• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Danny Denzogpa Hiu Bhanda Chiso Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 4, 2020
Title: Hiu bhanda chiso
Artist: Danny Denzongpa
Chords used: Cm, E♭, B♭, Gm, F

Lyrics and Chords

Cm………………………..
हिउँ  भन्दा  चिसो
B♭……………………
आगो  भन्दा  तातो
Gm…………….E♭………….
तिम्रो  हाम्रो  साइनो  रैछ  
B♭………………..Cm……………….
रगत  भन्दा  रातो  हो  हो  
Gm…………….E♭………….
तिम्रो  हाम्रो  साइनो  रैछ  
B♭………………..Cm……………….
रगत  भन्दा  रातो    
Cm………………………………
हिउँ  भन्दा  चिसो
 
Cm………………………………………………………..
यो  साइनोले  मुटुमा  लै लै  गाडी  सक्यो  जरो
Cm………………………………………………………..
यो  साइनोले  मुटुमा  लै लै  गाडी  सक्यो  जरो
F………………………………….Gm………………………
रातमा  पनि  दिन  मा  पनि आइरहन्छ झझल्को
F………………………………….Gm………………………
रातमा  पनि  दिन  मा  पनि आइरहन्छ झझल्को
E♭….F……..Gm….B♭….Cm…………..
आइरहन्छ झझल्को
 
Cm………………………..
हिउँ  भन्दा  चिसो
B♭……………………
आगो  भन्दा  तातो
Gm…………….E♭………….
तिम्रो  हाम्रो  साइनो  रैछ  
B♭………………..Cm……………….
रगत  भन्दा  रातो  हो  हो  
Gm…………….E♭………….
तिम्रो  हाम्रो  साइनो  रैछ  
B♭………………..Cm……………….
रगत  भन्दा  रातो    
Cm………………………………
हिउँ  भन्दा  चिसो
 
Cm………………………………………………………..
यो  साइनो  को  सम्झना  लै लै   बसेछ  आँखैमा
Cm………………………………………………………..
यो  साइनो  को  सम्झना  लै लै   बसेछ  आँखैमा
F………………………………….Gm………………………
पारी  बाट  गाउला  गीत  प्रिती  को  भाकैमा
F………………………………….Gm………………………
पारी  बाट  गाउला  गीत  प्रिती  को  भाकैमा
E♭….F……Gm….B♭….Cm…………..
प्रिती  को  भाकैमा
 
Cm………………………..
हिउँ  भन्दा  चिसो
B♭……………………
आगो  भन्दा  तातो
Gm…………….E♭………….
तिम्रो  हाम्रो  साइनो  रैछ  
B♭………………..Cm……………….
रगत  भन्दा  रातो  हो  हो  
Gm…………….E♭………….
तिम्रो  हाम्रो  साइनो  रैछ  
B♭………………..Cm……………….
रगत  भन्दा  रातो    
Cm………………………………
हिउँ  भन्दा  चिसो
 
Cm………………………………………………………..
कन्चनजंगा  हिमाल  लै लै  डाँडा  पारी  पारी
Cm………………………………………………………..
कन्चनजंगा  हिमाल  लै लै  डाँडा  पारी  पारी
F………………………………….Gm………………………
चार  जात  छत्तीस  बर्ण  एउटा  फूल  बारी
F………………………………….Gm………………………
चार  जात  छत्तीस  बर्ण  एउटा  फूल  बारी
E♭….F……..Gm….B♭….Cm…………..
एउटा  फूल  बारी
 
Cm………………………..
हिउँ  भन्दा  चिसो
B♭……………………
आगो  भन्दा  तातो
Gm…………….E♭………….
तिम्रो  हाम्रो  साइनो  रैछ  
B♭………………..Cm……………….
रगत  भन्दा  रातो  हो  हो  
Gm…………….E♭………….
तिम्रो  हाम्रो  साइनो  रैछ  
B♭………………..Cm……………….
रगत  भन्दा  रातो    
Cm………………………………
हिउँ  भन्दा  चिसो
 
Cm……………………………… Cm………………………..
हिउँ  भन्दा  चिसो
B♭……………………
आगो  भन्दा  तातो
Gm…………….E♭………….
तिम्रो  हाम्रो  साइनो  रैछ  
B♭………………..Cm……………….
रगत  भन्दा  रातो  हो  हो  
Gm…………….E♭………….
तिम्रो  हाम्रो  साइनो  रैछ  
B♭………………..Cm……………….
रगत  भन्दा  रातो    
Cm………………………………
हिउँ  भन्दा  चिसो

Lyrics and Chords

Cm………………………..
Hiun bhanda chiso
B♭……………………
Aago bhanda tato
Gm…………….E♭………….
Timro hamro saino raicha
B♭………………..Cm……………….
Ragat bhanda rato ho ho ho
Gm…………….E♭………….
Timro hamro saino raicha
B♭………………..Cm……………….
Ragat bhanda rato
Cm………………………………
Hiun bhanda chiso
 
Cm………………………………………………………..
Yo sainole mutuma lailai gadi sakyo jaro
Cm………………………………………………………..
Yo sainole mutuma lailai gadi sakyo jaro
F………………………………….Gm………………………
Ratma pani din ma pani aairancha jhajhalko
F………………………………….Gm………………………
Ratma pani din ma pani aairancha jhajhalko
E♭….F……..Gm….B♭….Cm…………..
airancha jhajhalko ho ho
 
Cm………………………..
Hiun bhanda chiso
B♭……………………
Aago bhanda tato
Gm…………….E♭………….
Timro hamro saino raicha
B♭………………..Cm……………….
Ragat bhanda rato ho ho ho
Gm…………….E♭………….
Timro hamro saino raicha
B♭………………..Cm……………….
Ragat bhanda rato
Cm………………………………
Hiun bhanda chiso
 
Cm………………………………………………………..
Yo saino ko samjhana lailai basecha aankhaima
Cm………………………………………………………..
Yo saino ko samjhana lailai basecha aankhaima
F………………………………….Gm………………………
Pari baata gaunla geeta priti ko bhaakaima
F………………………………….Gm………………………
Pari baata gaunla geeta priti ko bhaakaima
E♭….F……Gm….B♭….Cm…………..
Priti ko bhaakaima
 
Cm………………………..
Hiun bhanda chiso
B♭……………………
Aago bhanda tato
Gm…………….E♭………….
Timro hamro saino raicha
B♭………………..Cm……………….
Ragat bhanda rato ho ho ho
Gm…………….E♭………….
Timro hamro saino raicha
B♭………………..Cm……………….
Ragat bhanda rato
Cm………………………………
Hiun bhanda chiso
 
Cm………………………………………………………..
Kanchan janga himal lailai danda pari pari
Cm………………………………………………………..
Kanchan janga himal lailai danda pari pari
F………………………………….Gm………………………
Char jaat chattis barna euta phool baari
F………………………………….Gm………………………
Char jaat chattis barna euta phool baari
E♭….F……..Gm….B♭….Cm…………..
Eutai phool baari
 
Cm………………………..
Hiun bhanda chiso
B♭……………………
Aago bhanda tato
Gm…………….E♭………….
Timro hamro saino raicha
B♭………………..Cm……………….
Ragat bhanda rato ho ho ho
Gm…………….E♭………….
Timro hamro saino raicha
B♭………………..Cm……………….
Ragat bhanda rato
Cm………………………………
Hiun bhanda chiso
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: