• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Bikki Gurung Aaja samma Lyircs and chords

Byadmin.amrit

Aug 1, 2020
Title: Aaja samma
Artist: Bikki Gurung
Chords used: G, Cadd9

Lyrics and Chords

G……………………..……….
खै  के  हो  माया  भन्ने 
Cadd9……….
खै  के  हो  पिरती
G……………………..……….
खै  के  हो  माया  भन्ने 
Cadd9……….
खै  के  हो  पिरती
 
G……………………..……….
कसैलाई  सुम्पेको  थे
Cadd9…………………..
मैले  मन  एकचोटी
 
G……………………..……….
तोडेर  साथ  मेरो
Cadd9…………………..
छोडेर  साथ
G……………………..……….
बिर्सेर  बाटो  उनी
Cadd9…………………..
गयो  कतै  आज
G……………………..……….
फर्केर  आउछ  भनी 
Cadd9…………………..
हेरेर  बाटो
G……………..Cadd9…………….
पर्खी  रहेछु  म
Cadd9…………………..
भने  
 
G…………..Cadd9……..……….
आज  सम्म …………
…….Cadd9………G……..
आज  सम्म …………
…….Cadd9………G……..
आज  सम्म …………
…….Cadd9.…G……..
आज  सम्म …………
 
G…………..Cadd9……..……….
आज  सम्म …………
 
G……………….Cadd9……….
आखा  यी  दुइ  आखा
G……………………………..Cadd9……….
तिम्रै  प्रतिक्षा मा  पर्खि  रहेछ
G……Cadd9……….
रात र मेरो   दिन
G……………………
तिम्रै  पर्खाई  मा 
Cadd9………………..
बिति  रहेछ
 
G……………………………….
खै  के  हो  बाचा  भन्ने
Cadd9……………………….
खै  के  हो  बचन
G……………………………….
खै  के  हो  बाचा  भन्ने
Cadd9……………………….
खै  के  हो  बचन
 
G………………………………
कसैलाई  सुम्पेको  थे
Cadd9………………………..
मैले  मन  एकचोटी
 
G……………………………..
तोडेर  माया  मेरो
Cadd9…………………….
छोडेर  हात
G……………………………..
बिर्सेर  मलाई  उनी
Cadd9…………………….
गयो  कतै  आज
G……………………………..
फर्केर  आउछ  भनि
Cadd9…………………….
हेरेर  बाटो
G…………………Cadd9……..
पर्खी  रहेछु  म
Cadd9…………………….
भने
 
G…………..Cadd9……..……….
आज  सम्म …………
…….Cadd9………G……..
आज  सम्म …………
…….Cadd9………G……..
आज  सम्म …………
…….Cadd9.…G……..
आज  सम्म …………
 
G…………..Cadd9……..……….
आज  सम्म …………

Lyrics and Chords

G……………………..……….
Khai k ho maya bhanne
Cadd9……….
Khai k ho pirati
G……………………..……….
Khai k ho maya bhanne
Cadd9……….
Khai k ho pirati
 
G……………………..……….
kasailai sumpeko the
Cadd9…………………..
maile man ekchoti
 
G……………………..……….
Todera sath mero
Cadd9…………………..
chhodera saath
G……………………..……….
Birsera bato uni
Cadd9…………………..
Gayo katai aaja
G……………………..……….
Farkera auchha bhani
Cadd9…………………..
herera bato
G……………..Cadd9…………….
Parkhi rahechhu ma
Cadd9…………………..
Bhane
 
G…………..Cadd9……..……….
Aaja samma…………
…….Cadd9………G……..
Aaja samma…………….
…….Cadd9………G……..
Aaja samma…………..
…….Cadd9.…G……..
Aaja samma……………
 
G…………..Cadd9……..……….
Aaja samma………………
 
G……………….Cadd9……….
Aakha yi dui aakha
G……………………………..Cadd9……….
Timrai pratikshya ma parkhi rahechha
G……Cadd9……….
Raat ra mero din
G……………………
Timrai parkhai ma
Cadd9………………..
biti rahechha
 
G……………………………….
Khai k ho bacha bhanne
Cadd9……………………….
khai k ho bachana
Khai k ho bacha bhanne
khai k ho bachana
 
G………………………………
kasailai sumpeko the
Cadd9………………………..
maile man ekchoti
 
G……………………………..
Todera maya mero
Cadd9…………………….
chhodera haath
G……………………………..
Birsera malai uni
Cadd9…………………….
Gayo katai aaja
G……………………………..
Farkera auchha bhani
Cadd9…………………….
herera bato
G…………………Cadd9……..
Parkhi rahechhu ma
Cadd9…………………….
Bhane
 
G…………..Cadd9……..……….
Aaja samma…………
…….Cadd9………G……..
Aaja samma…………….
…….Cadd9………G……..
Aaja samma…………..
…….Cadd9.…G……..
Aaja samma……………
 
G…………..Cadd9……..……….
Aaja samma………………
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: