………………………D…………..
kanchi lai ghumaune kathmandu sahar
G……………………………………D…………..
kanchi lai ghumaune kathmandu sahar
 
G…………………………Em……….
Rato rani fule jhai sajha ma
G…………………………Em……….
Rato rani fule jhai sajha ma
G…………………………Em……….
timi fulyau kaleji majha ma
 
Am……………..
mann ko rahar
 
G……………………………………D…………..
kanchi lai ghumaune kathmandu sahar
G……………………………………D…………..
kanchi lai ghumaune kathmandu sahar
 
G……………………………………….Am…
laliguras banai bhari banai ramailo
D……………………………………….D……………
timi paye zindagi ma manai ramailo
G……………………………………….Am…
laliguras banai bhari banai ramailo
D……………………………………….D……………
timi paye zindagi ma manai ramailo
 
G……………………….Em……..
ma ta aako nau danda katera
G……………………….Em……..
kanchi timilai motar ma rakhera
 
Am……………….
mann ko rahara
 
G……………………………………D…………..
kanchi lai ghumaune kathmandu sahar
G……………………………………D…………..
kanchi lai ghumaune kathmandu sahar
 
G…………………………Em……….
Rato rani fule jhai sajha ma
G…………………………Em……….
Rato rani fule jhai sajha ma
G…………………………Em……….
timi fulyau kaleji majha ma
 
Am……………..
mann ko rahar
 
G……………………………………D…………..
kanchi lai ghumaune kathmandu sahar
G……………………………………D…………..
kanchi lai ghumaune kathmandu sahar
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: