• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Nepathya Bheda ko oon jasto Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 6, 2020
Title: Bheda ko oon jasto
Artist: Nepathya
Chords used: Bm, E, D

Lyrics and Chords

Bm………………………………
ओहो   ओहो   हो ..
Bm………………………………
ओहो   ओहो   हो ..
 
Bm………………………………
आकाश  बाट  के  उडी  आयो
Bm………………………………
आकाश  बाट  के  उडी  आयो
Bm…………………E…………
भेडा  को  उन  जस्तो  हो  हो
Bm……………………………D….E…..
भेडा  को  उन  जस्तो …………….
 
Bm…………………E…………
भेडा  को  उन  जस्तो  हो  हो
Bm……………………………
भेडा  को  उन  जस्तो
 
Bm………………………………………..
माया  को  फोटो  मै  खिची  लान्छ
Bm………………………………………..
माया  को  फोटो  मै  खिची  लान्छ
Bm…………………E…………
पुर्नेको  जून  जस्तो  हो  हो
Bm……………………………D….E…..
पुर्नेको  जून  जस्तो …………….
 
Bm…………………E…………
पुर्नेको  जून  जस्तो  हो  हो
Bm……………………………
पुर्नेको  जून  जस्तो
 
Bm………………………………
ओहो   ओहो   हो ..
Bm………………………………
ओहो   ओहो   हो ..
 
Bm……………………………………
हिउँ  को  धर्सो  पग्लेर  आयो
Bm……………………………………
हिउँ  को  धर्सो  पग्लेर  आयो
Bm…………………E…………
चौरी  को  दुध  जस्तो  हो  हो
Bm……………………………D….E…..
चौरी  को  दुध  जस्तो……..
 
Bm……………………E…………
चौरी  को  दुध  जस्तो  हो  हो
Bm……………………………
चौरी  को  दुध  जस्तो 
 
Bm……………………………………
आज  को  साइत  मै  बहि  आउछु
Bm……………………………………
आज  को  साइत  मै  बहि  आउछु
Bm…………………E…………
झुल्के  को  घाम  जस्तो  हो  हो
Bm……………………………D….E…..
झुल्के  को  घाम  जस्तो ……….
 
Bm…………………E…………
झुल्के  को  घाम  जस्तो  हो  हो
Bm……………………………
झुल्के  को  घाम  जस्तो
 
Bm………………………………
ओहो   ओहो   हो ..
Bm………………………………
ओहो   ओहो   हो ..
 
Bm………………………………
डाँफेले  बच्चा कोरली  ल्यायो
Bm………………………………
डाँफेले  बच्चा कोरली  ल्यायो
Bm…………………E…………
बुकी  को  फुल  जस्तो  हो  हो
Bm……………………D….E…..
बुकी  को  फुल  जस्तो………..
 
Bm…………………E…………
बुकी  को  फुल  जस्तो  हो  हो
Bm……………………………
बुकी  को  फुल  जस्तो
 
Bm……………………………………………….
ढुंगामा  मुर्ति  मै  खोपी  लान्छ 
Bm……………………………………………….
ढुंगामा  मुर्ति  मै  खोपी  लान्छ 
Bm…………………E…………
तिम्रै  रुप  जस्तो  हो  हो
Bm……………………D….E…..
तिम्रै  रुप  जस्तो ………
 
Bm…………………E…………
तिम्रै  रुप  जस्तो  हो  हो
Bm……………………………
तिम्रै  रुप  जस्तो
 
Bm………………………………
ओहो   ओहो   हो ..
Bm………………………………
ओहो   ओहो   हो ..
Bm………………………………
ओहो   ओहो   हो ..
Bm………………………………
ओहो   ओहो   हो ..

Lyrics and Chords

Bm…………………………..
Oh oh ho..Oh oh ho..
 
Bm………………………………
Aakash bata ke udi aayo
Bm………………………………
Aakash bata ke udi aayo
Bm…………………E…………
Bheda ko unn jasto ho ho
Bm……………………………D….E…..
Bheda ko unna jasato…………….
 
Bm…………………E…………
Bheda ko unn jasto ho ho
Bm……………………………
Bheda ko unna jasato
 
Bm………………………………………..
Maya ko photo mai khichi lancha
Bm………………………………………..
Maya ko photo mai khichi lancha
Bm…………………E…………
Purneko jun jasto ho ho
Bm……………………………D….E…..
Purneko juna jasato…………….
 
Bm…………………E…………
Purneko juna jasato ho ho ho..
Bm……………………………
Purneko juna jasato
 
Bm…………………………
Oh oh ho..Oh oh ho..
 
Bm……………………………………
Hiun ko dharso paglera aayo
Bm……………………………………
Hiun ko dharso paglera aayo
Bm…………………E…………
Chauri ko dudh jasto ho ho
Bm……………………………D….E…..
Chauri ko dudha jasato……..
 
Bm……………………E…………
Chauri ko dudha jasato ho ho ho
Bm……………………………
Chauri ko dudha jasato
 
Bm……………………………………
Aaja ko saait mai bahi aauchu
Bm……………………………………
Aaja ko saait mai bahi aauchu
Bm…………………E…………
Jhulke ko gham jasto ho ho
Bm……………………………D….E…..
Jhulke ko ghama jasato……….
 
Bm…………………E…………
Jhulke ko ghama jasato ho ho ho
Bm……………………………
Jhulke ko ghama jasato
 
Bm…………………………..
Oh oh ho..Oh oh ho..
 
Bm………………………………
Dafele bacha korali lyayo
Bm………………………………
Dafele bacha korali lyayo
Bm…………………E…………
Buki ko ful jasto ho ho
Bm……………………D….E…..
Buki ko fula jasato………..
 
Bm…………………E…………
Bukiko ful jasto ho ho ho
Bm……………………………
Buki ko fula jasato
 
Bm……………………………………………….
Dhungama murti mai khopi lanchha
Bm……………………………………………….
Dhungama murti mai khopi lanchha
Bm…………………E…………
Timrai rup jasato ho ho
Bm……………………D….E…..
Timrai rup jasato………
 
Bm…………………E…………
Timrai rup jasto ho ho ho
Bm……………………………
Timrai rup jasato
 
Bm…………………………..
Oh oh ho..Oh oh ho..
Bm…………………………..
Oh oh ho..Oh oh ho..
Bm…………………………..
Oh oh ho..Oh oh ho..
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: