• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

1974 AD Nepali ho / jaso gara J gara Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 3, 2020
Title: Nepali Ho
Artist: 1974 AD
Chords used: C, Em, Am, F, Dm, G, 

Lyrics and Chords

C……………………Em……………Am………………………F……….Dm…………
जसो  गर  जे  भन  जता  सुकै  लैजाऊ  मलाई 
G………………….F…………….C……………..
यो  मन   त  मेरो  नेपाली  हो
C……………………Em……………Am………………………F……….Dm…………
जसो  गर  जे  भन  जता  सुकै  लैजाऊ  मलाई 
G………………….F…………….C……………..
यो  मन   त  मेरो  नेपाली  हो
 
Em………………………………Am……
मलाई  गर्व  छ  हाम्रो  पुर्खा  ले
F……………….G………..C…..
कति  व्यथा  हरु  सहेर
F……………….G………..C…..
कति  व्यथा  हरु  सहेर
Em………………G…………………..C……
इतिहास  मा  कथा  त  लेखेकै  छ
 
C……………………Em……………Am………………………F……….Dm…………
जसो  गर  जे  भन  जता  सुकै  लैजाऊ  मलाई 
G………………….F…………….C……………..
यो  मन   त  मेरो  नेपाली  हो
 
C……………………….Em……………….Am……….F……
न  नै  लडाइ  को  मैदान  बाट  भागी  दिन्छ
G………………………………………….C……………..
न  त  सुन  को  तराजु  मा  बिकी  दिन्छ
C……………………….Em……………….Am……….F……
न  नै  लडाइ  को  मैदान  बाट  भागी  दिन्छ
G………………………………………….C……………..
न  त  सुन  को  तराजु  मा  बिकी  दिन्छ
 
Em……………………………………..
आफ्नै  कर्म  मा  अटल  रहने
A……………………………………………
आफ्नै  पसिना  मा  विश्वास  राख्ने
G………………………….
यो  मन   त  मेरो 
C………………..
नेपाली  हो
 
C……………..Em……………….Am……….F……
न  नै  अरुको  भरोसा  मा  बाची  दिन्छ
G………………………………………….C……………..
न  त  आफ्नो  अधिकार लाई   लुट्न  दिन्छ
C……………..Em……………….Am……….F……
न  नै  अरुको  भरोसा  मा  बाची  दिन्छ
G………………………………………….C……………..
न  त  आफ्नो  अधिकार लाई   लुट्न  दिन्छ
 
Em…………………………………………………
हिमाल  झैँ  चम्किलो  सफा  छ  छाती
A………………………………………………………….
आकाश  झैँ  फिजिएको  विचार  छ  बिशाल
G………………………….
यो  मन   त  मेरो 
C………………..
नेपाली  हो
 
C……………………Em……………Am………………………F……….Dm…………
जसो  गर  जे  भन  जता  सुकै  लैजाऊ  मलाई 
G………………….F…………….C……………..
यो  मन   त  मेरो  नेपाली  हो
C……………………Em……………Am………………………F……….Dm…………
जसो  गर  जे  भन  जता  सुकै  लैजाऊ  मलाई 
G………………….F…………….C……………..
यो  मन   त  मेरो  नेपाली  हो
 
Em………………………………Am……
मलाई  गर्व  छ  हाम्रो  पुर्खा  ले
F……………….G………..C…..
कति  व्यथा  हरु  सहेर
F……………….G………..C…..
कति  व्यथा  हरु  सहेर
Em………………G…………………..C……
इतिहास  मा  कथा  त  लेखेकै  छ
 
C……………………Em……………Am………………………F……….Dm…………
जसो  गर  जे  भन  जता  सुकै  लैजाऊ  मलाई 
G………………….F…………….
यो  मन   त  मेरो 
C……………..
नेपाली  हो
 
C……………………Em……………Am………………………F……….Dm…………
जसो  गर  जे  भन  जता  सुकै  लैजाऊ  मलाई 
G………………….F…………….
यो  मन   त  मेरो 
C……………..
नेपाली  हो

Lyrics and Chords

C……………………Em……………Am…………F……….Dm…………
Jaso gara, je bhana, jata sukai laijau malai
G………………….F…………….C……………..
Yo maan ta mero nepali ho
C……………………Em……………Am…………F……….Dm…………
Jaso gara, je bhana, jata sukai laijau malai
G………………….F…………….C……………..
Yo maan ta mero nepali ho
 
Em………………………………Am……
Malai garva cha hamro purkha le
F……………….G………..C…..
Kati betha haru sahera
F……………….G………..C…..
Kati betha haru sahera
Em………………G…………………..C……
Itihas ma katha ta lekhekai cha
 
C……………………Em……………Am…………F……….Dm…………
Jaso gara, je bhana, jata sukai laijau malai
G………………….F…………….C……………..
Yo maan ta mero nepali ho
 
C……………………….Em……………….Am……….F……
Na nai ladai ko maidan bata bhagi dincha
G………………………………………….C……………..
Na ta sun ko taraju ma biki dincha
C……………………….Em……………….Am……….F……
Na nai ladai ko maidan bata bhagi dincha
G………………………………………….C……………..
Na ta sun ko taraju ma biki dincha
 
Em……………………………………..
Afnai karma ma atal rahane
A……………………………………………
afnai pasina ma biswas rakhne
G………………………….
Yo maan ta mero
C………………..
nepali ho
 
C……………..Em……………….Am……….F……
Na nai aruko bharosa ma bachi dincha
G………………………………………….C……………..
Na ta afno adikarlai lutna dincha
C……………..Em……………….Am……….F……
Na nai aruko bharosa ma bachi dincha
G………………………………………….C……………..
Na ta afno adikarlai lutna dincha
 
Em…………………………………………………
Himal jhai chamkilo safa cha chati
A………………………………………………………….
Aakash jhai fijiyeko bichar cha bishal
G………………………….
Yo maan ta mero
C………………..
nepali ho
 
C……………………Em……………Am…………F……….Dm…………
Jaso gara, je bhana, jata sukai laijau malai
G………………….F…………….C……………..
Yo maan ta mero nepali ho
C……………………Em……………Am…………F……….Dm…………
Jaso gara, je bhana, jata sukai laijau malai
G………………….F…………….C……………..
Yo maan ta mero nepali ho
 
Em………………………………Am……
Malai garva cha hamro purkha le
F……………….G………..C…..
Kati betha haru sahera
F……………….G………..C…..
Kati betha haru sahera
Em………………G…………………..C……
Itihas ma katha ta lekhekai cha
 
C……………………Em……………Am…………F……….Dm…………
Jaso gara, je bhana, jata sukai laijau malai
G………………….F…………….C……………..
Yo maan ta mero nepali ho
 
C……………………Em……………Am…………F……….Dm…………
Jaso gara, je bhana, jata sukai laijau malai
G………………….F…………….
Yo maan ta mero
C……………..
nepali ho
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: