• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Adrian Pradhan Chudaina Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 1, 2020
Title: Chudaina timro maya le
Artist: Adrian Pradhan, 1974 AD
Chords used: Am, F, G, C, Dm, E, 

Lyrics and Chords

Am……………….F…………..
छुदैन  तिम्रो  मायाले 
G……………………………Am……
यदि  तिमी  नै  यहाँ  नभए 
Am……………….F…………..
छुदैन  तिम्रो  मायाले 
G……………………………Am……
यदि  तिमी  नै  यहाँ  नभए 
 
………..F…………G……………………C……..
सम्म  मेटिन्न  मेरा  मनका  तृष्णाहरु
C………………..G…………………..E……….
यदि  तिमी  नजिक  नभए  सम्म
 
…Dm……….
व्यथा  बढछ
…G…………
चोट  पनि 
…E………………..
अझै  थपिन्छ 
 
Am……………..E……..G………D……..
झन्  झन्  मुटुमा  आगो  दन्किन्छ  
F……………..C……………G………
नबल्झेको  घाउ  बल्झिन्छ 
 
Am……….E……..C………G……..
भनन  मलाई  तिम्रो  ठेगाना  
Am……….E………..C………G……..
बताउन  मलाई  तिम्रो  चाहना
 
Dm………….. F……G……C………..
मन  परेका  सबै  कुराहरु  
E……………………………………………
चिठीमा नै  सबै लेखिनौ  भने
 
Am……………..E……..G………D……..
झन्  झन्  मुटुमा  आगो  दन्किन्छ  
F……………..C……………G………
नबल्झेको  घाउ  बल्झिन्छ 
 
Am……………….F…………..
छुदैन  तिम्रो  मायाले 
G……………………………Am……
यदि  तिमी  नै  यहाँ  नभए 
Am……………….F…………..
छुदैन  तिम्रो  मायाले 
G……………………………Am……
यदि  तिमी  नै  यहाँ  नभए 
 
………..F…………G……………………C……..
सम्म  मेटिन्न  मेरा  मनका  तृष्णाहरु
C………………..G…………………..E……….
यदि  तिमी  नजिक  नभए  सम्म
 
…Dm……….
व्यथा  बढछ
…G…………
चोट  पनि 
…E………………..
अझै  थपिन्छ 
 
Am……………..E……..G………D……..
झन्  झन्  मुटुमा  आगो  दन्किन्छ  
F……………..C……………G………
नबल्झेको  घाउ  बल्झिन्छ 

Lyrics and Chords

Am……………….F…………..
Chhudaina timro mayale
G……………………………Am……
yedi timi nai yahan nabhaye
Am……………….F…………..
Chhudaina timro mayale
G……………………………Am……
yedi timi nai yahan nabhaye
 
………..F……………G……………………..C……..
Samma metinna mera manaka trishnaharu
C………………..G…………………..E……….
yedi timi najik nabhaye samma
 
…Dm……….
Byatha badchha
…G…………
chota pani
…E………………..
ajhai thapinchha
 
Am……………..E……..G………D……..
Jhan jhan mutuma aago dankinchha
F……………..C……………G………
nabaljheko ghau baljhinchha
 
Am……….E……..C………G……..
Bhanana malai timro thegana
Am……….E………..C………G……..
batauna malai timro chahana
 
Dm………….. F……G……C………..
Man pareka sabai kuraharu
E……………………………………………
chithima sandhai lekhinou bhane
 
Am……………..E……..G………D……..
Jhan jhan mutuma aago dankinchha
F……………..C……………G………
nabaljheko ghau baljhinchha
 
Am……………….F…………..
Chhudaina timro mayale
G……………………………Am……
yedi timi nai yahan nabhaye
Am……………….F…………..
Chhudaina timro mayale
G……………………………Am……
yedi timi nai yahan nabhaye
 
………..F……………G……………………..C……..
Samma metinna mera manaka trishnaharu
C………………..G…………………..E……….
yedi timi najik nabhaye samma
 
…Dm……….
Byatha badchha
…G…………
chota pani
…E………………..
ajhai thapinchha
 
Am……………..E……..G………D……..
Jhan jhan mutuma aago dankinchha
F……………..C……………G………
nabaljheko ghau baljhinchha
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: