• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Axe Band; Auta chitthi ko sahara le Lyrics and chords

Byadmin.amrit

Jul 26, 2020
Title: Euta (auta) chitthi ko sahara le
Artist: Axe Band
Chords used: Em, Esus4, D, A, F, C

Lyrics and Chords

Em……………………………..
एउटा  चिट्ठी  को  साहाराले
Em…………………………………………
तिम्रो  मन  जित्न  चाहन्न  म
……………….Esus4……….Em
माया  कागज  मा  हुन्न  नि
………..Esus……………Em
यो  दुइ  आत्मा  को  मेल  हो
 
….D………….Em…
त्येसैले  तिमीलाई
Em……………………………..
एउटा  चिट्ठी  को  साहाराले
Em…………………………………………
तिम्रो  मन  जित्न  चाहन्न  म
 
Em……………………………………..D……………………………….Em…
माया  भन्ने  संसारमै  केवल  एकचोटी  मात्र  हुन्छ
….D…………………………………Em…
केवल  एकचोटी  मात्र  हुन्छ
..Em………………………………………….D……………………………Em…
अरु  संग  जीवन  बिताउन  त्यो  त  सम्झौता  मात्र  हुन्छ
..D…………………………………..Em….
त्यो  त  सम्झौता  मात्र  हुन्छ
 
C………………………………D………….A.
कागज  मा  लेखि  माया  लिइदैन 
.C……………………………..D………..A…………..Em………..F
भाग्य  को  लेख  मात्र  पाइन्छ  देखेर  पाईदैन
 
….D………….Em…
त्येसैले  तिमीलाई
Em……………………………..
एउटा  चिट्ठी  को  साहाराले
Em…………………………………………
तिम्रो  मन  जित्न  चाहन्न  म
Em…………………………………..D……………………..Em.
कहिले  काहि  माया  बस्न  एकै  नज़र  काफी  हुन्छ
D…………………………….Em…
एकै  नज़र  काफी  हुन्छ
F…………………………………..d…………………………………Em….
रोजी  रोजी  माया  लाउनु  त्यस्तोलाई  स्वार्थी  माया  भनिन्छ
…D…………………………………..Em….
त्यस्तोलाई  स्वार्थी  माया  भनिन्छ
..C…………………………D……..A…..
मागेर  माया  कहिले  पाईदैन
C…………………………………….D………A……………..Em…..
मन  मिले  मात्रै  माया  लाइन्छ , छानेर  लाईदैन
 
….D………….Em…
त्येसैले  तिमीलाई
Em……………………………..
एउटा  चिट्ठी  को  साहाराले
Em…………………………………………
तिम्रो  मन  जित्न  चाहन्न  म

Lyrics and Chords

Em……………………………..
Euta chitthi ko saharale
Em…………………………………………
timro mann jitna chahanna ma
……………….Esus4……….Em
maya kagaz ma hunna ni
………..Esus$……………Em
yo dui aatma ko mel ho
 
….D………….Em…
tyesaile timilai
Em……………………………..
euta chithi ko sahara le….
Em…………………………………………
timro mann jitna chahana ma….
 
Em……………………………………..D……………………………….Em…
maya bhanne sansaarmai kewal ekchoti matra huncha
….D…………………………………Em…
kewal ek choti matra huncha
..Em………………………………………….D……………………………Em…
aru sanga jeewan bituana tyo ta samjhauta matra huncha
..D…………………………………..Em….
tyo ta samjhauta matra huncha
C………………………………D………….A.
kagaj ma lekhi maya laedaina
.C………………………………………….D………..A…………..Em………..F
bhagya ko lekha matra paencha dekhera paedaina
 
………..D……Em..
tyesaile timilai
Em……………………………….
euta chithi ko saharale
Em…………………………………………..
timro mann jitna chahanna ma….
 
Em…………………………………..D……………………..Em.
kahile kahi maya basna ekai nazar kafi huncha
D…………………………….Em…
ekai nazarnai kafi huncha
F…………………………………..d…………………………………Em….
roji roji maya launu tyastolai swarthi maya bhanincha
…D…………………………………..Em….
tyesto lai swari maya bhanincha
..C…………………………D……..A…..
magera maya kahile paedaina
C…………………………………….D………A……………..Em…..
mann mile matrai maya laencha, chanera laedaina
 
……D………..Em..
tyesaile timilai…
Em………………………………
euta chithi ko saharale….
Em………………………
timro mann jitana ………
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: