• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Damber Nepali Aaja akash ma euta tara Lyrics and chords

Byadmin.amrit

Aug 3, 2020
Title: Aaja akash ma 
Artist: Dambar Nepali 
Chords used: Am, G, Dm, F

Lyrics and Chords

Am……………………………………G…..
आज  आकाश  मा  एउटा  तारा  देखिन
Am……………………………………G…..
हृदय  को  तिम्रो  नाम  किन  मैले  मेटिन
Am…………………Dm……………………..G….
त्यसैले बोल्छ  मा  चाहिने  तिम्रो  तस्बीर*
………………F……………
मैले  कहिले  टेकिन   
 
Am……………………………………G…..
आज  आकाश  मा  एउटा  तारा  देखिन
Am……………………………………G…..
हृदय  को  तिम्रो  नाम  किन  मैले  मेटिन
Am…………………Dm……………………..G….
त्यसैले बोल्छ  मा  चाहिने  तिम्रो  तस्बीर*
………………F……………
मैले  कहिले  टेकिन   
 
Am……………………………………G…….
यही  धर्ती  मा  बाच्नु  छ  तिमीले
Am……………………………………G…….
मेरो  सफलता  हेर्नु  छ  तिमीले
Am……………………………………G…….
मै  मात्र  पारी  भन्ने  ठानेछौ
Am……………………………………G…….
क्षणिक स्वार्थ  मा  बाच्न  जानेछौ
 
 
Am……………………………………G…..
धेरै  रात  बिते  सपनी  मा  देखिन
Am……………………………………G…..
हृदय  को  तिम्रो  नाम  किन  मैले  मेटिन
Am…………………Dm……………………..G….
त्यसैले बोल्छ  मा  चाहिने  तिम्रो  तस्बीर*
………………F……………
मैले  कहिले  टेकिन   
 
Am……………………………………G…..
धेरै  रात  बिते  सपनी  मा  देखिन
Am……………………………………G…..
हृदय  को  तिम्रो  नाम  किन  मैले  मेटिन
Am…………………Dm……………………..G….
त्यसैले बोल्छ  मा  चाहिने  तिम्रो  तस्बीर*
………………F……………
मैले  कहिले  टेकिन   
 
Am……………………………………G…….
यो  संसार  मा  धेरै  जान्नु  छ  तिमीले
Am……………………………………G…….
असल  मानिस  लाई  छान्नु  छ  तिमीले
Am……………………………………G…….
मेरा  गीत  हरु  सुन्नु  छ  तिमीले
Am……………………………………G…….
माया  को  अर्थ  बुझ्नु छ तिमीले
 
Am……………………………………G…..
धेरै  भइ  सक्यो  तिमीलाई  भेटिन
Am……………………………………G…..
हृदय  को  तिम्रो  नाम  किन  मैले  मेटिन
Am…………………Dm……………………..G….
त्यसैले बोल्छ  मा  चाहिने  तिम्रो  तस्बीर*
………………F……………
मैले  कहिले  टेकिन   
 
Am……………………………………G…..
आज  आकाश  मा  एउटा  तारा  देखिन
Am……………………………………G…..
हृदय  को  तिम्रो  नाम  किन  मैले  मेटिन
Am…………………Dm……………………..G….
त्यसैले बोल्छ  मा  चाहिने  तिम्रो  तस्बीर*
………………F……………
मैले  कहिले  टेकिन   
त्यसैले बोल्छ  मा  चाहिने  तिम्रो  तस्बीर*

We are not sure this is lyrics. If you know, please help us to get accurate lyrics. Sorry for inconvenience.

Lyrics and Chords

Am……………………………………G…..
Aja aakash ma euta tara dekhina
Am……………………………………G…..
Hridya ko timro naam kina maile metina
Am…………………Dm……………………..G….
Tesaile bolcha ma chahine timro tasbir
………………F……………
Maile kahile tekina
 
Am……………………………………G…..
Aja aakash ma euta tara dekhina
Am……………………………………G…..
Hridya ko timro naam kina maile metina
Am…………………Dm……………………..G….
Tesaile bolcha ma chahine timro tasbir
………………F……………
Maile kahile tekina
 
Am……………………………………G…….
Yehi dharti ma baachnu cha timile
Am……………………………………G…….
Mero saphalta hernu cha timile
Am……………………………………G…….
Mai maatra pari bhanne thanechau
Am……………………………………G…….
Chyanik swaartha ma baachna janechau
 
Am……………………………………G…..
Dherai raat bite sapani ma dekhina
Am……………………………………G…..
Hridya ko timro naam kina maile metina
Am…………………Dm……………………..G….
Tesaile bolcha ma chahine timro tasbir
………………F……………
Maile kahile tekina
 
Am……………………………………G…..
Dherai raat bite sapani ma dekhina
Am……………………………………G…..
Hridya ko timro naam kina maile metina
Am…………………Dm……………………..G….
Tesaile bolcha ma chahine timro tasbir
………………F……………
Maile kahile tekina
 
Am……………………………………G…….
Yo sansar ma dherai jaannu cha timile
Am……………………………………G…….
Asal maanis lai chaannu cha timile
Am……………………………………G…….
Mera geet haru sunnu cha timile
Am……………………………………G…….
Maya ko artha bujnucha timile
 
Am……………………………………G…..
Dherai bhai sakyo timilai bhetina
Am……………………………………G…..
Hridya ko timro naam kina maile metina
Am…………………Dm……………………..G….
Tesaile bolcha ma chahine timro tasbir
………………F……………
Maile kahile tekina
 
Am……………………………………G…..
Aja aakash ma euta tara dekhina
Am……………………………………G…..
Hridya ko timro naam kina maile metina
Am…………………Dm……………………..G….
Tesaile bolcha ma chahine timro tasbir
………………F……………
Maile kahile tekina
Thank you so much for visiting us.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: